Harmonizovaná měnová statistika

Tabulka A1
Rozvaha České národní banky
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
1. Aktiva: stavy
 

    Celkem
Úvěry rezidentům (bez CP)       Držené cenné papíry jiné než akcie emitované rezidenty       Držené akcie a jiné majetkové účasti emitované rezidenty     Zahraniční aktiva Stálá aktiva Ostatní aktiva
MFI Vládní instituce Ostatní rezidenti MFI Vládní instituce Ostatní rezidenti MFI Ostatní rezidenti
 
31.12.2012 3.433,3 0,0 0,0 3.433,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 864.395,7 10.897,8 939,7 879.666,4
30.11.2012 3.425,5 0,0 0,0 3.425,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 872.962,2 10.861,6 1.294,9 888.544,2
31.10.2012 3.429,5 0,0 0,0 3.429,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 856.855,0 10.861,0 1.155,2 872.300,8
30.9.2012 3.431,3 0,0 0,0 3.431,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 791.306,2 10.850,7 1.420,5 807.008,7
31.8.2012 3.433,2 0,0 0,0 3.433,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 797.928,0 10.887,2 1.226,4 813.474,8
31.7.2012 3.440,8 0,0 0,0 3.440,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 814.833,2 10.886,4 958,5 830.118,9
30.6.2012 3.440,4 0,0 0,0 3.440,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 818.408,0 10.886,3 1.019,9 833.754,6
31.5.2012 3.439,5 0,0 0,0 3.439,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 820.724,7 10.871,8 3.295,5 838.331,6
30.4.2012 3.440,9 0,0 0,0 3.440,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 825.506,0 10.872,3 3.619,0 843.438,1
31.3.2012 3.441,1 0,0 0,0 3.441,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 805.595,2 10.893,2 3.466,3 823.395,8
29.2.2012 3.445,1 0,0 0,0 3.445,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 803.341,5 10.914,5 3.734,9 821.436,0
31.1.2012 5.448,5 2.000,0 0,0 3.448,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 786.273,2 11.001,1 3.957,1 806.679,9
31.12.2011 6.949,8 3.500,0 0,0 3.449,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 811.231,8 11.001,6 3.283,8 832.467,0
30.11.2011 3.599,2 0,0 0,1 3.599,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 786.161,0 10.985,3 3.429,9 804.175,4

Zdroj: ČNB


Tabulka A1 (pokračování)
Rozvaha České národní banky
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
2. Pasiva: stavy
 

    Celkem
Oběživo Vklady rezidentů       Emitované dluhové cenné papíry Kapitál a rezervy Zahraniční pasiva Ostatní pasiva
MFI Centrální vláda Ostatní vláda / ostatní rezidenti
 
31.12.2012 421.428,4 511.499,6 383.639,9 125.178,8 2.680,9 0,0 -104.067,7 4.683,1 46.123,1 879.666,4
30.11.2012 416.591,5 514.165,4 416.569,4 94.772,2 2.823,8 0,0 -98.119,6 8.694,8 47.212,1 888.544,2
31.10.2012 412.523,2 516.793,3 417.043,3 96.482,2 3.267,9 0,0 -106.345,1 2.736,3 46.593,1 872.300,8
30.9.2012 414.431,2 448.456,0 393.477,8 51.597,0 3.381,2 0,0 -109.369,0 4.728,9 48.761,6 807.008,7
31.8.2012 410.881,3 454.169,0 397.313,2 53.654,8 3.201,0 0,0 -107.144,6 5.709,7 49.859,4 813.474,8
31.7.2012 411.531,3 451.588,1 398.253,3 49.897,7 3.437,1 0,0 -91.377,5 5.687,3 52.689,7 830.118,9
30.6.2012 413.846,7 453.336,4 398.599,4 51.239,0 3.498,1 0,0 -94.747,8 10.648,2 50.671,2 833.754,6
31.5.2012 411.199,9 461.951,5 404.289,0 54.278,0 3.384,5 0,0 -96.921,5 3.853,9 58.247,8 838.331,6
30.4.2012 411.839,6 488.219,7 400.833,5 84.207,6 3.178,6 0,0 -127.669,9 8.228,0 62.820,7 843.438,1
31.3.2012 407.491,9 495.118,7 405.047,6 86.741,8 3.329,3 0,0 -132.388,0 3.253,2 49.920,0 823.395,8
29.2.2012 406.941,5 490.728,9 405.062,4 81.975,8 3.690,7 0,0 -131.324,7 2.657,1 52.433,2 821.436,0
31.1.2012 406.456,6 462.360,9 405.480,5 53.310,8 3.569,6 0,0 -121.244,4 3.980,3 55.126,5 806.679,9
31.12.2011 410.933,2 466.821,4 389.473,6 73.326,5 4.021,2 0,0 -107.358,5 6.388,0 55.682,9 832.467,0
30.11.2011 403.851,9 472.842,8 394.756,2 74.049,9 4.036,7 0,0 -132.010,6 5.274,3 54.217,1 804.175,4

Zdroj: ČNB


Tabulka A2
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB)
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
1. Aktiva: stavy
 

    Celkem
Úvěry rezidentům (bez CP)       Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty       Akcie/ podílové listy fondů peněžního trhu Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných rezidenty     Zahraniční aktiva Stálá aktiva Ostatní aktiva
MFI Vládní instituce Ostatní rezidenti MFI Vládní instituce Ostatní rezidenti MFI Ostatní rezidenti
 
31.12.2012 2.777.613,1 597.075,7 61.651,6 2.118.885,8 964.912,4 197.648,9 753.974,1 13.289,4 0,0 76.180,3 33.371,9 42.808,4 632.778,8 117.419,3 250.593,6 4.819.497,5
30.11.2012 2.815.163,5 639.929,4 61.563,9 2.113.670,3 961.197,3 199.063,4 745.318,6 16.815,3 0,0 78.845,5 33.372,7 45.472,8 607.709,3 116.684,2 236.661,8 4.816.261,6
31.10.2012 2.819.314,8 651.225,6 60.440,6 2.107.648,5 952.941,1 197.246,6 739.697,9 15.996,6 0,0 79.856,0 33.392,7 46.463,3 606.167,7 116.275,3 262.538,7 4.837.093,5
30.9.2012 2.804.580,7 638.481,5 60.391,8 2.105.707,4 965.186,0 194.165,0 758.446,8 12.574,2 0,0 78.282,5 31.788,4 46.494,1 610.997,5 115.652,2 272.923,9 4.847.622,8
31.8.2012 2.794.829,5 634.013,0 62.035,9 2.098.780,6 948.641,1 198.909,6 737.149,4 12.582,1 0,0 78.251,7 31.784,2 46.467,5 611.459,7 115.326,1 271.435,8 4.819.943,9
31.7.2012 2.821.245,9 659.637,2 61.889,7 2.099.719,1 941.976,1 196.913,0 732.043,9 13.019,2 0,0 77.353,4 31.781,4 45.572,0 633.937,6 114.979,4 262.836,0 4.852.328,4
30.6.2012 2.808.802,9 644.721,5 69.143,2 2.094.938,2 931.405,4 194.381,2 724.255,8 12.768,4 0,0 77.183,9 31.778,1 45.405,7 644.859,2 114.637,1 250.891,4 4.827.779,8
31.5.2012 2.787.067,6 629.068,9 69.187,4 2.088.811,3 925.371,9 187.954,1 724.681,0 12.736,8 0,0 76.371,3 30.295,3 46.076,1 627.047,7 115.007,0 283.019,0 4.813.884,6
30.4.2012 2.794.515,2 658.363,1 61.088,5 2.075.063,5 906.682,0 190.305,4 704.212,5 12.164,0 0,0 77.632,0 31.852,4 45.779,6 632.736,3 114.585,7 240.662,3 4.766.813,5
31.3.2012 2.795.152,1 660.212,3 61.605,9 2.073.333,9 914.765,9 187.974,0 716.289,4 10.502,4 0,0 77.769,5 31.862,2 45.907,3 616.820,9 114.608,6 252.766,5 4.771.883,6
29.2.2012 2.794.758,5 660.865,7 62.927,4 2.070.965,5 890.042,9 191.992,8 687.605,5 10.444,6 0,0 77.663,7 31.857,9 45.805,8 599.076,3 114.487,4 268.003,4 4.744.032,2
31.1.2012 2.780.320,8 648.952,0 62.795,3 2.068.573,5 875.716,2 194.134,9 670.912,5 10.668,8 0,0 77.692,2 31.869,8 45.822,4 577.963,1 114.304,3 263.919,7 4.689.916,3
31.12.2011 2.752.888,7 622.418,1 64.192,8 2.066.277,7 851.517,7 188.722,1 651.240,1 11.555,5 0,0 77.684,1 31.852,1 45.832,0 583.747,5 114.021,5 271.258,7 4.651.118,2
30.11.2011 2.770.007,2 639.628,3 63.188,9 2.067.190,0 855.628,7 186.807,4 657.940,5 10.880,9 0,0 78.170,2 31.860,9 46.309,4 583.719,3 113.950,5 262.909,0 4.664.385,1

Zdroj: ČNB


Tabulka A2 (pokračování)
Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB)
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
2. Pasiva: stavy
 

    Celkem
Oběživo Vklady rezidentů               Akcie/ podílové listy fondů peněžního trhu Emitované dluhové cenné papíry Kapitál a rezervy Zahraniční pasiva Ostatní pasiva
MFI Centrální vláda Ostatní vláda/ ostatní rezidenti        
Jednodenní vklady S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace
 
