Investiční pozice v CZK - čtvrtletní za rok 2014

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2014

v mil. Kč 31.3.2014 30.6.2014 30.9.2014 31.12.2014
0-Investiční pozice vůči zahraničí -1579337,3 -1642343,5 -1630810,1 -1577078,8
          aktiva 3908538,5 3987139,4 4084909,4 4155439,7
          pasiva 5487875,8 5629482,9 5715719,5 5732518,5
1-Přímé investice -2289352,9 -2350829 -2369907,8 -2358212,5
          aktiva 976300,6 951395,6 1000301,5 975541,5
          pasiva 3265653,5 3302224,6 3370209,3 3333754
1.1-Akcie a ostatní účasti -2101863,5 -2092257,1 -2099094,2 -2112442,5
          aktiva 394842,4 408096,1 427605,6 410390,5
          pasiva 2496705,9 2500353,2 2526699,8 2522832,9
1.1.1-V podnicích přímé investice -2101865,8 -2092258,6 -2099095 -2112442,5
          aktiva 394840,2 408094,6 427604,8 410390,5
          pasiva 2496705,9 2500353,2 2526699,8 2522832,9
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 2,3 1,5 ,8 0
          aktiva 2,3 1,5 ,8 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -187489,4 -258571,9 -270813,5 -245770
          aktiva 581458,1 543299,5 572695,9 565151,1
          pasiva 768947,5 801871,4 843509,5 810921,1
1.2.1-V podnicích přímé investice -467502,4 -491669,4 -522352 -497100,4
          aktiva 47890,4 42700,4 45954,8 41554,9
          pasiva 515392,9 534369,8 568306,8 538655,3
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 285051,2 223041 222132,4 216027,5
          aktiva 313503,8 254884,1 255980,5 251356,7
          pasiva 28452,6 31843,1 33848,1 35329,2
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -5038,2 10056,5 29406,1 35302,9
          aktiva 220063,9 245715 270760,6 272239,4
          pasiva 225102,1 235658,5 241354,5 236936,5
2-Portfoliové investice -454311,8 -400961,8 -399702,8 -363095,4
          aktiva 541949,8 570053,8 600150,2 637081,8
          pasiva 996261,6 971015,6 999853 1000177,2
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 68405,6 88487,4 89490 115506,2
          aktiva 239507,8 258192,5 271049,3 281998,8
          pasiva 171102,2 169705,1 181559,3 166492,7
2.2-Dluhové cenné papíry -522717,4 -489449,2 -489192,8 -478601,6
          aktiva 302442 311861,3 329100,9 355083
          pasiva 825159,4 801310,5 818293,7 833684,6
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -25217,4 -6971,4 1459,4 4246,6
          aktiva 58869,7 67894 87042,5 100203
          pasiva 84087,1 74865,4 85583 95956,4
4-Ostatní investice 45157,5 -71530,1 -60678,5 -104305,3
          aktiva 1187031,1 1209847,3 1199395,8 1198325,6
          pasiva 1141873,6 1281377,4 1260074,2 1302630,9
4.1-Ostatní účasti 13528,7 13594,5 13676,6 13924,2
          aktiva 13528,7 13594,5 13676,6 13924,2
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady 71999,7 -47376,6 -78244,1 -123485,7
          aktiva 512077,3 518560,2 494110,5 494123,5
          pasiva 440077,7 565936,8 572354,7 617609,2
4.3-Půjčky -81985,9 -80855,6 -45177,4 -15987,9
          aktiva 380641,3 389957,1 402896,1 418692,6
          pasiva 462627,3 470812,6 448073,4 434680,5
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 11111,4 5135,4 6686,2 6630,4
          aktiva 32032,7 32191 33479 34463,8
          pasiva 20921,3 27055,6 26792,7 27833,4
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 78548,9 90112,2 93368,3 68824,1
          aktiva 229308,9 237263,9 237030,4 219799,6
          pasiva 150760 147151,7 143662,1 150975,6
4.6-Jiné pohledávky/závazky -24047 -27896,8 -25710,4 -28399,8
          aktiva 19442,2 18280,7 18203,2 17321,8
          pasiva 43489,1 46177,5 43913,6 45721,6
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -23998,2 -24243,2 -25277,7 -25810,6
5-Rezervní aktiva 1144387,3 1187948,7 1198019,4 1244287,8
5.1-Měnové zlato 8873,4 9090 8998,7 9318,9
5.2-Zvláštní práva čerpání 23108,2 23347,8 24347,3 24862,3
5.3-Rezervní pozice u MMF 14869,6 15248,2 15494 14662,7
5.4-Ostatní rezervní aktiva 1097536,1 1140262,6 1149179,4 1195443,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD