Metodika dohledové statistiky bank a poboček zahraničních bank, družstevních záložen a obchodníků s cennými papíry (kromě kapitálových trhů)

Upřesňující metodické informace k výkaznictví EBA v novém sběrném systému SDAT

Struktura výkazů dle EBA

Upozorňujeme, že struktura výkazů v oblasti EBA, tj. především COREP a FINREP výkazy, se v souvislosti s přechodem na SDAT změní. Důvodem je přechod na načítání XBRL taxonomií, tj. podoba i struktura výkazů bude od nové EBA metodiky (v2.9) přesně odpovídat strukturám, jak je publikuje EBA. Výkazy v podobě, v jaké je znáte z MtS-ISL-SÚD (FO EU_banky_DZ_OCP), v SDAT od nové metodiky (v2.9) již nebudou existovat. V SDAT novou metodiku najdete pod Vykazovacím rámcem: EBA_COREP a EBA_FINREP. Například datové oblasti výkazu COSIFE30 naleznete v modulu corep_of_ind, datové oblasti výkazu FISIFE10 naleznete v modulu finrep9_ind_ifrs. Podrobné informace o podobě EBA metodiky naleznete na webových stránkách EBA zde: https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/reporting-framework-2.9 

Mapování mezi původní podobou výkazů v systému MtS a mezi podobou metodiky v SDAT je zveřejněno na webu ČNB (pod nadpisem Metodické podklady) zde: https://www.cnb.cz/cs/statistika/sdat/dokumentace-technicka-specifikace/  
Mapování je pracovní metodickou pomůckou, nejedná se tedy o přesnou technickou dokumentaci

Vykazovací povinnosti

Pro informaci dodáváme, že vykazování jednotlivých datových oblastí je upraveno ve vykazovacích povinnostech v SDAT. Zůstane zachován systém frekvence vykazování datových oblastí tak, jak vyžaduje EBA.

Přehled výkazů a vykazovacích povinností dle EBA metodiky pro jednotlivé skupiny subjektů

Tabulky obsahují přehled jednotlivých výkazů (modulů) dle EBA XBRL taxonomie (v2.9) včetně jednotlivých datových oblastí označených kódem a názvem a jejich "mapování" na původní výkazy z MtS-ISL-SÚD.-SDNS. Jedná se o tzv. hrubé mapování, podrobné mapování jednotlivých ukazatelů (informačních prvků) je uvedeno v jiném dokumentu. Součástí přehledu je i frekvence vykazování jednotlivých výkazů, resp. datových oblastí pro jednotlivé skupiny subjektů a termíny jejich předkládání včetně prvního předložení výkazů v SDAT. Tabulky jsou metodickou pomůckou pro usnadnění přechodu na výkaznictví EBA v nové podobě a v novém sběrném systému SDAT. Nejedná se o přesnou technickou dokumentaci.

Odkaz na často kladené dotazy k metodice EBA

VÝKAZNICTVÍ EBA ve sběrném systému MtS-ISL-SÚD (informace k výkaznictví a metodikám  EBA před rokem 2020)

Detailní metodika všech výkazů předkládaných bankami, pobočkami zahraničních bank, družstevními záložnami a obchodníky s cennými papíry je k dispozici prostřednictvím informačního systému SDNS v rámci Metodických informací veřejného přístupu. Obsahuje všechny výkazy bez ohledu na jejich právní ukotvení. V případě výkazů vycházejících z jednotných reportovacích rámců je v jejich základním popisu uvedena i příslušná šablona tohoto rámce. V aplikaci SDNS se bank a poboček zahraničních bank týkají oblasti Bankovnictví, EU_Banky_DZ_OCP a IPS, družstevních záložen oblasti Družstevní záložny a EBA_Banky_DZ_OCP a obchodníků s cennými papíry oblasti EBA_Banky_DZ _OCP.

Aktuální doplňkové informace a podklady k metodice:

Archivní informace