ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Říjen 2018

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v říjnu měnily především u vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků nastaly největší změny ve stejné kategorii jako u domácností.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností vzrostla o 0,08 procentního bodu na 1,13 %. Sazba jednodenních vkladů se zvýšila o 0,01 procentního bodu na 0,13 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zůstala na své březnové hodnotě, tedy na 0,05 %. Sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se změnila pouze nepatrně. Vzrostla o 0,02 procentního bodu na 1,10 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností nefinančních podniků se sazba zvýšila o 0,19 procentního bodu na 1,14 %. V případě jednodenních vkladů úroková sazba vzrostla o 0,01 procentního bodu na 0,10 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zaznamenala nárůst o 0,02 procentního bodu na 0,10 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) vzrostla na 1,14 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v říjnu k nejvýraznější změně u kreditních karet. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem od 7,5 do 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní úroková sazba vzrostla na 4,04 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu se meziměsíčně snížila na 8,44 % (meziročně tato úroková sazba poklesla o 0,57 procentního bodu), v případě úvěrů na bydlení úroková sazba zaznamenala nárůst na 2,77 % a úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření se snížila na 3,41 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů se zvýšila, a to na 2,61 %, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 0,44 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů vzrostla na 4,04 %. Úroková sazba u kreditních karet poklesla o 0,38 procentního bodu na 19,13 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k nárůstu úrokové sazby na 3,09 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se zvýšila na 4,09 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč vzrostla o 0,23 procentního bodu na 3,07 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč zaznamenala nárůst na 2,99 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se zvýšila na 3,43 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v říjnu změnily pouze nepatrně. U nefinančních podniků byly změny znatelnější.

Průměrné změny u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů domácnostem byly v říjnu v řádu jednotek setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly výraznější změny.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem nepatrně poklesla na 3,70 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení zůstala na zářijové hodnotě 2,51 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů také stagnovala, a to na hodnotě 2,30 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 9,98 % a sazba z ostatních úvěrů mírně vzrostla na 3,67 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se zvýšila na 3,39 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba vzrostla na 3,43 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let se zvýšila na 3,64 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala nárůst, a to na 3,29 %.


Poznámky