Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Srpen 2019

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v srpnu změnily pouze mírně. U nefinančních podniků se jednalo o podobné změny.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností se zvýšila na 1,57 %. Úroková sazba jednodenních vkladů nepatrně vzrostla, a to na 0,20 %. Sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na červnových 0,05 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se nepatrně zvýšila a dosáhla hodnoty 1,20 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností nefinančních podniků sazba vzrostla o 0,03 procentního bodu na 1,67 %. V případě jednodenních vkladů se sazba oproti červenci nezměnila a zůstala na 0,23 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech také stagnovala, a to na hodnotě 0,21 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se mírně zvýšila na 1,67 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v srpnu k nejvýraznější změně u ostatních úvěrů. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní úroková sazba poklesla na 4,42 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu se meziměsíčně snížila na 8,46 %. V případě úvěrů na bydlení úroková sazba poklesla na 2,77 % a úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření se rovněž snížila, a to na 4,21 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů mírně poklesla, a to na 2,61 %, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 0,12 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů se snížila o 0,50 procentního bodu na 3,84 %. Úroková sazba z kreditních karet nepatrně vzrostla na 18,71 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k poklesu úrokové sazby na 2,94 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se mírně snížila na 4,36 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč nepatrně poklesla na 3,43 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč se snížila o 0,32 procentního bodu na 2,80 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se nepatrně zvýšila na 3,94 %. Sazba u kontokorentů rovněž vzrostla, a to na 4,14 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v srpnu změnily pouze nepatrně. U nefinančních podniků se jednalo o podobné změny.

Průměrné změny u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů domácnostem byly v srpnu v řádu setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly stejný vývoj.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem stagnovala na únorových 3,66 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se rovněž nezměnila, a zůstala na červencové hodnotě 2,53 % (z toho sazba ze zůstatků hypotečních úvěrů se nepatrně zvýšila na 2,34 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů vzrostla na 9,51 % a sazba z ostatních úvěrů poklesla na 3,68 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům stagnovala na červencových 3,80 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba vzrostla na 3,93 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let se nepatrně snížila na 4,19 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let se nezměnila, a zůstala na hodnotě 3,62 %.


Poznámky