31.12.2012 0,0 3.323.017,8 211.951,5 238.113,3 2.872.953,1 1.944.698,6 562.671,4 349.220,3 16.362,8 2.922,6 310.628,6 557.974,9 345.097,4 279.856,3 4.819.497,5
30.11.2012 0,0 3.296.302,6 219.479,6 250.510,0 2.826.313,0 1.905.192,3 572.562,6 336.884,0 11.674,1 2.905,4 316.238,2 553.009,0 326.417,7 321.388,8 4.816.261,6
31.10.2012 0,0 3.338.805,1 230.372,5 279.455,4 2.828.977,2 1.900.273,4 575.355,8 336.639,4 16.708,6 3.052,7 311.920,2 547.334,3 321.014,8 314.966,5 4.837.093,5
30.9.2012 0,0 3.338.771,4 246.617,3 302.687,6 2.789.466,5 1.847.171,4 595.790,9 334.263,4 12.240,7 3.159,2 311.066,4 540.891,0 326.917,7 326.817,1 4.847.622,8
31.8.2012 0,0 3.313.697,1 237.838,3 275.447,7 2.800.411,1 1.857.835,5 600.523,9 334.517,8 7.534,0 3.178,6 314.730,2 536.269,5 345.899,9 306.168,5 4.819.943,9
31.7.2012 0,0 3.349.334,7 257.212,8 289.918,0 2.802.203,8 1.873.804,5 590.145,8 332.924,8 5.328,8 2.714,6 318.285,9 530.896,5 351.516,2 299.580,5 4.852.328,4
30.6.2012 0,0 3.295.911,5 246.130,1 263.773,4 2.786.008,0 1.827.947,0 618.130,0 333.610,7 6.320,4 2.656,8 318.067,4 524.850,7 388.260,5 298.032,9 4.827.779,8
31.5.2012 0,0 3.259.212,9 225.888,1 235.173,5 2.798.151,4 1.836.229,1 615.588,0 336.315,7 10.018,6 5.484,0 313.256,3 521.718,8 382.777,8 331.434,7 4.813.884,6
30.4.2012 0,0 3.252.389,8 259.621,9 219.559,2 2.773.208,7 1.796.232,9 631.807,9 338.530,1 6.637,8 6.984,4 310.127,8 519.220,3 408.145,9 269.945,3 4.766.813,5
31.3.2012 0,0 3.261.428,8 260.346,6 252.301,5 2.748.780,7 1.782.394,7 621.891,1 338.839,9 5.654,9 7.166,6 307.271,6 525.584,4 401.118,3 269.314,0 4.771.883,7
29.2.2012 0,0 3.246.865,2 252.067,2 235.768,9 2.759.029,1 1.798.948,4 614.156,8 341.109,9 4.814,1 7.555,2 306.443,6 519.231,7 377.577,3 286.359,2 4.744.032,2
31.1.2012 0,0 3.210.106,1 249.004,7 228.058,7 2.733.042,7 1.781.331,8 606.299,4 341.944,5 3.467,0 7.769,2 307.555,7 514.843,0 365.812,3 283.830,2 4.689.916,3
31.12.2011 0,0 3.154.497,7 235.514,9 179.145,4 2.739.837,4 1.768.584,0 623.208,4 344.155,4 3.889,6 10.697,8 306.567,3 507.776,9 395.142,1 276.436,3 4.651.118,2
30.11.2011 0,0 3.130.985,9 237.877,5 206.713,0 2.686.395,4 1.740.088,3 608.086,1 334.069,3 4.151,7 29.718,5 304.034,8 506.622,6 403.249,7 289.773,6 4.664.385,1

Zdroj: ČNB


Tabulka A3
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB)
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
1. Aktiva: stavy
 

    Celkem
Úvěry rezidentům (bez CP)     Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty     Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných rezidenty Zahraniční aktiva Stálá aktiva Ostatní aktiva
Vládní instituce Ostatní rezidenti Vládní instituce Ostatní rezidenti
 
31.12.2012 2.183.970,7 61.651,6 2.122.319,0 767.263,5 753.974,1 13.289,4 42.808,4 1.497.174,5 128.317,1 218.973,9 4.838.507,9
30.11.2012 2.178.659,6 61.563,9 2.117.095,8 762.133,9 745.318,6 16.815,3 45.472,8 1.480.671,5 127.545,8 209.208,7 4.803.692,4
31.10.2012 2.171.518,6 60.440,6 2.111.078,0 755.694,5 739.697,9 15.996,6 46.463,3 1.463.022,7 127.136,3 234.794,7 4.798.630,1
30.9.2012 2.169.530,5 60.391,8 2.109.138,7 771.021,1 758.446,8 12.574,2 46.494,1 1.402.303,7 126.502,8 246.334,9 4.762.187,1
31.8.2012 2.164.249,7 62.035,9 2.102.213,8 749.731,5 737.149,4 12.582,1 46.467,5 1.409.387,7 126.213,3 244.054,9 4.740.104,6
31.7.2012 2.165.049,5 61.889,7 2.103.159,9 745.063,1 732.043,9 13.019,2 45.572,0 1.448.770,8 125.865,8 234.602,2 4.764.923,5
30.6.2012 2.167.521,8 69.143,2 2.098.378,6 737.024,2 724.255,8 12.768,4 45.405,7 1.463.267,2 125.523,4 224.549,0 4.763.291,2
31.5.2012 2.161.438,2 69.187,4 2.092.250,8 737.417,8 724.681,0 12.736,8 46.076,1 1.447.772,5 125.878,8 257.753,0 4.776.336,4
30.4.2012 2.139.592,9 61.088,5 2.078.504,4 716.376,5 704.212,5 12.164,0 45.779,6 1.458.242,3 125.458,0 214.505,3 4.699.954,7
31.3.2012 2.138.380,8 61.605,9 2.076.774,9 726.791,9 716.289,4 10.502,4 45.907,3 1.422.416,2 125.501,8 227.951,0 4.686.949,0
29.2.2012 2.137.338,0 62.927,4 2.074.410,7 698.050,1 687.605,5 10.444,6 45.805,8 1.402.417,8 125.401,8 242.949,7 4.651.963,3
31.1.2012 2.134.817,3 62.795,3 2.072.022,0 681.581,3 670.912,5 10.668,8 45.822,4 1.364.236,3 125.305,4 237.855,4 4.589.618,1
31.12.2011 2.133.920,3 64.192,8 2.069.727,5 662.795,6 651.240,1 11.555,5 45.832,0 1.394.979,3 125.023,1 241.551,4 4.604.101,6
30.11.2011 2.133.978,1 63.189,0 2.070.789,2 668.821,4 657.940,5 10.880,9 46.309,4 1.369.880,3 124.935,9 236.537,3 4.580.462,3

Zdroj: ČNB


Tabulka A3 (pokračování)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB)
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
2. Pasiva: stavy
 

    Celkem
Oběživo Vklady centrální vlády Vklady ostatní vlády/ ostatních rezidentů         Akcie/ podílové listy fondů peněžního trhu Emitované dluhové cenné papíry Kapitál a rezervy Zahraniční pasiva Ostatní pasiva Přebytek mezibankovních závazků
Jednodenní vklady S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace
 
31.12.2012 388.868,9 363.292,1 2.875.634,0 1.946.682,4 563.368,5 349.220,3 16.362,8 2.922,6 112.979,7 420.535,2 349.780,5 325.979,4 -1.484,4 4.838.507,9
30.11.2012 387.843,6 345.282,2 2.829.136,8 1.907.307,6 573.271,0 336.884,0 11.674,1 2.905,4 117.174,8 421.516,6 335.112,5 368.600,8 -3.880,4 4.803.692,4
31.10.2012 383.623,9 375.937,6 2.832.245,1 1.902.819,4 576.077,7 336.639,4 16.708,6 3.052,7 114.673,5 407.596,5 323.751,1 361.559,6 -3.809,9 4.798.630,1
30.9.2012 386.421,7 354.284,6 2.792.847,7 1.849.813,4 596.530,2 334.263,4 12.240,7 3.159,2 116.901,5 399.733,6 331.646,5 375.578,7 1.613,6 4.762.187,1
31.8.2012 382.274,0 329.102,5 2.803.612,1 1.860.298,5 601.261,9 334.517,8 7.534,0 3.178,6 115.820,7 397.340,6 351.609,6 356.027,9 1.138,5 4.740.104,6
31.7.2012 382.339,0 339.815,8 2.805.640,9 1.876.504,2 590.883,2 332.924,8 5.328,8 2.714,6 121.372,9 407.737,6 357.203,6 352.270,2 -4.171,1 4.764.923,5
30.6.2012 386.484,4 315.012,3 2.789.506,1 1.830.705,1 618.869,9 333.610,7 6.320,4 2.656,8 123.686,2 398.324,7 398.908,6 348.704,1 7,9 4.763.291,2
31.5.2012 382.638,4 289.451,4 2.801.536,0 1.838.868,0 616.333,6 336.315,7 10.018,6 5.484,0 125.302,2 394.502,0 386.631,8 389.682,5 1.108,1 4.776.336,4
30.4.2012 382.063,6 303.766,8 2.776.387,3 1.798.666,8 632.552,6 338.530,1 6.637,8 6.984,4 119.822,3 359.698,1 416.374,0 332.766,1 2.092,2 4.699.954,7
31.3.2012 379.210,2 339.043,3 2.752.109,9 1.784.966,3 622.648,8 338.839,9 5.654,9 7.166,6 119.297,5 361.334,2 404.371,5 319.234,0 5.181,9 4.686.949,1
29.2.2012 378.152,9 317.744,7 2.762.719,8 1.801.880,4 614.915,4 341.109,9 4.814,1 7.555,2 114.450,9 356.049,1 380.234,4 338.792,4 -3.736,1 4.651.963,3
31.1.2012 376.435,1 281.369,5 2.736.612,3 1.784.134,5 607.066,3 341.944,5 3.467,0 7.769,2 113.420,7 361.728,8 369.792,6 338.956,7 3.533,1 4.589.618,1
31.12.2011 377.942,1 252.471,9 2.743.858,6 1.771.822,5 623.991,1 344.155,4 3.889,6 10.697,8 117.845,2 368.566,3 401.530,1 332.119,2 -929,6 4.604.101,6
30.11.2011 374.050,3 280.762,9 2.690.432,1 1.743.343,7 608.867,4 334.069,3 4.151,7 29.718,5 117.227,4 342.751,1 408.524,0 343.990,6 -6.994,6 4.580.462,3

Zdroj: ČNB


Tabulka A3 (pokračování)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB)
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
3. Aktiva: toky 1)
 

    Celkem
Úvěry rezidentům (bez CP)     Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty     Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných rezidenty Zahraniční aktiva Stálá aktiva Ostatní aktiva
Vládní instituce Ostatní rezidenti Vládní instituce Ostatní rezidenti
 
12/2012 7.977,3 115,0 7.862,3 4.806,2 8.305,4 -3.499,1 -119,0 25.472,2 771,3 9.764,1 48.672,2
11/2012 7.154,1 1.078,0 6.076,1 4.151,3 3.428,5 722,8 -939,8 7.130,4 409,5 -25.586,2 -7.680,9
10/2012 1.993,1 2,7 1.990,4 -17.303,2 -20.647,3 3.344,1 -1.223,7 55.635,3 633,4 -11.537,5 28.197,4
9/2012 6.334,8 -1.650,1 7.984,9 21.824,8 21.895,3 -70,5 43,9 -3.408,6 289,5 2.281,0 27.365,4
8/2012 3.163,8 242,5 2.921,3 4.420,4 4.522,6 -102,2 853,7 -15.754,1 347,5 9.449,6 2.480,8
7/2012 815,8 -7.164,3 7.980,1 4.347,7 4.308,1 39,6 164,8 -10.923,3 342,5 10.052,6 4.800,0
6/2012 7.680,6 -31,5 7.712,1 -883,4 -989,8 106,4 567,6 19.592,1 -355,5 -33.201,6 -6.600,2
5/2012 16.006,3 7.906,9 8.099,4 17.340,0 17.017,2 322,9 146,7 -62.720,2 420,8 43.249,3 14.442,9
4/2012 642,1 -548,7 1.190,9 -11.711,8 -13.330,5 1.618,7 -114,3 28.813,4 -43,8 -13.441,9 4.143,8
3/2012 2.540,4 -1.296,0 3.836,3 29.286,7 29.226,9 59,8 92,8 24.693,5 100,0 -15.000,3 41.713,0
2/2012 6.157,5 212,3 5.945,2 16.901,8 17.115,6 -213,8 -28,7 57.033,6 96,4 5.101,2 85.261,9
1/2012 5.769,2 -1.254,2 7.023,4 19.011,6 19.664,0 -652,4 -81,7 -3.329,7 282,3 -3.701,4 17.950,2
12/2011 96,0 892,2 -796,1 -1.512,9 -2.340,9 828,0 -639,6 -117,4 87,2 5.185,8 3.099,0
11/2011 10.940,9 1.014,5 9.926,4 25.200,7 24.682,5 518,2 -241,0 -38.530,1 266,6 19.710,8 17.347,8

