Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Únor 2019

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v únoru měnily pouze nepatrně. U nefinančních podniků byl vývoj velmi podobný jako u domácností.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností vzrostla o 0,01 procentního bodu na 1,46 %. Úroková sazba jednodenních vkladů se zvýšila také o 0,01 procentního bodu, a to na 0,14 %. Sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na lednových 0,05 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se změnila také pouze nepatrně. Vzrostla o 0,02 procentního bodu na 1,15 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností nefinančních podniků se sazba nezměnila a stagnovala na lednových 1,38 %. V případě jednodenních vkladů došlo k mírnému navýšení o 0,02 procentního bodu na 0,16 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech vzrostla o stejnou hodnotu, a to na 0,15 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) stagnovala na lednových 1,38 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v únoru k nejvýraznější změně u úvěrů ze stavebního spoření. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní úroková sazba vzrostla na 4,72 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu se meziměsíčně nepatrně snížila na 8,48 %, v případě úvěrů na bydlení úroková sazba zaznamenala nárůst na 2,98 % a úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření se zvýšila o 0,28 procentního bodu na 3,84 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů vzrostla, a to na 2,82 %, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 0,50 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů se zvýšila na 4,51 %. Úroková sazba u kreditních karet vzrostla na 19,15 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k nepatrnému poklesu úrokové sazby na 2,99 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se zvýšila o 0,10 procentního bodu na 4,54 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč se snížila na 3,32 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč poklesla na 2,79 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se zvýšila na 3,77 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v únoru téměř nezměnily. U nefinančních podniků se jednalo pouze o nepatrné změny.

Průměrné změny u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů domácnostem byly v únoru v řádu setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly také pouze nepatrné změny.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem poklesla na 3,66 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení zůstala na zářijové hodnotě 2,51 %, tedy šestý měsíc v řadě (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů vzrostla na hodnotu 2,31 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 9,74 % a sazba z ostatních úvěrů stagnovala na lednové hodnotě 3,74 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se zvýšila na 3,68 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba zůstala na lednových 3,78 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let vzrostla na 3,96 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let stagnovala na lednové hodnotě, a to na 3,54 %.


Poznámky