Zprostředkovatelé financování aktiv (finanční leasing, splátkový prodej, spotřebitelský úvěr, faktoring, forfaiting)

Komentář k agregované sektorové rozvaze k 31. 12. 2018

 

Celková bilanční suma zprostředkovatelů financování aktiv k 31. 12. 2018 činila 426,5 mld. Kč. Oproti minulému čtvrtletí tato suma narostla o 9,9 mld. Kč. Ve srovnání s koncem roku 2017 se meziročně bilanční suma zvýšila o 14,6 mld. Kč, což je nárůst o 3,5 %.

Největší položku aktiv tvoří poskytnuté půjčky v celkové hodnotě 318,6 mld. Kč. Z toho bylo 307,2 mld. Kč poskytnuto rezidentským subjektům. Poskytnuté půjčky celkem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2018 zaznamenaly oproti předchozímu čtvrtletí nárůst, a to o 8,2 mld. Kč. Meziročně poskytnuté půjčky zaznamenaly nárůst o 4,0 %, resp. o 12,4 mld. Kč. 

Největší část poskytnutých půjček rezidentům tvoří půjčky nefinančním podnikům v hodnotě 243,4 mld. Kč, což představuje 79,2 % celkového objemu půjček poskytnutých rezidentům. Ve srovnání s předcházejícím čtvrtletím vzrostly půjčky nefinančním podnikům o 8,7 mld. Kč. Meziročně hodnota půjček nefinančním podnikům vzrostla, a to o 13,2 mld. Kč.

Druhou největší skupinu půjček poskytnutých rezidentům tvoří půjčky domácnostem v hodnotě 62,2 mld. Kč, které oproti minulému čtvrtletí poklesly o 0,2 mld. Kč. Poskytnuté půjčky domácnostem tvořily 20,2 % hodnoty půjček poskytnutých rezidentům.

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele

Bilanční suma členěná podle typu zprostředkovatele


Poznámka:

  • Zprostředkovatelé financování aktiv jsou dle vyhlášky 314/2013 Sb. ty společnosti, které v rámci svého podnikání jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost poskytují úvěry nebo půjčky nebo uzavírají smlouvy obdobné povahy, například finanční leasing, faktoring, spotřebitelský úvěr, financování splátkového prodeje, apod.