Zdroj: ČNB 
1) Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o reklasifikace, změny v ocenění, kurzové změny a další změny, které nejsou způsobeny transakcemi


Tabulka A3 (pokračování)
Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB)
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
4. Pasiva: toky 1)
 

    Celkem
Oběživo Vklady centrální vlády Vklady ostatní vlády/ ostatních rezidentů         Akcie/ podílové listy fondů peněžního trhu Emitované dluhové cenné papíry Kapitál a rezervy Zahraniční pasiva Ostatní pasiva Přebytek mezibankovních závazků
Jednodenní vklady S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace
 
12/2012 1.025,3 18.396,2 48.161,1 40.747,3 -9.617,3 12.341,5 4.689,6 15,5 -8.228,0 13.091,8 16.002,5 -42.178,3 2.386,3 48.672,2
11/2012 4.219,7 -31.239,5 -4.718,1 3.173,5 -3.095,9 239,3 -5.035,0 -150,0 2.072,1 5.446,6 9.853,7 6.935,0 -100,5 -7.680,9
10/2012 -2.797,8 21.212,0 38.118,8 51.944,0 -20.665,0 2.371,9 4.467,9 -103,9 -470,9 714,1 -9.015,3 -14.002,2 -5.457,3 28.197,4
9/2012 4.147,7 25.182,0 -10.160,2 -10.005,0 -4.610,5 -252,4 4.707,6 -10,9 -35,2 7.400,7 -19.356,1 19.739,6 457,8 27.365,4
8/2012 -64,9 -10.264,6 2.515,1 -12.561,0 11.260,7 1.608,1 2.207,3 461,9 -4.211,4 5.326,0 -1.197,1 4.559,0 5.356,8 2.480,8
7/2012 -4.145,4 25.154,2 18.290,2 47.478,1 -27.517,1 -679,0 -991,9 55,9 16,1 5.260,8 -39.180,6 3.478,8 -4.129,9 4.800,0
6/2012 3.846,0 25.633,7 -11.055,7 -7.438,7 2.781,3 -2.701,0 -3.697,4 -45,2 2.514,3 2.241,8 13.185,3 -40.668,7 -2.251,5 -6.600,2
5/2012 574,8 -15.789,9 16.188,1 33.562,1 -18.487,3 -2.248,0 3.361,3 -105,0 957,3 -1.811,2 -39.684,2 55.274,1 -1.161,1 14.442,9
4/2012 2.853,4 -35.628,9 22.709,7 12.532,8 9.512,8 -315,9 980,0 -184,8 567,6 -6.491,7 10.273,3 13.153,1 -3.108,0 4.143,7
3/2012 1.057,3 21.615,9 -9.939,9 -16.439,1 7.925,6 -2.267,4 840,9 -381,8 3.562,7 11.493,0 24.882,1 -19.511,7 8.935,6 41.713,1
2/2012 1.717,8 37.119,9 29.759,5 20.491,2 8.739,3 -820,0 1.349,1 -203,0 1.033,4 8.500,3 14.036,0 475,5 -7.177,5 85.261,9
1/2012 -1.507,0 29.571,0 -1.573,4 16.510,3 -15.477,0 -2.187,0 -419,7 -138,2 479,2 4.072,1 -24.301,8 7.773,9 3.574,6 17.950,2
12/2011 3.891,8 -28.903,3 44.420,4 23.289,8 11.336,1 10.063,2 -268,7 -229,7 858,8 9,3 -10.004,0 -12.572,1 5.627,9 3.099,0
11/2011 3.700,1 18.724,1 13.488,7 15.234,5 -2.176,3 1.061,8 -631,3 -845,9 898,1 21.246,9 -14.891,7 -20.567,3 -4.405,3 17.347,8

Zdroj: ČNB 
1) Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o reklasifikace, změny v ocenění, kurzové změny a další změny, které nejsou způsobeny transakcemi


Tabulka A4
Peněžní agregáty 1) a protipoložky
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
1. Peněžní agregáty: stavy
 

  M3 2)
M2 Repo operace Akcie/ podílové listy fondů peněžního trhu Dluhové cenné papíry do 2 let Celkem
  Celkem
M1 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců
  Celkem
Oběživo Jednodenní vklady
 
31.12.2012 388.868,9 1.946.682,4 2.335.551,3 302.381,4 310.353,7 2.948.286,4 16.362,8 2.922,6 3.121,6 2.970.693,4
30.11.2012 387.843,6 1.907.307,6 2.295.151,3 317.595,7 298.619,8 2.911.366,8 11.674,1 2.905,4 3.830,2 2.929.776,5
31.10.2012 383.623,9 1.902.819,4 2.286.443,4 316.716,3 298.091,6 2.901.251,3 16.708,6 3.052,7 4.566,3 2.925.578,8
30.9.2012 386.421,7 1.849.813,4 2.236.235,1 336.329,4 295.473,8 2.868.038,2 12.240,7 3.159,2 4.678,0 2.888.116,1
31.8.2012 382.274,0 1.860.298,5 2.242.572,6 339.905,6 295.518,8 2.877.996,9 7.534,0 3.178,6 4.667,3 2.893.376,8
31.7.2012 382.339,0 1.876.504,2 2.258.843,2 329.927,2 295.793,7 2.884.564,0 5.328,8 2.714,6 4.588,4 2.897.195,8
30.6.2012 386.484,4 1.830.705,1 2.217.189,5 357.837,1 294.527,4 2.869.554,0 6.320,4 2.656,8 4.835,8 2.883.367,1
31.5.2012 382.638,4 1.838.868,0 2.221.506,5 355.549,0 296.885,7 2.873.941,2 10.018,6 5.484,0 3.355,5 2.892.799,3
30.4.2012 382.063,6 1.798.666,8 2.180.730,4 373.756,9 298.703,3 2.853.190,6 6.637,8 6.984,4 3.308,2 2.870.121,0
31.3.2012 379.210,2 1.784.966,3 2.164.176,5 368.055,7 298.523,8 2.830.756,0 5.654,9 7.166,6 3.157,8 2.846.735,3
29.2.2012 378.152,9 1.801.880,4 2.180.033,3 356.724,1 300.171,6 2.836.929,1 4.814,1 7.555,2 3.008,3 2.852.306,6
31.1.2012 376.435,1 1.784.134,5 2.160.569,7 349.062,9 300.450,1 2.810.082,7 3.467,0 7.769,2 2.905,1 2.824.224,1
31.12.2011 377.942,1 1.771.822,5 2.149.764,6 367.074,2 301.841,4 2.818.680,2 3.889,6 10.697,8 2.723,9 2.835.991,5
30.11.2011 374.050,3 1.743.343,7 2.117.394,0 357.380,3 291.509,1 2.766.283,4 4.151,7 29.718,5 1.033,7 2.801.187,3

Zdroj: ČNB 
1) Měnové agregáty zahrnují měnová pasiva MFI vůči non-MFI rezidentům s vyloučením centrální vlády
2) M3 a jeho složky nezahrnují akcie / podílové listy fondů peněžního trhu a dluhové cenné papíry do 2 let v držení nerezidentů


Tabulka A4 (pokračování)
Peněžní agregáty 1) a protipoložky
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
2. Peněžní agregáty: toky 2)
 

  M3 3)
M2 Repo operace Akcie/ podílové listy fondů peněžního trhu Dluhové cenné papíry do 2 let Celkem
  Celkem
M1 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců
  Celkem
Oběživo Jednodenní vklady
 
12/2012 1.025,3 40.747,3 41.772,5 -14.949,0 11.736,3 38.559,8 4.689,6 15,5 -707,3 42.557,5
11/2012 4.219,7 3.173,5 7.393,2 607,9 525,4 8.526,5 -5.035,0 -150,0 -743,2 2.598,3
10/2012 -2.797,8 51.944,0 49.146,2 -19.812,4 2.615,3 31.949,0 4.467,9 -103,9 -118,8 36.194,2
9/2012 4.147,7 -10.005,0 -5.857,3 -3.464,0 -44,6 -9.366,0 4.707,6 -10,9 10,0 -4.659,2
8/2012 -64,9 -12.561,0 -12.626,0 10.807,2 -267,9 -2.086,6 2.207,3 461,9 94,0 676,6
7/2012 -4.145,4 47.478,1 43.332,7 -27.461,2 1.270,7 17.142,3 -991,9 55,9 -233,9 15.972,5
6/2012 3.846,0 -7.438,7 -3.592,7 2.519,4 -2.356,7 -3.430,1 -3.697,4 -45,2 1.482,4 -5.690,3
5/2012 574,8 33.562,1 34.136,9 -20.368,7 -1.833,0 11.935,3 3.361,3 -105,0 17,5 15.209,0
4/2012 2.853,4 12.532,8 15.386,2 5.327,9 176,8 20.891,0 980,0 -184,8 145,7 21.831,9
3/2012 1.057,3 -16.439,1 -15.381,8 11.517,1 -1.646,1 -5.510,9 840,9 -381,8 153,2 -4.898,6
2/2012 1.717,8 20.491,2 22.208,9 8.510,8 -271,1 30.448,5 1.349,1 -203,0 115,1 31.709,6
1/2012 -1.507,0 16.510,3 15.003,3 -16.626,5 -1.378,6 -3.001,8 -419,7 -138,2 202,3 -3.357,5
12/2011 3.891,8 23.289,8 27.181,6 5.966,2 10.321,8 43.469,6 -268,7 -229,7 1.679,1 44.650,3
11/2011 3.700,1 15.234,5 18.934,6 -4.993,5 1.562,7 15.503,8 -631,3 -845,9 15,5 14.042,1

Zdroj: ČNB 
1) Měnové agregáty zahrnují měnová pasiva MFI vůči non-MFI rezidentům s vyloučením centrální vlády 
2) Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o reklasifikace, změny v ocenění, kurzové změny a další změny, které nejsou způsobeny
3) M3 a jeho složky nezahrnují akcie / podílové listy fondů peněžního trhu a dluhové cenné papíry do 2 let v držení nerezidentů


Tabulka A4 (pokračování)
Peněžní agregáty 1) a protipoložky
(v %; sezónně neočištěno)
3. Peněžní agregáty: meziroční míry růstu
 

