Výše celkového ročního příspěvku

Výše celkového ročního příspěvku do FŘK pro jednotlivá období je uvedena v tabulce

Rok Výše celkového
příspěvku (CZK)
Uveřejněno
ve Věstníku ČNB
2019 3 446 583 706 3/2019 (pdf, 86 kB)
2018 3 111 476 234 4/2018 (pdf, 151 kB)
2017 3 024 946 568 3/2017 (pdf, 84 kB)
2016 2 958 854 930 3/2016 (pdf, 85 kB)

Výše celkového ročního příspěvku do FŘK se stanoví jako

Výše celkového ročního příspěvku do FŘK

kde:

TAC – celková výše ročního příspěvku do FŘK
RFtarget– cílová úroveň prostředků FŘK v roce 2024
RFactual – aktuální výše prostředků ve FŘK
t – kalendářní rok, pro který se stanovuje TAC
mae – koeficient pro zohlednění hospodářského cyklu

Koeficient mae počítá ČNB jako součet neupravené hodnoty mae a příspěvků hospodářského cyklu a finančního cyklu. mae (bez příspěvku cyklu) se vždy rovná 1. Příspěvek hospodářského cyklu se odvíjí od průměrné hodnoty mezery výstupu („MV“) za poslední 4 známá čtvrtletí a 4 následující čtvrtletí podle prognózy ČNB zveřejňované ve Zprávě o inflaci. MV představuje průměr hodnot mezery výstupu spočtené pomocí Cobbovy-Douglasovy produkční funkce a Kalmanova filtru. Příspěvek finančního cyklu se odvíjí od průměrné hodnoty Indikátoru finančního cyklu („IFC“) za poslední 4 známá čtvrtletí. Vývoj hodnoty IFC je zveřejňován ve Zprávě o finanční stabilitě.

Hodnoty koeficientu mae pro jednotlivá období jsou uvedeny v tabulce

Rok Hodnota MAE
2019 1,00
2018 1,00
2017 1,00
2016 1,00