Metodika dohledové statistiky bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen

Metodika všech výkazů předkládaných bankami, pobočkami zahraničních bank a družstevními záložnami je dostupná v produkčním prostředí informačního systému SDAT v části Metodické informace, který nahrazuje původní informační systém MtS-ISL-SÚD-SDNS. Metodiky používané v rámci původního systému jsou postupně převáděny do informačního systému SDAT. 
Ve sběrném systému SDAT jsou výkazy dohledové statistiky za segment  bank, poboček zahraničních bank a družstevních záložen zahrnuty v těchto rámcích:

  • EBA dále členěná na dílčí oblasti  (EBA_COREP, EBA_FINREP, EBA_FP příp. další), obsahující výkazy ve struktuře a formě předepsané taxonomií EBA; první použitou taxonomií pro zasílání výkazů je verze 2.9, pro informaci SDAT obsahuje i verzi 2.8, která nebyla nikdy použita k zasílání výkazů,
  • BANKY - Bankovnictví (banky a pobočky zahraničních bank) obsahující další výkazy mimo jednotné reportovací rámce EBA pro potřeby národního dohledu a statistické výkazy,
  • DZ - Družstevní záložny (družstevní záložny) obsahující další výkazy mimo jednotné reportovací rámce EBA pro potřeby národního dohledu,
  • Výkaznictví o platebních službách (PSD2) obsahující vybrané informace o platebním styku,
  • EU_Banky_DZ_OCP obsahující výkazy podle metodik vycházejících z jednotných reportovacích rámců EBA do metodiky v2.8, zpracované do struktur v rámci původního informačního systému MtS-ISL-SUD-SDNS

Sběrný systém SDAT obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení.

 

Upřesňující metodické informace k výkaznictví EBA v novém sběrném systému SDAT

Struktura výkazů dle EBA

Struktura výkazů v oblasti EBA, tj. především COREP a FINREP výkazy, se v souvislosti s přechodem na nový sběrný SDAT změnila. Důvodem je přechod na načítání XBRL taxonomií, tj. podoba i struktura výkazů bude od nové EBA metodiky (v2.9) přesně odpovídat strukturám, jak je publikuje EBA. Výkazy v podobě, v jaké byly v původním systému  z MtS-ISL-SÚD-SDNS (FO EU_banky_DZ_OCP), v SDAT od nové metodiky (v2.9) již neexistují. Například datové oblasti výkazu COSIFE30 naleznete v modulu corep_of_ind v rámci EBA_COREP, datové oblasti výkazu FISIFE10 naleznete v modulu finrep9_ind_ifrs v rámci EBA_FINREP. Podrobné informace o podobě EBA metodiky naleznete na webových stránkách EBA zde: https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks 

Mapování mezi původní podobou výkazů v systému MtS a mezi podobou metodiky v SDAT je zveřejněno na webu ČNB (pod nadpisem Metodické podklady) zde: https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/dokumentace-technicka-specifikace/  
Mapování je pracovní metodickou pomůckou, nejedná se tedy o přesnou technickou dokumentaci

Vykazovací povinnosti

Pro informaci dodáváme, že vykazování jednotlivých datových oblastí je upraveno ve vykazovacích povinnostech v SDAT. Zůstane zachován systém frekvence vykazování datových oblastí tak, jak vyžaduje EBA.

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky pro jednotlivé skupiny subjektů

Tabulky obsahují přehled jednotlivých výkazů (modulů) dle EBA XBRL taxonomie (v2.9) včetně jednotlivých datových oblastí označených kódem a názvem a jejich "mapování" na původní výkazy z MtS-ISL-SÚD.-SDNS. Jedná se o tzv. hrubé mapování, podrobné mapování jednotlivých ukazatelů (informačních prvků) je uvedeno v jiném dokumentu. Součástí přehledu je i frekvence vykazování jednotlivých výkazů, resp. datových oblastí pro jednotlivé skupiny subjektů a termíny jejich předkládání včetně prvního předložení výkazů v SDAT. Tabulky jsou metodickou pomůckou pro usnadnění přechodu na výkaznictví EBA v nové podobě a v novém sběrném systému SDAT. Nejedná se o přesnou technickou dokumentaci.

Odkaz na často kladené dotazy k metodice EBA

Archivní informace