  M3 2)
M2 Repo operace 3) Akcie/ podílové listy fondů peněžního trhu 3) Dluhové cenné papíry do 2 let 3) Celkem
  Celkem
M1 Vklady s dohodnutou splatností do 2 let Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců
  Celkem
Oběživo Jednodenní vklady
 
12/2012 2,9 10,2 8,9 -17,3 2,8 4,8       5,2
11/2012 3,7 9,3 8,3 -11,8 2,4 5,1       5,4
10/2012 3,6 10,1 9,0 -13,2 2,8 5,4       5,8
9/2012 4,9 7,6 7,2 -8,7 1,8 4,5       4,8
8/2012 5,1 8,1 7,6 -1,4 1,3 5,8       5,8
7/2012 5,0 10,0 9,2 -11,0 0,7 5,5       5,3
6/2012 6,1 8,2 7,8 0,5 -0,4 6,0       5,7
5/2012 6,1 7,0 6,9 -1,0 -0,5 5,0       4,8
4/2012 5,6 6,5 6,4 1,7 -0,3 5,0       4,5
3/2012 5,9 6,7 6,6 5,4 -0,6 5,6       5,3
2/2012 5,8 7,2 6,9 1,0 -1,0 5,2       4,6
1/2012 5,7 6,6 6,4 -3,2 -1,8 4,2       3,5
12/2011 5,7 6,1 6,0 -3,7 -2,4 3,7       3,1
11/2011 4,9 5,8 5,6 -2,1 -4,5 3,4       2,6

Zdroj: ČNB 
1) Měnové agregáty zahrnují měnová pasiva MFI vůči non-MFI rezidentům s vyloučením centrální vlády 
2) M3 a jeho složky nezahrnují akcie / podílové listy fondů peněžního trhu a dluhové cenné papíry do 2 let v držení nerezidentů 
3) Vzhledem ke značné variabilitě podkladových hodnot nejsou roční míry růstu počítány


Tabulka A4 (pokračování)
Peněžní agregáty 1) a protipoložky
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
4. Hlavní protipoložky M3: stavy
 

  Dlouhodobější pasiva MFI Úvěr Čistá zahraniční aktiva Stálá aktiva
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky Kapitál a rezervy Úvěr vládě (vč. CP) Úvěr ostatním rezidentům (vč. CP)  
z toho úvěr (bez CP)
 
31.12.2012 260.987,1 38.866,5 109.858,1 420.535,2 815.625,7 2.178.416,8 2.122.319,0 1.147.394,0 128.317,1
30.11.2012 255.675,3 38.264,2 113.344,6 421.516,6 806.882,5 2.179.383,9 2.117.095,8 1.145.559,0 127.545,8
31.10.2012 259.361,3 38.547,8 110.107,3 407.596,5 800.138,5 2.173.537,9 2.111.078,0 1.139.271,6 127.136,3
30.9.2012 260.200,8 38.789,6 112.223,5 399.733,6 818.838,7 2.168.207,0 2.109.138,7 1.070.657,2 126.502,8
31.8.2012 261.356,3 38.998,9 111.153,4 397.340,6 799.185,3 2.161.263,4 2.102.213,8 1.057.778,1 126.213,3
31.7.2012 260.956,0 37.131,1 116.784,5 407.737,6 793.933,6 2.161.751,1 2.103.159,9 1.091.567,2 125.865,8
30.6.2012 261.032,8 39.083,3 118.850,4 398.324,7 793.399,0 2.156.552,7 2.098.378,6 1.064.358,5 125.523,4
31.5.2012 260.784,6 39.430,0 121.946,8 394.502,0 793.868,5 2.151.063,7 2.092.250,8 1.061.140,7 125.878,8
30.4.2012 258.795,7 39.826,8 116.514,1 359.698,1 765.301,0 2.136.448,1 2.078.504,4 1.041.868,4 125.458,0
31.3.2012 254.593,0 40.316,2 116.139,7 361.334,2 777.895,3 2.133.184,7 2.076.774,9 1.018.044,7 125.501,8
29.2.2012 258.191,3 40.938,2 111.442,5 356.049,1 750.532,9 2.130.661,0 2.074.410,7 1.022.183,4 125.401,8
31.1.2012 258.003,4 41.494,3 110.515,6 361.728,8 733.707,8 2.128.513,2 2.072.022,0 994.443,8 125.305,4
31.12.2011 256.916,9 42.313,9 115.121,3 368.566,3 715.432,9 2.127.114,9 2.069.727,5 993.449,2 125.023,1
30.11.2011 251.487,1 42.560,2 116.193,7 342.751,1 721.129,5 2.127.979,4 2.070.789,2 961.356,3 124.935,9

Zdroj: ČNB 
1) Měnové agregáty zahrnují měnová pasiva MFI vůči non-MFI rezidentům s vyloučením centrální vlády


Tabulka A4 (pokračování)
Peněžní agregáty 1) a protipoložky
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
5. Hlavní protipoložky M3: toky 2)
 

  Dlouhodobější pasiva MFI Úvěr Čistá zahraniční aktiva Stálá aktiva
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky Kapitál a rezervy Úvěr vládě (vč. CP) Úvěr ostatním rezidentům (vč. CP)  
z toho úvěr (bez CP)
 
12/2012 5.331,7 605,3 -7.520,7 13.091,8 8.420,4 4.244,2 7.862,3 9.469,7 771,3
11/2012 -3.703,8 -286,1 2.815,3 5.446,6 4.506,4 5.859,1 6.076,1 -2.723,4 409,5
10/2012 -852,5 -243,4 -352,1 714,1 -20.644,6 4.110,8 1.990,4 64.650,6 633,4
9/2012 -1.146,5 -207,7 -45,2 7.400,7 20.245,1 7.958,3 7.984,9 15.947,6 289,5
8/2012 453,5 1.876,0 -4.305,3 5.326,0 4.765,1 3.672,8 2.921,3 -14.557,0 347,5
7/2012 -55,9 -1.949,8 249,9 5.260,8 -2.856,3 8.184,5 7.980,1 28.257,4 342,5
6/2012 262,0 -344,3 1.031,9 2.241,8 -1.021,3 8.386,1 7.712,1 6.406,8 -355,5
5/2012 1.881,4 -415,0 939,8 -1.811,2 24.924,1 8.568,9 8.099,4 -23.036,0 420,8
4/2012 4.184,9 -492,7 421,9 -6.491,7 -13.879,2 2.695,3 1.190,9 18.540,1 -43,8
3/2012 -3.591,4 -621,3 3.409,5 11.493,0 27.930,9 3.988,9 3.836,3 -188,6 100,0
2/2012 228,6 -548,9 918,3 8.500,3 17.327,9 5.702,8 5.945,2 42.997,6 96,4
1/2012 1.149,5 -808,3 276,9 4.072,1 18.409,7 6.289,3 7.023,4 20.972,1 282,3
12/2011 5.369,9 -258,7 -820,3 9,3 -1.448,8 -607,8 -796,1 9.886,6 87,2
11/2011 2.817,2 -500,9 882,6 21.246,9 25.696,9 10.203,6 9.926,4 -23.638,4 266,6

Zdroj: ČNB 
1) Měnové agregáty zahrnují měnová pasiva MFI vůči non-MFI rezidentům s vyloučením centrální vlády 
2) Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o reklasifikace, změny v ocenění, kurzové změny a další změny, které nejsou způsobeny transakcemi


Tabulka A4 (pokračování)
Peněžní agregáty 1) a protipoložky
(v %; sezónně neočištěno)
6. Hlavní protipoložky M3: meziroční míry růstu
 

  Dlouhodobější pasiva MFI Úvěr Čistá zahraniční aktiva Stálá aktiva
Vklady s dohodnutou splatností nad 2 roky Vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce Emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky Kapitál a rezervy Úvěr vládě (vč. CP) Úvěr ostatním rezidentům (vč. CP)  
z toho úvěr (bez CP)
 
12/2012 1,6 -8,1 -2,1 14,9 12,3 3,3 3,3 17,0 2,6
11/2012 1,7 -10,1 4,1 11,4 10,9 3,1 2,9 17,2 2,1
10/2012 4,3 -10,5 2,3 17,3 14,3 3,3 3,1 14,6 2,0
9/2012 5,4 -11,4 -2,4 21,9 15,1 3,8 3,8 12,1 1,7
8/2012 6,4 -12,2 -3,1 22,7 14,6 4,0 3,9 15,0 1,9
7/2012 7,7 -17,6 3,1 18,8 16,0 4,1 4,1 10,7 2,0
6/2012 9,0 -14,4 2,3 20,2 16,8 4,5 4,4 9,5 2,2
5/2012 11,0 -14,5 4,3 21,1 17,8 4,8 4,7 9,1 2,2
4/2012 13,2 -14,5 -0,6 12,1 14,5 4,8 4,7 8,9 2,1
3/2012 14,9 -14,3 -0,3 12,4 13,8 5,6 5,7 5,8 2,6
2/2012 18,6 -14,3 -0,4 11,8 12,8 5,9 5,9 2,0 2,6
1/2012 21,0 -14,2 2,9 13,3 13,8 5,8 5,8 -3,2 2,7
12/2011 21,9 -14,1 4,9 17,9 13,9 6,0 5,9 -4,5 2,3
11/2011 27,5 -13,1 6,5 21,6 15,2 6,6 6,1 -7,8 2,3

Zdroj: ČNB 
1) Měnové agregáty zahrnují měnová pasiva MFI vůči non-MFI rezidentům s vyloučením centrální vlády


Tabulka A5
Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi 1) podle původní splatnosti, protistrany a odvětví
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
1. Úvěry neměnovým finančním institucím a vládě: stavy
 

  Ostatní finanční instituce 2) Pojišťovny a penzijní fondy Vládní instituce
Celkem   Celkem   Celkem    
Do 1 roku Do 1 roku Centrální vláda Ostatní vláda
 
31.12.2012 119.623,3 30.655,6 106,7 77,7 61.651,6 13.536,7 48.114,9
30.11.2012 115.543,2 28.523,1 39,0 9,8 61.563,9 13.914,9 47.649,0
31.10.2012 115.097,2 30.110,7 124,7 95,1 60.440,6 13.602,1 46.838,5
30.9.2012 114.783,5 30.577,7 132,8 72,1 60.391,8 13.966,0 46.425,8
31.8.2012 113.957,3 28.837,9 98,4 47,0 62.035,9 15.556,1 46.479,8
31.7.2012 116.488,6 30.865,9 47,4 15,1 61.889,7 15.682,7 46.207,0
30.6.2012 118.364,6 32.046,1 71,2 33,3 69.143,2 22.965,0 46.178,2
31.5.2012 117.523,5 32.987,0 85,0 46,9 69.187,4 22.810,0 46.377,4
30.4.2012 115.451,2 33.018,6 87,3 35,4 61.088,5 14.547,7 46.540,7
31.3.2012 117.719,1 33.842,3 119,5 34,7 61.605,9 14.998,4 46.607,5
29.2.2012 116.242,9 31.880,4 57,1 11,5 62.927,4 15.699,9 47.227,5
31.1.2012 116.824,1 33.471,0 97,2 63,7 62.795,3 16.123,2 46.672,1
31.12.2011 120.337,1 34.844,9 118,7 78,7 64.192,8 17.127,9 47.064,9
30.11.2011 118.166,8 37.473,3 98,2 59,5 63.189,0 17.106,1 46.082,9

