ČNB > Statistika > Měnová a finanční statistika > Data harmonizované měnové statistiky > Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Prosinec 2018

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností se v prosinci měnily především u vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků nastaly největší změny ve stejné kategorii jako u domácností.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností vzrostla o 0,05 procentního bodu na 1,35 %. Úroková sazba jednodenních vkladů se nepatrně zvýšila o 0,01 procentního bodu na 0,14 %. Sazba z vkladů na běžných účtech stagnovala na listopadových 0,06 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se změnila také pouze nepatrně. Vzrostla o 0,01 procentního bodu na 1,12 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností nefinančních podniků se sazba snížila o 0,13 procentního bodu na 1,23 %. V případě jednodenních vkladů úroková sazba vzrostla o 0,02 procentního bodu na 0,14 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech zaznamenala nárůst také o 0,02 procentního bodu, a to na 0,13 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) poklesla na 1,23 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v prosinci k nejvýraznější změně u ostatních úvěrů. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní úroková sazba vzrostla na 4,27 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu se meziměsíčně zvýšila na 8,63 %, v případě úvěrů na bydlení úroková sazba zaznamenala nárůst na 2,92 % a úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření vzrostla na 3,57 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů se zvýšila, a to na 2,79 %, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 0,57 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů se snížila o 0,30 procentního bodu na 3,80 %. Úroková sazba u kreditních karet poklesla na 18,82 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k nárůstu úrokové sazby na 3,31 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se zvýšila na 4,13 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč vzrostla na 3,55 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč zaznamenala nárůst o 0,29 procentního bodu na 3,22 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se zvýšila na 3,70 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v prosinci změnily pouze nepatrně. U nefinančních podniků byly změny výraznější.

Průměrné změny u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů domácnostem byly v prosinci v řádu setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly znatelnější změny.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem stagnovala na listopadových 3,69 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení zůstala na zářijové hodnotě 2,51 % (z toho sazba ze zůstatků u hypotečních úvěrů také stagnovala, a to na hodnotě 2,30 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 9,89 % a sazba z ostatních úvěrů vzrostla na 3,73 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se zvýšila na 3,64 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba vzrostla na 3,72 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let se zvýšila na 3,98 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let zaznamenala nárůst, a to na 3,50 %.


Poznámky