Investiční pozice v CZK - čtvrtletní za rok 2013

ČTVRTLETNÍ INVESTIČNÍ POZICE 2013

 

v mil. Kč 31.3.2013 30.6.2013 30.9.2013 31.12.2013
0-Investiční pozice vůči zahraničí -1789687,6 -1827882 -1761788,6 -1695149,3
          aktiva 3321620,6 3340399,5 3395120,2 3736850,5
          pasiva 5111308,2 5168281,6 5156908,8 5431999,8
1-Přímé investice -2274312,8 -2276177,9 -2271800,9 -2257134
          aktiva 809234,5 847760,1 881711,5 915136,2
          pasiva 3083547,2 3123938 3153512,4 3172270,2
1.1-Akcie a ostatní účasti -2046146,6 -2063907,5 -2075426,2 -2076655,1
          aktiva 341857 358657,3 370883,3 382582,6
          pasiva 2388003,7 2422564,9 2446309,6 2459237,7
1.1.1-V podnicích přímé investice -2046146,6 -2063907,5 -2075426,2 -2076655,1
          aktiva 341857 358657,3 370883,3 382582,6
          pasiva 2388003,7 2422564,9 2446309,6 2459237,7
1.1.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.1.3-Mezi sesterskými podniky 0 0 0 0
          aktiva 0 0 0 0
          pasiva 0 0 0 0
1.2-Dluhové nástroje -228166,1 -212270,4 -196374,6 -180478,9
          aktiva 467377,4 489102,8 510828,2 532553,6
          pasiva 695543,5 701373,2 707202,8 713032,4
1.2.1-V podnicích přímé investice -296795,3 -349528,8 -402262,2 -454995,7
          aktiva 344419,3 243186,6 141953,9 40721,2
          pasiva 641214,7 592715,4 544216,1 495716,8
1.2.2-V přímém investorovi (zpětná investice) 71839 143678,1 215517,1 287356,2
          aktiva 74763,2 149526,5 224289,7 299052,9
          pasiva 2924,2 5848,4 8772,6 11696,7
1.2.3-Mezi sesterskými podniky -3209,8 -6419,7 -9629,5 -12839,4
          aktiva 48194,9 96389,7 144584,6 192779,5
          pasiva 51404,7 102809,4 154214,1 205618,8
2-Portfoliové investice -384682,6 -432770,2 -410357,4 -455775,5
          aktiva 488964,4 469896,5 495432,6 523350,9
          pasiva 873646,9 902666,8 905790 979126,4
2.1-Účasti a podíly v investičních fondech 47964,3 56810,4 65586,5 72208,6
          aktiva 201884,7 193464,4 213654,8 226788,6
          pasiva 153920,4 136654 148068,2 154580
2.2-Dluhové cenné papíry -432646,9 -489580,7 -475943,9 -527984,1
          aktiva 287079,7 276432,2 281777,8 296562,3
          pasiva 719726,6 766012,8 757721,8 824546,4
3-Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie -14311,1 -20644,3 -15880,7 -29571,5
          aktiva 77276,4 58838,6 58560,7 55658,1
          pasiva 91587,5 79483 74441,4 85229,5
4-Ostatní investice -12553,1 31074,1 60080,7 -71047,9
          aktiva 1049973,5 1093267,9 1083245,7 1124325,8
          pasiva 1062526,6 1062193,8 1023165 1195373,7
4.1-Ostatní účasti 3954,7 3924,7 3971,3 13642,2
          aktiva 3954,7 3924,7 3971,3 13642,2
          pasiva 0 0 0 0
4.2-Oběživo a vklady 135440,9 145834,2 150407 129,9
          aktiva 505667,1 519990,1 502815,7 508463,3
          pasiva 370226,2 374155,9 352408,8 508333,5
4.3-Půjčky -193857,1 -165060,1 -155044,5 -118921,2
          aktiva 276363,9 298741,5 299869,6 338848,8
          pasiva 470221 463801,6 454914,1 457770
4.4-Pojistné, penzijní a standardizované záruční programy 11632 18250 17488 14607
          aktiva 28908 37307 34164 31339
          pasiva 17276 19057 16676 16732
4.5-Obchodní úvěry a zálohy 56412,9 59921,7 70285,8 51144,4
          aktiva 200688 198022,2 207798,4 207587,2
          pasiva 144275,1 138100,5 137512,6 156442,7
4.6-Jiné pohledávky/závazky -2677,3 -8515,2 -4221,6 -7747,1
          aktiva 34391,8 35282,4 34626,7 24445,4
          pasiva 37069,2 43797,6 38848,3 32192,5
4.7-Zvláštní práva čerpání (Čistý vznik závazků) -23459,1 -23281,2 -22805,3 -23903
5-Rezervní aktiva 896171,9 870636,3 876169,7 1118379,5
5.1-Měnové zlato 11772,7 8688,3 8748,7 8341,8
5.2-Zvláštní práva čerpání 22579 22410,1 21954,1 23013,2
5.3-Rezervní pozice u MMF 13769,6 13904 13935,4 14881,9
5.4-Ostatní rezervní aktiva 848050,5 825633,9 831531,5 1072142,5

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení. 

Celá časová řada je dostupná v systému ARAD