Zdroj: ČNB 
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95 
2) Zahrnuje ostatní finanční zprostředkovatele (S.123) a pomocné finanční instituce (S.124)


Tabulka A5 (pokračování)
Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi 1) podle původní splatnosti, protistrany a odvětví
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
2. Úvěry neměnovým finančním institucím a vládě: toky 2)
 

  Ostatní finanční instituce 3) Pojišťovny a penzijní fondy Vládní instituce
Celkem   Celkem   Celkem    
Do 1 roku Do 1 roku Centrální vláda Ostatní vláda
 
12/2012 4.193,8 2.178,8 67,9 67,9 115,0 -351,8 466,8
11/2012 296,9 -1.646,3 -85,9 -85,4 1.078,0 270,1 807,9
10/2012 277,7 -515,2 -8,3 22,9 2,7 -407,8 410,5
9/2012 831,1 1.750,6 34,7 25,2 -1.650,1 -1.595,9 -54,3
8/2012 -2.187,0 -1.888,3 52,0 32,3 242,5 -34,9 277,4
7/2012 -1.617,3 -1.093,7 -23,5 -18,1 -7.164,3 -7.197,4 33,1
6/2012 900,5 -912,9 -13,5 -13,5 -31,5 167,1 -198,6
5/2012 1.411,6 -298,5 -4,5 11,0 7.906,9 8.079,9 -173,0
4/2012 -2.378,5 -871,0 -32,6 0,7 -548,7 -480,3 -68,4
3/2012 1.547,8 1.989,5 62,5 23,2 -1.296,0 -677,2 -618,8
2/2012 -322,2 -1.480,1 -39,2 -52,0 212,3 -347,4 559,6
1/2012 -3.060,2 -1.174,4 -20,1 -14,7 -1.254,2 -869,2 -385,0
12/2011 1.820,3 -2.778,2 19,0 19,0 892,2 -83,9 976,1
11/2011 319,4 826,1 -12,1 -12,1 1.014,5 54,8 959,7

Zdroj: ČNB 
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95 
2) Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o reklasifikace, změny v ocenění, kurzové změny a další změny, které nejsou způsobeny transakcemi
3) Zahrnuje ostatní finanční zprostředkovatele (S.123) a pomocné finanční instituce (S.124)


Tabulka A5 (pokračování)
Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi 1) podle původní splatnosti, protistrany a odvětví
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
4. Úvěry nefinančním sektorům kromě vlády: stavy
 

  Nefinanční podniky Domácnosti 2)
Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem Spotřební úvěr Úvěr na nákup obytných nemovitostí Ostatní půjčky Celkem
Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem
 
31.12.2012 262.142,3 153.755,0 424.808,3 840.705,6 37.612,2 31.888,6 129.838,8 199.339,5 5.609,0 8.943,4 814.971,8 829.524,1 15.241,9 9.048,6 108.729,5 133.019,9 1.161.883,5
30.11.2012 271.759,9 151.944,4 422.752,2 846.456,6 36.766,8 32.057,7 130.283,3 199.107,8 5.333,8 8.756,5 809.329,6 823.419,8 15.184,0 8.897,3 108.448,0 132.529,3 1.155.056,9
31.10.2012 274.578,5 152.194,0 418.502,6 845.275,2 37.454,8 31.787,0 130.149,0 199.390,8 5.338,2 8.580,8 804.971,6 818.890,6 15.360,8 8.920,4 108.018,4 132.299,5 1.150.580,9
30.9.2012 279.753,8 151.105,9 418.668,2 849.527,9 36.987,4 31.732,1 130.027,1 198.746,5 5.316,1 8.384,7 800.300,5 814.001,3 15.578,5 8.925,5 107.442,6 131.946,6 1.144.694,5
31.8.2012 273.398,9 153.535,2 418.383,8 845.317,9 37.026,9 31.912,2 130.010,1 198.949,2 5.187,7 8.227,7 798.336,0 811.751,4 16.104,8 9.037,8 106.997,1 132.139,7 1.142.840,2
31.7.2012 273.740,6 156.033,0 418.494,3 848.267,9 36.682,1 31.920,1 130.157,4 198.759,7 5.111,4 8.062,8 793.621,4 806.795,6 16.426,5 9.122,0 107.252,3 132.800,7 1.138.355,9
30.6.2012 271.604,3 153.928,9 420.587,8 846.121,1 36.069,0 32.319,2 130.291,2 198.679,3 4.977,7 8.230,1 791.118,1 804.326,0 15.471,6 9.070,2 106.274,7 130.816,4 1.133.821,7
31.5.2012 270.233,1 153.195,6 422.239,3 845.668,0 36.252,5 32.089,8 130.529,0 198.871,3 4.911,4 8.932,0 785.813,9 799.657,3 15.556,5 8.921,4 105.967,8 130.445,7 1.128.974,3
30.4.2012 272.171,4 150.692,7 415.753,8 838.617,9 35.937,8 31.567,9 130.039,1 197.544,8 4.755,6 8.883,5 781.514,0 795.153,1 15.836,4 8.986,9 106.826,8 131.650,1 1.124.348,0
31.3.2012 270.106,2 151.314,5 415.586,0 837.006,7 36.475,1 31.859,1 130.211,0 198.545,1 4.662,3 8.994,2 778.539,7 792.196,1 15.658,4 9.002,2 106.527,7 131.188,3 1.121.929,5
29.2.2012 266.034,3 153.189,9 418.263,5 837.487,7 36.571,3 31.996,9 130.185,7 198.753,9 4.694,0 9.129,5 777.061,8 790.885,3 15.412,8 9.157,3 106.413,6 130.983,7 1.120.623,0
31.1.2012 264.019,2 155.706,1 417.131,5 836.856,8 36.521,7 31.408,0 130.682,4 198.612,1 4.557,4 9.156,4 775.116,0 788.829,8 15.051,6 9.277,8 106.472,6 130.802,0 1.118.243,9
31.12.2011 255.200,3 156.946,3 419.058,9 831.205,5 35.970,7 32.695,9 130.950,6 199.617,3 4.524,6 9.176,0 773.193,7 786.894,4 15.854,8 9.343,7 106.356,1 131.554,5 1.118.066,2
30.11.2011 272.680,6 153.450,5 418.067,5 844.198,5 35.988,3 32.744,0 132.190,1 200.922,4 4.462,6 9.263,0 763.830,3 777.555,9 15.683,9 9.244,5 104.918,9 129.847,3 1.108.325,6

Zdroj: ČNB 
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95 
2) Zahrnuje domácnosti (S.14) a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15)


Tabulka A5 (pokračování)
Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi 1) podle původní splatnosti, protistrany a odvětví
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
5. Úvěry nefinančním sektorům kromě vlády: toky 3)
 

  Nefinanční podniky Domácnosti 2)
Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem Spotřební úvěr Úvěr na nákup obytných nemovitostí Ostatní půjčky Celkem
Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem Do 1 roku Od 1 roku do 5 let Nad 5 let Celkem
 
12/2012 -8.794,7 2.301,0 2.589,6 -3.904,0 965,3 -54,4 -162,5 748,4 295,0 189,3 5.714,6 6.198,9 99,1 168,1 290,0 557,2 7.504,6
11/2012 -2.800,2 -131,8 3.744,9 812,9 -610,7 298,4 384,6 72,3 2,6 188,5 4.504,0 4.695,1 -150,4 -2,7 437,9 284,8 5.052,2
10/2012 -5.110,8 1.124,1 -556,8 -4.543,5 544,3 96,0 306,4 946,7 28,8 197,0 4.698,3 4.924,1 -193,5 12,2 575,2 393,8 6.264,6
9/2012 6.798,5 -2.375,2 263,6 4.686,9 108,5 -133,7 337,1 311,9 128,5 160,2 1.996,1 2.284,8 -512,6 -99,4 447,6 -164,5 2.432,2
8/2012 690,2 -1.706,2 1.113,2 97,1 431,4 11,3 105,9 548,5 76,3 183,1 4.739,8 4.999,2 -274,7 -69,3 -244,6 -588,5 4.959,2
7/2012 2.782,2 2.743,8 -1.024,6 4.501,4 892,8 -369,2 34,5 558,1 133,9 -142,1 2.564,8 2.556,6 957,8 56,3 990,6 2.004,7 5.119,4
6/2012 1.811,1 954,6 -1.235,8 1.530,0 -60,7 285,6 -57,7 167,2 66,4 -692,9 5.326,3 4.699,8 -47,5 158,9 316,7 428,2 5.295,2
5/2012 -3.287,1 1.076,3 4.011,7 1.800,9 478,5 545,1 561,5 1.585,1 155,7 84,9 4.321,8 4.562,4 -320,1 -67,4 -868,7 -1.256,2 4.891,3
4/2012 1.946,3 -800,9 -205,6 939,8 -477,3 -268,3 -14,4 -760,0 93,3 -110,5 2.973,2 2.956,0 176,1 -7,1 297,1 466,1 2.662,1
3/2012 4.397,5 -1.571,8 -2.369,0 456,7 4,7 -85,5 180,4 99,5 -29,3 -135,2 1.538,7 1.374,2 297,4 -138,2 136,4 295,6 1.769,3
2/2012 3.231,3 -1.853,7 2.161,3 3.539,0 154,5 620,5 -352,3 422,7 136,7 -26,1 1.965,8 2.076,5 418,7 -98,6 -51,8 268,4 2.767,6
1/2012 10.009,8 -77,6 -159,9 9.772,2 618,7 -1.282,9 -240,6 -904,8 32,8 -18,4 1.930,1 1.944,5 -782,2 -52,9 126,8 -708,2 331,4
12/2011 -17.682,9 3.331,7 354,6 -13.996,6 125,6 60,1 -199,1 -13,4 145,7 -18,6 9.418,1 9.545,2 207,4 174,4 1.447,5 1.829,3 11.361,2
11/2011 -1.933,9 1.971,8 2.950,7 2.988,6 270,5 -75,9 482,9 677,5 75,8 269,1 4.793,5 5.138,4 -338,3 -6,3 1.159,2 814,5 6.630,5

Zdroj: ČNB 
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95 
2) Zahrnuje domácnosti (S.14) a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15) 
3) Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o reklasifikace, změny v ocenění, kurzové změny a další změny, které nejsou způsobeny transakcemi


Tabulka A5 (pokračování)
Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi 1) podle původní splatnosti, protistrany a odvětví
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
7. Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví 2): stavy
 

  Zemědělství, lesnictví, rybolov (A) Průmysl (B+C+D+E) Stavebnictví (F) Obchod, opravy, pohostinství, ubytování (G+I) Doprava, spoje (H) Komerční služby (J+L+M+N) Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U)
 
31.12.2012 34.917,1 265.301,6 41.692,1 163.318,7 24.409,0 291.371,7 19.695,3
30.11.2012 35.246,9 266.018,8 44.685,9 168.684,5 24.496,8 288.430,1 18.893,5
31.10.2012 34.359,7 267.881,0 46.546,3 168.284,6 24.895,2 285.347,2 17.961,1
30.9.2012 33.429,7 271.188,5 46.725,1 169.389,0 24.622,8 284.681,5 19.491,3
31.8.2012 32.604,7 269.549,4 47.054,4 167.023,8 23.963,8 285.486,0 19.635,8
31.7.2012 31.303,2 273.502,3 48.837,8 164.492,4 23.767,1 287.647,9 18.717,2
30.6.2012 30.785,7 272.258,3 48.978,5 164.853,6 25.128,0 285.548,7 18.568,3
31.5.2012 29.660,3 273.337,4 48.243,5 166.117,9 23.504,4 286.568,0 18.236,5
30.4.2012 29.036,9 273.759,9 48.592,3 165.728,9 23.890,9 281.413,5 16.195,4
31.3.2012 28.587,2 275.033,5 48.004,3 166.396,9 20.882,6 280.712,4 17.389,8
29.2.2012 28.642,1 276.608,5 47.760,9 164.625,9 21.149,0 281.240,4 17.461,0
31.1.2012 29.134,7 274.749,4 47.429,3 166.875,2 19.870,5 281.563,7 17.233,9
31.12.2011 29.282,3 268.384,6 47.017,8 167.518,8 19.936,8 281.808,0 17.257,3
30.11.2011 30.170,2 272.802,4 52.345,7 178.109,3 21.198,5 273.040,0 16.532,4

Zdroj: ČNB
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95
2) Od ledna 2009 je používána odvětvová klasifikace dle CZ-NACE rev. 2 (do prosince 2008 ? odvětvová klasifikace OKEČ)


Tabulka A6
Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi1) podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb 
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
1. Úvěry nefinančním podnikům: stavy
 

  Nefinanční podniky (rezidenti, CZK)
Celkem Původní splatnost do 1 roku a neterminováno Původní splatnost nad 1 rok
Celkem Zbytková splatnost do 1 roku Zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let Zbytková splatnost nad 2 roky
Přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating Přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) Přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating Přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let Přenastavení úrokové sazby nad 2 roky
 
31.12.2012 684.878,2 218.725,0 466.153,2 69.537,6 20.398,1 3.963,3 286.491,2 5.099,4 80.663,5
30.9.2012 694.723,6 235.348,4 459.375,2 69.655,0 22.327,9 4.111,8 274.832,4 5.989,9 82.458,2
30.6.2012 679.623,3 222.318,7 457.304,5 68.388,1 24.545,8 4.515,0 272.814,3 6.205,8 80.835,5
31.3.2012 677.824,9 224.479,3 453.345,6 69.863,1 24.293,4 5.114,3 270.888,7 6.799,1 76.386,9
31.12.2011 669.381,1 210.856,6 458.524,5 71.124,6 24.248,4 4.678,7 272.323,3 6.298,5 79.851,0
30.9.2011 677.602,8 227.037,3 450.565,4 65.951,3 23.292,9 5.959,5 271.537,1 5.927,0 77.897,7
30.6.2011 670.828,8 221.412,3 449.416,5 63.196,6 26.126,7 6.393,2 269.748,8 6.161,5 77.789,7
31.3.2011 654.876,8 213.629,6 441.247,2 71.159,1 24.076,6 7.627,3 253.964,0 8.139,8 76.280,4
31.12.2010 636.033,2 202.690,1 433.343,1 67.800,2 27.347,9 7.173,3 245.610,3 7.867,5 77.543,9
30.9.2010 644.111,3 218.061,4 426.049,9 71.617,9 27.724,1 7.471,7 235.735,2 7.922,6 75.578,4
30.6.2010 629.829,1 211.146,2 418.682,9 69.976,5 28.978,6 7.646,4 231.360,6 7.137,3 73.583,5
31.3.2010 633.604,6 217.933,5 415.671,1 70.312,9 24.879,7 6.052,1 231.491,5 5.044,8 77.890,1

Zdroj: ČNB
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95


Tabulka A6 (pokračování)
Úvěry poskytnuté měnovými finančními institucemi1) podle zbytkové splatnosti a přenastavení úrokových sazeb
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
4. Úvěry domácnostem: stavy
 

  Domácnosti2) (rezidenti, CZK)
Celkem Původní splatnost do 1 roku a neterminováno Původní splatnost nad 1 rok
Celkem Zbytková splatnost do 1 roku Zbytková splatnost nad 1 rok do 2 let Zbytková splatnost nad 2 roky
Přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating Přenastavení úrokové sazby nad 1 rok (do 2 let) Přenastavení úrokové sazby do 1 roku a floating Přenastavení úrokové sazby nad 1 rok do 2 let Přenastavení úrokové sazby nad 2 roky
 
31.12.2012 1.159.638,8 57.262,1 1.102.376,7 24.567,0 7.787,7 14.487,3 333.181,7 111.243,6 611.109,5
30.9.2012 1.142.768,0 57.023,4 1.085.744,6 24.123,4 7.544,5 13.428,2 327.545,3 119.899,3 593.203,9
30.6.2012 1.131.763,4 55.579,1 1.076.184,3 26.097,3 8.049,2 14.400,9 312.064,6 127.272,7 588.299,6
31.3.2012 1.120.008,1 55.969,3 1.064.038,8 25.761,0 7.837,1 14.053,3 295.058,4 134.007,6 587.321,4
31.12.2011 1.116.110,4 55.585,2 1.060.525,2 23.862,6 7.883,6 12.663,3 277.125,3 127.583,5 611.406,9
30.9.2011 1.096.073,7 54.966,7 1.041.106,9 30.242,6 7.676,8 12.344,4 266.683,2 121.327,7 602.832,2
30.6.2011 1.078.501,5 53.407,0 1.025.094,5 30.063,3 8.019,7 12.525,3 259.487,2 106.482,5 608.516,6
31.3.2011 1.062.410,9 53.314,8 1.009.096,1 30.144,9 7.488,4 12.716,2 257.204,3 89.987,0 611.555,2
31.12.2010 1.055.357,4 52.519,8 1.002.837,6 30.334,1 7.779,4 15.170,6 255.782,5 78.389,4 615.381,5
30.9.2010 1.036.492,6 51.346,3 985.146,3 29.774,8 7.623,6 15.525,8 255.778,2 70.559,4 605.884,5
30.6.2010 1.010.231,7 45.136,9 965.094,8 25.695,7 7.390,9 14.294,0 264.509,5 74.232,0 578.972,8
31.3.2010 991.915,7 45.408,6 946.507,1 21.819,1 6.995,7 11.994,8 268.104,3 76.480,9 561.112,2

Zdroj: ČNB
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95
2) Zahrnuje domácnosti (S.14) a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15)


Tabulka A7
Vklady uložené u MFI 1) podle protistrany a instrumentu
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
1. Vklady od neměnových finančních institucí a vlády: stavy
 

  Ostatní finanční instituce 2) Pojišťovny a penzijní fondy Vládní instituce
Celkem         Celkem         Celkem    
Jednodenní S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace Jednodenní S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace Centrální vláda Ostatní vláda
 
31.12.2012 75.523,5 37.874,8 31.682,2 492,4 5.474,1 63.765,3 17.751,1 40.010,5 6,1 5.997,6 499.979,7 363.292,1 136.687,6
30.11.2012 67.990,9 32.934,3 28.630,1 209,7 6.216,9 58.816,6 18.237,5 38.573,1 6,0 2.000,0 498.098,8 345.282,2 152.816,6
31.10.2012 66.820,3 34.506,2 27.657,8 203,8 4.452,5 63.745,4 16.295,6 38.395,6 6,0 9.048,3 537.682,9 375.937,6 161.745,3
30.9.2012 66.664,9 33.297,8 28.543,5 52,2 4.771,3 58.995,1 7.977,7 44.313,1 5,9 6.698,4 510.960,2 354.284,6 156.675,6
31.8.2012 61.401,2 29.444,8 28.222,9 69,3 3.664,2 55.843,6 8.808,5 43.230,4 5,9 3.798,8 480.989,3 329.102,5 151.886,8
31.7.2012 59.990,7 31.832,0 25.644,2 65,5 2.449,0 53.047,9 13.487,3 37.505,6 5,9 2.049,2 497.202,4 339.815,8 157.386,7
30.6.2012 63.600,3 27.153,8 33.543,0 62,6 2.840,9 52.436,3 7.559,8 42.272,4 4,7 2.599,4 472.251,5 315.012,3 157.239,2
31.5.2012 62.900,8 29.545,7 29.857,9 62,1 3.435,1 57.164,0 13.015,2 38.845,0 3,9 5.300,0 439.777,4 289.451,4 150.326,0
30.4.2012 61.869,6 26.326,1 32.698,4 82,4 2.762,7 60.482,2 8.582,1 48.116,7 3,5 3.779,9 444.369,4 303.766,8 140.602,6
31.3.2012 62.213,1 27.795,1 31.647,6 83,1 2.687,3 56.783,8 7.797,5 46.117,3 3,0 2.866,0 491.879,0 339.043,3 152.835,7
29.2.2012 66.426,6 30.914,0 33.702,3 82,7 1.727,6 60.457,4 15.755,2 41.739,8 2,4 2.960,0 465.846,4 317.744,7 148.101,7
31.1.2012 64.442,8 31.694,1 30.983,8 81,6 1.683,3 57.239,9 14.201,9 41.747,7 2,3 1.288,0 421.548,0 281.369,5 140.178,5
31.12.2011 67.085,2 31.073,0 33.425,1 80,7 2.506,4 50.202,7 7.886,5 41.421,2 2,0 893,0 380.179,0 252.471,9 127.707,2
30.11.2011 59.403,1 29.765,0 27.395,7 80,7 2.161,8 54.816,6 17.098,2 36.211,9 1,4 1.505,1 427.053,7 280.762,9 146.290,8

Zdroj: ČNB 
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95 
2) Zahrnuje ostatní finanční zprostředkovatele (S.123) a pomocné finanční instituce (S.124)


Tabulka A7 (pokračování)
Vklady uložené u MFI 1) podle protistrany a instrumentu
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
2. Vklady od neměnových finančních institucí a vlády: toky 2)
 

  Ostatní finanční instituce 3) Pojišťovny a penzijní fondy Vládní instituce
Celkem         Celkem         Celkem    
Jednodenní S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace Jednodenní S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace Centrální vláda Ostatní vláda
 
