Investiční pozice v CZK - čtvrtletní za rok 2015

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2015

 

v mil. Kč 31.3.2015 30.6.2015 30.9.2015 31.12.2015
0-Investiční pozice vůči zahraničí -1393220,7 -1394122,9 -1473267 -1523043
          aktiva 4435356,1 4431012,3 4566220,9 4561055,3
          pasiva 5828576,8 5825135,2 6039487,9 6084098,2
1-Přímé investice -2356882,3 -2356316,4 -2345657,7 -2433656,8
          aktiva 1033542,1 1048077 1074420,7 1049150
          pasiva 3390424,4 3404393,4 3420078,3 3482806,8
1.1-Akcie a ostatní účasti -2140570,1 -2146804,3 -2169414,1 -2277650,5
          aktiva 424035,7 437404,1 449621,9 440029,4
          pasiva 2564605,8 2584208,4 2619036 2717679,9
1.1.1-V podnicích přímé investice -2140570,1 -2146804,3 -2169414,1 -2277650,5
          aktiva 424035,7 437404,1 449621,9 440029,4
          pasiva 2564605,8 2584208,4 2619036 2717679,9
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -216312,2 -209512,1 -176243,6 -156006,3
          aktiva 609506,4 610672,9 624798,7 609120,6
          pasiva 825818,7 820185 801042,3 765126,9
1.2.1-V podnicích přímé investice -479943,6 -470067,9 -447282 -428140
          aktiva 46179,2 46357,2 48631,1 44536,4
          pasiva 526122,8 516425,1 495913,1 472676,4
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 229037,3 221810,7 244951,1 249862,4
          aktiva 264532,7 256339,7 277616,1 275229,2
          pasiva 35495,4 34529 32665,1 25366,8
1.2.3-Mezi sesterskými podniky 34594,1 38745,2 26087,3 22271,3
          aktiva 298794,5 307976 298551,5 289355
          pasiva 264200,5 269230,9 272464,1 267083,7
2-Portfoliové investice -344687,5 -311711,2 -405339,9 -522538,8
          aktiva 706730,7 711446,8 679350,5 711876,8
          pasiva 1051418,2 1023158,1 1084690,5 1234415,6
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 142761,7 154711,2 150425,4 162921,6
          aktiva 322817,5 324013,9 309853,1 328742,6
          pasiva 180055,9 169302,7 159427,7 165821
2.2-Dluhové cenné papíry -487449,2 -466422,4 -555765,3 -685460,4
          aktiva 383913,1 387433 369497,5 383134,2
          pasiva 871362,3 853855,4 925262,8 1068594,6
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie 13967,9 10342 7087,4 -4717,2
          aktiva 115639,4 84304,6 81156,8 76488,7
          pasiva 101671,5 73962,6 74069,5 81205,9
4-Ostatní investice -47154,9 -125870,7 -258401,1 -163056,6
          aktiva 1237907,8 1197750,3 1202248,6 1122613,4
          pasiva 1285062,7 1323621,1 1460649,7 1285670
4.1-Ostatní účasti 15012,9 14669,3 14752,6 14754,9
          aktiva 15012,9 14669,3 14752,6 14754,9
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady -112131,6 -193995,1 -315307,4 -191286,2
          aktiva 504598,4 488291,4 492859,1 422999,7
          pasiva 616730 682286,5 808166,5 614285,9
4.3-Půjčky 21243,5 18885,2 14218,1 16773,3
          aktiva 413168,7 403499,8 404077,5 408852,7
          pasiva 391925,2 384614,6 389859,3 392079,4
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 5296 6425,1 6526,4 8395,1
          aktiva 36292 36165,6 36863,1 36003,3
          pasiva 30996 29740,5 30336,6 27608,2
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 82684,4 79869,5 77099,4 45805,1
          aktiva 248457,7 237149,2 235361,3 222145,2
          pasiva 165773,3 157279,7 158261,9 176340,1
4.6-Jiné pohledávky/závazky -31723 -25010 -29114,2 -30659,8
          aktiva 20378,1 17975 18335,1 17857,7
          pasiva 52101,1 42985 47449,3 48517,5
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -27537,2 -26714,9 -26576 -26838,9
5-Rezervní aktiva 1341536,1 1389433,5 1529044,3 1600926,4
5.1-Měnové zlato 10134 9376,4 8799,4 8518,6
5.2-Zvláštní práva čerpání 26527,1 25735,8 25603,2 25857,6
5.3-Rezervní pozice u MMF 13343,3 12944,8 12618,7 11830,2
5.4-Ostatní rezervní aktiva 1291531,7 1341376,5 1482023,1 1554719,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD