Statistika měnového vývoje v České republice

Březen 2020

Komentář k hlavním indikátorům

Vývoj roční míry růstu peněžního agregátu M3 byl v prvních osmi měsících roku 2016 charakterizován fluktuacemi kolem hodnoty 9,5 %. V posledních čtyřech měsících roku 2016 byl zaznamenán pokles z 8,7 % v září na 6,7 % v prosinci. Od ledna 2017 přetrvával rostoucí trend až do srpna 2017, kdy roční míra růstu dosáhla hodnoty 13,1 %. V dalších měsících roční míra růstu přes nepatrné výkyvy postupně klesala až na hodnotu 5,2 % v září 2018. V následujících měsících oscilovala kolem 6 %, v lednu a únoru 2020 se pohybovala nad 8 % a v březnu pak vzrostla na 9,4 %.

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Příspěvky k roční míře růstu M3 (%)

Roční míra růstu úvěrů poskytnutých soukromému sektoru, které představují nejvýznamnější protipoložku M3, vzrostla z 5,7 % v únoru 2020 na 6 % v březnu. Důležitou komponentou tohoto indikátoru je roční míra růstu úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, u které docházelo od počátku roku 2016 k nepravidelnému kolísání s klesajícím trendem. Po poklesu z 10,4 % v březnu 2016 až na 2,6 % v květnu 2018 docházelo v následujících měsících k opětovnému růstu a ke konci října 2018 dosáhla roční míra růstu hodnoty 8,1 %. V následujícím roce přes drobné výkyvy roční míra růstu postupně klesala až na hodnotu 3 % v říjnu 2019. V dalších čtyřech měsících pak roční míra růstu oscilovala kolem 4 % a v březnu 2020 vzrostla na hodnotu 4,9 %. Druhou z významných komponent je roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem, která zvolna rostla od ledna 2015 (4,7 %) až do června 2017 (8,9 %). Od července 2017 roční míra růstu úvěrů poskytnutých domácnostem postupně mírně klesala až do listopadu 2019, kdy dosáhla hodnoty 6,3 %. V posledních čtyřech měsících se pak pohybovala nad 6,5 %, konkrétně v březnu 2020 se zastavila na hodnotě 6,6 %.

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)

Příspěvky k roční míře růstu úvěrů soukromému sektoru (%)


Poznámka

  • Peněžní agregáty zahrnují pasiva měnového charakteru měnových finančních institucí vůči non-MFI rezidentům ČR, kromě centrální vlády. Úzký peněžní agregát M1 zahrnuje oběživo (bez hotovosti na pokladnách bank) a jednodenní vklady. Střední peněžní agregát M2 zahrnuje M1, vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců a vklady se splatností do 2 let. Široký peněžní agregát M3 zahrnuje M2, akcie/podílové listy fondů peněžního trhu, emitované dluhové cenné papíry se splatností do 2 let a repo operace.