12/2012 7.615,3 5.016,3 3.059,2 282,7 -742,8 4.957,7 -479,4 1.439,4 0,1 3.997,6 2.278,0 18.396,2 -16.118,2
11/2012 1.102,6 -1.624,0 956,2 5,9 1.764,4 -4.938,4 1.931,8 178,1 0,0 -7.048,3 -40.181,9 -31.239,5 -8.942,5
10/2012 95,4 1.160,0 -897,3 151,6 -318,8 4.741,7 8.310,1 -5.918,5 0,0 2.350,0 26.265,3 21.212,0 5.053,3
9/2012 5.276,2 3.866,2 320,0 -17,1 1.107,1 3.150,7 -831,0 1.082,1 0,0 2.899,6 29.968,5 25.182,0 4.786,5
8/2012 1.628,2 -2.198,5 2.607,7 3,7 1.215,3 2.819,1 -4.658,1 5.727,6 0,0 1.749,6 -15.730,3 -10.264,6 -5.465,7
7/2012 -3.500,2 4.757,3 -7.868,5 2,9 -391,9 624,6 5.937,2 -4.763,7 1,2 -550,2 25.329,8 25.154,2 175,7
6/2012 743,6 -2.353,3 3.690,6 0,5 -594,2 -4.716,9 -5.451,2 3.434,1 0,8 -2.700,6 32.551,9 25.633,7 6.918,2
5/2012 629,7 2.894,1 -2.916,5 -20,3 672,3 -3.424,1 4.390,2 -9.320,4 0,3 1.505,8 -6.141,9 -15.789,9 9.648,0
4/2012 -416,1 -1.527,9 1.037,2 -0,7 75,4 3.681,2 777,7 1.991,2 0,5 911,8 -47.881,3 -35.628,9 -12.252,4
3/2012 -4.166,7 -3.105,5 -2.021,4 0,4 959,7 -3.672,8 -7.956,0 4.376,6 0,6 -94,0 26.370,7 21.615,9 4.754,8
2/2012 2.203,9 -643,5 2.802,0 1,0 44,4 3.256,0 1.568,9 15,0 0,1 1.672,0 45.094,8 37.119,9 7.974,9
1/2012 -2.278,9 823,9 -2.280,6 0,9 -823,1 7.096,1 6.335,5 365,2 0,3 395,0 42.098,7 29.571,0 12.527,7
12/2011 3.541,9 -287,4 3.484,7 0,0 344,6 -4.660,8 -9.229,9 5.184,6 0,6 -616,1 -47.530,6 -28.903,3 -18.627,3
11/2011 4.785,7 -1.843,9 7.070,7 -1,0 -440,1 -4.357,3 4.576,8 -8.754,0 0,0 -180,2 10.146,0 18.724,1 -8.578,1

Zdroj: ČNB 
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95 
2) Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o reklasifikace, změny v ocenění, kurzové změny a další změny, které nejsou způsobeny transakcemi
3) Zahrnuje ostatní finanční zprostředkovatele (S.123) a pomocné finanční instituce (S.124)


Tabulka A7 (pokračování)
Vklady uložené u MFI 1) podle protistrany a instrumentu
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
4. Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády: stavy
 

  Nefinanční společnosti Domácnosti 2)
Jednodenní S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace Celkem Jednodenní S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace Celkem
 
31.12.2012 625.543,4 117.932,3 6.150,5 4.856,5 754.482,8 1.142.012,8 361.967,2 341.160,2 34,6 1.845.174,8
30.11.2012 590.992,6 125.362,6 5.790,2 3.407,4 725.552,8 1.131.851,4 362.627,7 329.430,9 49,9 1.823.959,9
31.10.2012 575.704,8 124.520,5 5.557,4 3.155,9 708.938,6 1.135.427,7 366.083,1 329.432,7 52,0 1.830.995,4
30.9.2012 537.058,0 137.855,1 5.211,2 719,1 680.843,4 1.135.257,6 366.884,7 327.474,5 52,0 1.829.668,8
31.8.2012 562.881,8 139.556,1 4.991,4 23,2 707.452,4 1.129.397,3 369.601,7 327.981,3 47,8 1.827.028,1
31.7.2012 577.026,7 135.668,0 2.921,0 780,8 716.396,5 1.118.838,9 371.371,5 328.558,8 49,8 1.818.819,1
30.6.2012 544.133,7 151.913,1 2.838,2 818,7 699.703,6 1.114.816,6 372.230,0 329.418,6 61,4 1.816.526,7
31.5.2012 555.339,8 156.305,8 2.847,6 1.218,7 715.712,0 1.110.270,9 372.777,7 332.319,8 64,8 1.815.433,2
30.4.2012 533.998,0 158.237,4 3.032,3 22,8 695.290,4 1.109.291,1 374.292,0 334.486,9 72,4 1.818.142,5
31.3.2012 524.419,3 150.829,8 2.774,5 18,9 678.042,5 1.096.058,6 370.963,4 335.130,0 82,7 1.802.234,8
29.2.2012 540.962,5 140.629,5 2.857,8 30,3 684.480,0 1.091.138,7 374.698,4 337.320,8 96,2 1.803.254,0
31.1.2012 540.526,6 138.294,5 2.611,1 7,2 681.439,5 1.076.988,9 377.369,9 338.464,2 488,6 1.793.311,7
31.12.2011 567.004,9 151.858,7 2.700,4 5,7 721.569,7 1.057.628,3 378.600,7 340.580,2 484,6 1.777.293,9
30.11.2011 527.698,5 145.957,3 2.059,0 1,4 675.716,3 1.047.498,4 375.097,8 331.125,7 483,5 1.754.205,3

Zdroj: ČNB 
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95 
2) Zahrnuje domácnosti (S.14) a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15)


Tabulka A7 (pokračování)
Vklady uložené u MFI 1) podle protistrany a instrumentu
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
5. Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády: toky 3)
 

  Nefinanční společnosti Domácnosti 2)
Jednodenní S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace Celkem Jednodenní S dohodnutou splatností S výpovědní lhůtou Repo operace Celkem
 
12/2012 35.460,6 -7.355,4 360,5 1.449,2 29.914,9 10.532,0 -460,7 11.734,4 -14,4 21.791,3
11/2012 14.337,0 749,4 232,5 251,5 15.570,4 -3.868,1 -3.632,7 -6,9 -2,5 -7.510,3
10/2012 37.833,3 -13.417,2 346,0 2.436,8 27.198,9 -10,6 -914,1 1.954,2 -0,0 1.029,6
9/2012 -25.537,3 -1.684,5 219,8 695,9 -26.306,1 6.042,8 -2.610,6 -504,7 5,0 2.932,5
8/2012 -11.603,9 4.163,9 2.070,7 -757,5 -6.126,7 11.428,8 -1.205,8 -562,8 0,0 9.660,2
7/2012 34.227,6 -16.006,5 83,2 -37,8 18.266,6 4.262,0 -673,3 -853,3 -12,0 2.723,5
6/2012 -10.771,1 -4.319,7 -9,4 -400,1 -15.500,2 4.789,5 -390,3 -2.897,2 -2,5 1.499,5
5/2012 16.929,4 -2.787,9 -185,5 1.196,0 15.152,0 -854,2 -2.750,5 -2.199,9 -12,8 -5.817,4
4/2012 8.801,0 7.271,7 257,6 3,9 16.334,2 12.910,4 3.112,5 -649,0 -11,2 15.362,7
3/2012 -16.155,9 10.279,4 -83,1 -11,4 -5.971,0 4.990,9 -3.673,4 -2.188,4 -13,4 -884,3
2/2012 2.320,0 2.610,2 247,0 23,0 5.200,3 14.853,1 -2.209,0 -1.129,2 -390,3 11.124,5
1/2012 -23.542,2 -13.076,5 -88,5 1,6 -36.705,6 20.389,9 -516,6 -2.092,9 6,9 17.787,3
12/2011 36.800,2 5.454,6 640,7 4,3 42.899,8 9.067,9 2.768,0 9.432,3 -1,4 21.266,7
11/2011 10.549,9 1.895,7 271,9 -5,0 12.712,5 9.435,1 -1.263,5 760,4 -6,0 8.926,0

Zdroj: ČNB 
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95 
2) Zahrnuje domácnosti (S.14) a neziskové instituce sloužící domácnostem (S.15)
3) Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o reklasifikace, změny v ocenění, kurzové změny a další změny, které nejsou způsobeny transakcemi


Tabulka A8
Hlavní pohledávky a závazky MFI 1) vůči nerezidentům z eurozóny
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
1. Stavy
 

  Úvěry nerezidentům Držba cenných papírů jiných než akcie emitovaných nerezidenty Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty Vklady od nerezidentů
MFI 2) Non-MFI Celkem MFI 2) Non-MFI Celkem MFI 2) Non-MFI Celkem MFI 2) Non-MFI Celkem
Vládní instituce Ostatní Celkem Vládní instituce Ostatní Celkem Vládní instituce Ostatní Celkem
 
31.12.2012 390.268,1 0,0 105.392,4 105.392,4 495.660,5 27.314,9 271.907,9 61.031,3 332.939,2 360.254,1 13.989,1 66.707,3 80.696,4 186.740,7 6.354,0 56.556,2 62.910,2 249.650,9
30.11.2012 297.926,5 0,0 103.062,5 103.062,5 400.989,0 26.334,5 287.685,7 62.323,2 350.008,9 376.343,4 13.473,9 64.763,8 78.237,7 179.669,6 2.608,9 52.415,1 55.024,0 234.693,6
31.10.2012 338.477,8 0,2 104.584,0 104.584,2 443.061,9 26.487,6 259.558,2 60.249,7 319.808,0 346.295,6 12.879,4 63.038,6 75.918,0 167.657,3 65,7 56.770,4 56.836,1 224.493,3
30.9.2012 316.347,7 0,2 107.915,1 107.915,3 424.263,0 27.960,6 262.646,3 61.159,9 323.806,2 351.766,8 12.140,2 62.155,1 74.295,3 170.854,3 2.565,2 63.673,5 66.238,7 237.092,9
31.8.2012 299.161,1 0,0 105.658,2 105.658,2 404.819,3 27.158,9 269.458,1 62.448,1 331.906,1 359.065,0 11.597,7 61.840,5 73.438,2 185.316,9 12.486,1 55.007,3 67.493,3 252.810,2
31.7.2012 310.954,3 449,0 101.245,5 101.694,5 412.648,8 32.090,2 263.602,3 68.534,9 332.137,2 364.227,4 10.487,7 61.379,5 71.867,2 181.742,4 15.228,1 55.570,2 70.798,2 252.540,6
30.6.2012 250.216,3 455,8 103.143,3 103.599,2 353.815,5 34.941,4 314.492,0 82.693,2 397.185,2 432.126,6 10.919,4 60.129,7 71.049,1 213.114,2 23.202,3 58.016,2 81.218,5 294.332,7
31.5.2012 248.683,3 0,0 96.771,5 96.771,5 345.454,8 35.985,7 311.700,9 82.666,1 394.367,0 430.352,7 9.548,3 57.514,7 67.063,0 208.126,4 28.467,4 52.684,4 81.151,8 289.278,2
30.4.2012 268.476,5 0,0 95.378,3 95.378,3 363.854,9 36.019,9 292.829,4 83.124,6 375.954,0 411.973,9 10.364,0 58.755,4 69.119,4 215.438,6 29.904,5 58.825,6 88.730,1 304.168,7
31.3.2012 268.766,1 0,0 94.858,9 94.858,9 363.625,0 36.771,4 273.486,9 78.140,7 351.627,7 388.399,1 11.824,8 60.007,0 71.831,8 224.545,7 14.924,4 49.500,0 64.424,4 288.970,1
29.2.2012 255.516,5 0,0 99.746,1 99.746,1 355.262,7 36.147,6 239.006,4 87.569,5 326.575,9 362.723,4 12.211,6 60.173,0 72.384,6 219.715,6 7.517,4 45.759,8 53.277,2 272.992,8
31.1.2012 257.909,3 0,0 91.640,3 91.640,3 349.549,6 35.924,9 241.432,4 95.849,2 337.281,6 373.206,5 11.691,5 59.517,3 71.208,7 204.211,4 6.346,3 46.472,7 52.819,0 257.030,3
31.12.2011 298.166,2 0,0 95.062,2 95.062,2 393.228,4 37.430,8 267.359,7 107.450,3 374.810,0 412.240,8 11.058,5 58.721,0 69.779,5 240.180,5 3.420,0 46.233,2 49.653,2 289.833,6
30.11.2011 233.619,9 0,0 90.262,9 90.262,9 323.882,8 36.501,4 290.476,1 104.581,0 395.057,1 431.558,5 10.593,9 58.007,8 68.601,7 248.157,9 2.600,1 45.765,3 48.365,4 296.523,3

