Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Duben 2020

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v dubnu nejvíce změnily v kategorii vkladů s dohodnutou splatností, stejně tomu bylo u nefinančních podniků.  

U domácností sazba z vkladů s dohodnutou splatností poklesla na 0,67 %. Úroková sazba jednodenních vkladů se také snížila, a to na 0,20 %. Sazba z vkladů na běžných účtech nepatrně poklesla na 0,03 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou klesala stejným tempem, a to na hodnotu 1,25 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností sazba u nefinančních podniků klesla na 0,60 %. V případě jednodenních vkladů se sazba snížila na 0,17 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech rovněž poklesla, a to na 0,13 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se snížila na 0,60 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v dubnu k nejvýraznější změně u ostatních úvěrů. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů od 7,5 mil. do 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní se úroková sazba snížila na 3,49 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně poklesla na 8,12 %. V případě úvěrů na bydlení se úroková sazba snížila na 2,41 %. Naproti tomu úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření se zvýšila na 3,79 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů poklesla, a to na 2,32 %, což v meziročním srovnání představuje pokles o 0,44 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů se snížila o 0,65 procentního bodu na 3,77 %. Úroková sazba z kreditních karet vzrostla na 18,87 %. U kontokorentů došlo k poklesu úrokové sazby na 14,66 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo ke snížení úrokové sazby na 3,10 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč poklesla na 4,25 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5 - 30 mil. Kč se snížila o 0,51 procentního bodu na 2,92 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč rovněž poklesla, a to na 2,84 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se snížila na 2,96 %. Z toho úroková sazba u kontokorentů se snížila na 3,13 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v dubnu změnily pouze mírně, u nefinančních podniků byly změny naopak znatelné.

Průměrné změny u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů domácnostem se v dubnu dostaly přes desetinu procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly výraznější vývoj.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 3,53 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se mírně snížila na 2,50 a zaznamenal tak první změnu od července 2019 (z toho sazba ze zůstatků hypotečních úvěrů rovněž poklesla, a to na hodnotu 2,32 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 9,11 % a sazba z ostatních úvěrů poklesla na 3,53 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se snížila na 3,08 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba výrazně poklesla na 3,03 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let se snížila na 3,41 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let rovněž poklesla, a to na 2,99 %.


Poznámky