Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Červen 2019

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností v červnu nepatrně vzrostly. U nefinančních podniků se jednalo o mírné změny.

Sazba z vkladů s dohodnutou splatností u domácností stagnovala na květnových 1,54 %. Úroková sazba jednodenních vkladů nepatrně vzrostla, a to na 0,18 %. Sazba z vkladů na běžných účtech zaznamenala stejný nárůst na 0,05 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se rovněž nepatrně zvýšila a dosáhla hodnoty 1,17 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností nefinančních podniků sazba vzrostla o 0,01 procentního bodu na 1,63 %. V případě jednodenních vkladů došlo k mírnému navýšení na 0,23 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech vzrostla na 0,22 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) se nepatrně zvýšila na 1,63 %.

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v červnu k nejvýraznější změně u ostatních úvěrů. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní úroková sazba poklesla na 4,41 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu se meziměsíčně zvýšila na 8,37 %. V případě úvěrů na bydlení se úroková sazba snížila na 2,87 % a úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření rovněž poklesla, a to na 4,20 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů se snížila, a to na 2,71 %, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 0,28 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů zaznamenala pokles o 0,29 procentního bodu na 4,08 %. Úroková sazba u kontokorentů se snížila na 15,02 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo k nárůstu úrokové sazby na 3,23 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč poklesla na 4,31 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5 – 30 mil. Kč se mírně zvýšila na 3,45 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč vzrostla o 0,15 procentního bodu na 3,11 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se nepatrně zvýšila na 3,94 %. Sazba u kontokorentů se snížila na 4,13 %.

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody 

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v červnu změnily pouze nepatrně. U nefinančních podniků se jednalo o mírné změny.

Průměrné změny u úrokových sazeb ze zůstatků úvěrů domácnostem byly v červnu v řádu setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly stejný vývoj.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem stagnovala na únorových 3,66 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení se rovněž nezměnila, a zůstala na hodnotě 2,52 % (z toho sazba ze zůstatků hypotečních úvěrů nepatrně vzrostla na 2,33 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů se snížila na 9,52 % a sazba z ostatních úvěrů se nepatrně zvýšila na 3,81 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům mírně vzrostla na 3,81 %. U úvěrů se splatností do 1 roku se sazba zvýšila na 3,95 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let zaznamenala nárůst na 4,15 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let se také zvýšila, a to na hodnotu 3,63 %.


Poznámky