Zdroj: ČNB
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95
2) MFI sektor včetně Eurosystému; sektorová klasifikace podle ESA 95


Tabulka A8 (pokračování)
Hlavní pohledávky a závazky MFI 1) vůči nerezidentům z eurozóny
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
2. Toky 2)
 

  Úvěry nerezidentům Držba cenných papírů jiných než akcie emitovaných nerezidenty Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty Vklady od nerezidentů
MFI 3) Non-MFI Celkem MFI 3) Non-MFI Celkem MFI 3) Non-MFI Celkem MFI 3) Non-MFI Celkem
Vládní instituce Ostatní Celkem Vládní instituce Ostatní Celkem Vládní instituce Ostatní Celkem
 
12/2012 93.674,6 0,0 2.756,1 2.756,1 96.430,7 988,4 -14.886,3 -695,5 -15.581,8 -14.593,4 195,7 416,5 612,2 7.755,0 3.768,6 4.294,7 8.063,3 15.818,3
11/2012 -42.547,5 -0,2 -1.862,6 -1.862,8 -44.410,3 -271,1 25.693,5 1.583,1 27.276,6 27.005,5 29,6 -35,2 -5,7 11.206,9 2.553,6 -4.625,0 -2.071,4 9.135,5
10/2012 20.485,4 0,0 -3.822,7 -3.822,7 16.662,7 -1.526,0 -4.916,0 -1.163,0 -6.079,0 -7.605,0 8,6 19,9 28,5 -3.992,5 -2.507,1 -7.077,2 -9.584,3 -13.576,8
9/2012 17.097,6 0,2 2.306,5 2.306,7 19.404,2 792,7 -7.372,9 -809,6 -8.182,5 -7.389,8 117,1 110,2 227,3 -14.305,3 -9.880,0 8.650,6 -1.229,4 -15.534,7
8/2012 -8.162,8 -444,8 5.669,3 5.224,5 -2.938,2 -4.586,9 9.825,8 -4.561,4 5.264,3 677,5 104,0 147,7 251,7 5.800,5 -2.510,5 -46,2 -2.556,7 3.243,9
7/2012 62.626,3 0,0 -980,2 -980,2 61.646,1 -2.672,3 -47.479,4 -14.144,4 -61.623,8 -64.296,0 7,5 76,7 84,2 -29.687,9 -7.680,5 -2.091,8 -9.772,3 -39.460,2
6/2012 1.948,2 455,8 6.824,7 7.280,5 9.228,8 -888,0 4.116,2 745,6 4.861,8 3.973,8 149,3 673,9 823,2 5.416,8 -5.204,4 5.405,2 200,7 5.617,6
5/2012 -26.413,4 0,0 -971,9 -971,9 -27.385,3 -779,5 8.342,2 -4.689,5 3.652,7 2.873,2 170,8 440,9 611,7 -12.517,9 -2.398,8 -7.181,7 -9.580,6 -22.098,5
4/2012 -1.227,4 0,0 142,0 142,0 -1.085,3 -933,2 17.931,3 4.296,5 22.227,8 21.294,7 -9,2 513,2 504,0 -10.062,3 14.859,3 9.145,1 24.004,4 13.942,1
3/2012 13.933,8 0,0 -4.591,9 -4.591,9 9.341,9 654,8 35.344,7 -9.336,7 26.008,1 26.662,9 17,5 -30,8 -13,3 5.427,4 7.423,8 3.802,2 11.226,1 16.653,4
2/2012 6,3 0,0 9.087,6 9.087,6 9.093,9 567,5 165,8 -6.335,1 -6.169,3 -5.601,8 57,2 -302,0 -244,8 17.644,2 1.267,8 -407,4 860,4 18.504,6
1/2012 -35.619,0 -0,0 -1.807,3 -1.807,3 -37.426,3 -670,0 -19.764,5 -8.363,9 -28.128,4 -28.798,4 41,8 397,6 439,4 -32.382,9 3.048,8 718,9 3.767,7 -28.615,3
12/2011 60.335,1 0,0 3.577,5 3.577,5 63.912,6 1.591,7 -27.497,4 664,9 -26.832,4 -25.240,7 281,7 73,8 355,6 -11.336,8 762,4 71,4 833,9 -10.502,9
11/2011 -35.623,2 0,0 3.501,0 3.501,0 -32.122,2 1.725,3 6.809,1 -13.049,1 -6.240,1 -4.514,7 -0,8 202,0 201,2 -8.560,9 -2.539,2 118,1 -2.421,1 -10.982,1

Zdroj: ČNB
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95
2) Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o reklasifikace, změny v ocenění, kurzové změny a další změny, které nejsou způsobeny transakcemi
3) MFI sektor včetně Eurosystému; sektorová klasifikace podle ESA 95


Tabulka A8 (pokračování)
Hlavní pohledávky a závazky MFI 1) vůči nerezidentům ze zbytku světa
(v mil. Kč; sezónně neočištěno)
4. Stavy
 

  Úvěry nerezidentům Držba cenných papírů jiných než akcie emitovaných nerezidenty Držba akcií a ostatních majetkových účastí emitovaných nerezidenty Vklady od nerezidentů
Banky 2) Nebanky Celkem Banky 2) Nebanky Celkem Banky 2) Nebanky Celkem Banky 2) Nebanky Celkem
Vládní instituce Ostatní Celkem Vládní instituce Ostatní Celkem Vládní instituce Ostatní Celkem
 
31.12.2012 116.175,7 16.734,3 88.544,6 105.279,0 221.454,7 6.260,9 240.822,8 11.408,2 252.231,0 258.491,9 3.250,0 23.722,9 26.972,9 53.248,5 2.501,7 42.642,3 45.144,0 98.392,5
30.9.2012 83.894,4 15.323,4 101.336,2 116.659,7 200.554,0 6.744,4 250.829,9 13.598,0 264.427,9 271.172,3 3.059,0 23.080,3 26.139,3 44.176,4 4.701,8 43.713,0 48.414,8 92.591,1
30.6.2012 139.968,9 14.877,4 100.941,1 115.818,5 255.787,4 7.311,4 244.848,4 17.115,4 261.963,8 269.275,3 6.753,4 17.964,9 24.718,3 61.413,5 3.498,7 37.776,6 41.275,3 102.688,8
31.3.2012 145.631,3 13.881,3 121.141,2 135.022,5 280.653,8 5.178,9 225.058,8 10.436,7 235.495,6 240.674,4 6.472,1 18.312,9 24.785,0 68.031,3 2.695,3 44.302,5 46.997,8 115.029,1
31.12.2011 99.208,4 13.540,3 91.766,8 105.307,2 204.515,6 6.526,4 217.371,9 10.676,0 228.047,9 234.574,3 6.364,3 17.843,5 24.207,9 62.679,0 3.478,6 42.807,3 46.286,0 108.965,0
30.9.2011 105.453,8 10.828,0 97.950,6 108.778,6 214.232,4 7.723,7 193.046,6 13.517,0 206.563,6 214.287,4 5.428,8 14.977,3 20.406,1 75.971,2 2.091,5 40.917,7 43.009,2 118.980,4
30.6.2011 83.459,3 8.316,9 84.379,9 92.696,8 176.156,1 8.573,3 202.614,2 11.466,0 214.080,3 222.653,5 5.146,1 13.483,9 18.630,0 44.043,3 2.091,1 33.234,9 35.326,0 79.369,3
31.3.2011 64.304,6 16.890,9 89.184,6 106.075,5 170.380,1 9.907,9 219.263,1 15.743,7 235.006,7 244.914,6 5.184,9 13.400,4 18.585,3 39.541,8 2.560,1 30.337,5 32.897,6 72.439,4
31.12.2010 72.489,1 14.860,6 85.224,3 100.084,9 172.574,0 11.139,2 237.043,2 17.358,5 254.401,7 265.541,0 5.477,4 13.984,4 19.461,8 63.645,8 2.658,4 36.029,7 38.688,1 102.333,9
30.9.2010 99.799,9 4.866,8 81.749,6 86.616,4 186.416,3 26.268,7 235.876,3 19.961,2 255.837,6 282.106,2 5.109,5 12.714,3 17.823,8 44.168,5 2.116,6 32.160,7 34.277,3 78.445,8
30.6.2010 70.087,3 3.646,2 83.726,3 87.372,5 157.459,8 27.440,3 255.376,1 25.342,2 280.718,3 308.158,6 5.101,8 13.140,4 18.242,2 64.340,1 2.016,1 33.376,0 35.392,1 99.732,3
31.3.2010 106.508,4 2.238,0 74.338,1 76.576,1 183.084,5 14.712,7 195.520,0 26.584,6 222.104,7 236.817,4 4.533,0 11.010,9 15.543,9 48.426,5 1.974,3 27.166,6 29.140,8 77.567,3
31.12.2009 120.407,9 16.133,0 69.027,1 85.160,0 205.567,9 17.567,0 195.939,8 35.559,0 231.498,9 249.065,9 4.291,3 10.019,1 14.310,4 48.510,3 30.280,1 30.321,1 60.601,2 109.111,5

Zdroj: ČNB
1) MFI sektor včetně ČNB; sektorová klasifikace podle ESA 95
2) Výraz "banky" je v této tabulce použit jako označení institucí podobného typu jako MFI, které jsou rezidenty mimo Českou republiku a eurozónu