Zprostředkovatelé financování aktiv (finanční leasing, splátkový prodej, spotřebitelský úvěr, faktoring, forfaiting)

Komentář k agregované sektorové rozvaze k 31. 12. 2019

Celková bilanční suma zprostředkovatelů financování aktiv k 31. 12. 2019 činila 432,7 mld. Kč. Oproti minulému čtvrtletí tato suma vzrostla o 1,0 mld. Kč. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2018 se meziročně bilanční suma zvýšila o 4,1 mld. Kč, což je nárůst o 1,0 %.

Největší položku aktiv tvoří poskytnuté půjčky v celkové hodnotě 327,2 mld. Kč. Z toho bylo 319,3 mld. Kč poskytnuto rezidentským subjektům. Poskytnuté půjčky celkem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 zaznamenaly oproti předchozímu čtvrtletí pokles, a to o 0,5 mld. Kč. Meziročně poskytnuté půjčky zaznamenaly nárůst o 2,2 %, resp. o 7,0 mld. Kč.

Největší část poskytnutých půjček rezidentům tvoří půjčky nefinančním podnikům v hodnotě 252,1 mld. Kč, což představuje 79,0 % celkového objemu půjček poskytnutých rezidentům. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím půjčky nefinančním podnikům vzrostly o 3,0 mld. Kč. Meziročně hodnota půjček nefinančním podnikům vzrostla, a to o 7,5 mld. Kč. 

Druhou největší skupinu půjček poskytnutých rezidentům tvoří půjčky domácnostem v hodnotě 65,2 mld. Kč, které oproti minulému čtvrtletí poklesly o 0,8 mld. Kč. Poskytnuté půjčky domácnostem tvořily 20,4 % hodnoty půjček poskytnutých rezidentům.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele


Poznámka:

  • Zprostředkovatelé financování aktiv jsou dle vyhlášky 314/2013 Sb. ty společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, apod.