Investiční pozice v CZK - čtvrtletní za rok 2016

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2016

 

v mil. Kč 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 31.12.2016
0-Investiční pozice vůči zahraničí -1406051,3 -1371913,4 -1371216,3 -1304315,1
          aktiva 4780366,1 4947778,3 5082165,4 5304569,5
          pasiva 6186417,3 6319691,7 6453381,6 6608884,6
1-Přímé investice -2454307,7 -2545033,9 -2623038,4 -2626159,7
          aktiva 1110839 1107058,5 1116833,8 1113476,5
          pasiva 3565146,6 3652092,4 3739872,2 3739636,1
1.1-Akcie a ostatní účasti -2313620 -2335989,7 -2374834,2 -2363464,5
          aktiva 459896,4 483218,6 505059,3 515612,1
          pasiva 2773516,4 2819208,4 2879893,6 2879076,6
1.1.1-V podnicích přímé investice -2313620 -2335989,7 -2374834,2 -2363464,5
          aktiva 459896,4 483218,6 505059,3 515612,1
          pasiva 2773516,4 2819208,4 2879893,6 2879076,6
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -140687,6 -209044,2 -248204,2 -262695,1
          aktiva 650942,6 623839,9 611774,4 597864,4
          pasiva 791630,2 832884 859978,6 860559,5
1.2.1-V podnicích přímé investice -420882,3 -430175,9 -448437,7 -476911,9
          aktiva 52673,2 63417 54755,9 31315,9
          pasiva 473555,6 493592,9 503193,6 508227,9
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 243887,1 223123,9 201272,3 197276,1
          aktiva 275661,4 260077,3 244469,8 247952,6
          pasiva 31774,3 36953,3 43197,5 50676,5
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 36307,6 -1992,2 -1038,8 16940,7
          aktiva 322607,9 300345,6 312548,7 318595,8
          pasiva 286300,4 302337,8 313587,5 301655,1
2-Portfoliové investice -527371,8 -563294,1 -489325,7 -596576,2
          aktiva 699254,8 713813,9 728302 753439,4
          pasiva 1226626,6 1277108 1217627,7 1350015,5
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 198562,7 203975 211782,4 212378,7
          aktiva 337722,1 341566,1 347501,8 366463,3
          pasiva 139159,5 137591,1 135719,4 154084,5
2.2-Dluhové cenné papíry -725934,4 -767269,1 -701108,2 -808954,9
          aktiva 361532,7 372247,8 380800,2 386976,1
          pasiva 1087467,1 1139516,9 1081908,4 1195931
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -10964,4 -6904,5 795,4 -7139,4
          aktiva 83178,9 83753,1 75837,9 69940,3
          pasiva 94143,3 90657,6 75042,5 77079,7
4-Ostatní investice -154133,1 -86135 -242856,7 -272370,5
          aktiva 1146367,7 1213698,7 1177982,4 1169782,7
          pasiva 1300500,8 1299833,7 1420839,2 1442153,2
4.1-Ostatní účasti 14632,3 14818,4 14738,5 15012,6
          aktiva 14632,3 14818,4 14738,5 15012,6
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -232227,6 -212106,9 -405155,3 -444844,7
          aktiva 427108,2 478558,7 422183,2 413815
          pasiva 659335,8 690665,6 827338,5 858659,7
4.3-Půjčky 51348,1 95947 103136,9 127851,3
          aktiva 418908,1 426961,3 427982,6 431764,1
          pasiva 367560,1 331014,4 324845,6 303912,8
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 10892,3 10511,9 16552,8 13601
          aktiva 38119,7 38054,4 37729,8 35516,5
          pasiva 27227,4 27542,6 21177 21915,5
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 67311,1 67683,2 89094,5 70900,3
          aktiva 230353,2 236950,7 257521,1 254664,7
          pasiva 163042,1 169267,6 168426,6 183764,4
4.6-Jiné pohledávky/závazky -39976 -36323,6 -34858,8 -28084,1
          aktiva 17246,2 18355,1 17827,2 19009,7
          pasiva 57222,2 54678,7 52686 47093,8
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -26113,3 -26664,9 -26365,3 -26806,9
5-Rezervní aktiva 1740725,7 1829454,1 1983209,3 2197930,8
5.1-Měnové zlato 9304,5 10256,8 10093 9329,7
5.2-Zvláštní práva čerpání 15302,7 15625,1 15449,4 15708
5.3-Rezervní pozice u MMF 11789 11803,2 11554,3 11747,8
5.4-Ostatní rezervní aktiva 1704329,4 1791769,1 1946112,6 2161145,3

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD