Informace pro úvěrové instituce

Tato stránka je určena úvěrovým institucím, které mají zákonnou povinnost zasílat do CEÚ údaje o účtech a jejich majitelích a disponentech, a obsahuje konkrétní technické a metodické informace, důležité pro hladké a bezchybné zajištění této jejich povinnosti.

1. Výkaz MtS pro CEÚ

Na internetových stránkách ČNB jsou v aplikaci SDNS – oblast CEÚ, metodika CEU20170701 – zveřejněny platné metodické informace k výkazu CEUSIFE10 „Denní přehled změn v účtech vedených úvěrovou institucí“ – akronym CEÚ (ČNB) 10-99.

Oproti předběžně zveřejněné metodice došlo k dílčí změně, a to v těchto dvou parametrech:

  1. „Předčíslí čísla účtu“, kde je požadováno uvést právě 6 číselných znaků a
  2. „Číslo účtu“, kde je požadováno uvést právě 10 číselných znaků.

Detailní popis parametrů viz SDNS.

2. Jednorázové předání aktuálně platných údajů

Dle vyhlášky č. 30 ze dne 26. ledna 2017 předá úvěrová instituce datový soubor s přehledem všech aktuálních údajů o účtech dle § 19 odst. 2 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů v rozsahu stanoveném v § 4 zákona. Detailní popis předání dat viz Jednorázové plnění.

Na adrese https://ceutest.cnb.cz/ je zprovozněno testovací prostředí pro nahrávání prvotního plnění. Úvěrové instituce, které zaslaly datovou schránkou čísla certifikátů mohou začít nahrávat testovací data.

Skutečné údaje lze v termínech dle stanoveného harmonogramu nahrávat na adrese https://ceu.cnb.cz/ .

ČNB zahajuje zápis údajů podle § 4 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů dnem 1. července 2017, jak uvádí v Oznámení České národní banky podle § 19 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů, k zahájení zápisu údajů do centrální evidence účtů (pdf, 251 kB)