Aktuálně realizované průzkumy trhu pro nákup potravin

Přihlásit se k odběru avíz při aktualizaci této stránky.

ČNB nakupuje potraviny podle § 19 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek podle svých aktuálních potřeb (jedná se o jednotlivé veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou do 50 000 Kč bez DPH). K tomu, aby tyto nákupy byly co nejvýhodnější, realizuje ČNB průzkumy trhu zveřejňované v této rubrice.


Seznam aktuálně vyhlášených průzkumů trhu

(Pokud není  níže uveden žádný odkaz, není v současné době vyhlášen žádný průzkum trhu.)


Česká národní banka hledá pro svůj provoz závodního stravování vhodné dodavatele zboží, a to formou průzkumu trhu. V případě zájmu prosím vyplňte formulář na vyčíslení Vašich nabídkových cen předmětného zboží a zašlete jej podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, a to buď zaručeným elektronickým podpisem v případě elektronického zaslání, anebo vlastnoručním podpisem v případě zaslání v listinné formě na adresy:

michaela.hanigerova@cnb.cz
dita.migova@cnb.cz
(v případě elektronického zaslání)

V případě elektronického zaslání nabídky na uvedený e-mail Vás prosíme, abyste si ze strany ČNB vyžádali potvrzení o přečtení e-mailu, popř. telefonicky kontaktovali paní Ditu Migovou na tel. čísle + 420 224 412 237. Cílem tohoto opatření je omezení možnosti smazání Vašeho e-mailu jako SPAM.

nebo

Česká národní banka
odbor obchodní
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
(v případě zaslání v písemné podobě).

Pokud v uvedené lhůtě zašlete vyplněný a podepsaný předmětný formulář "Průzkumu trhu", ČNB vás může přímo vyzývat prostřednictvím objednávek zaslaných e-mailem, osobě za dodavatele pověřené k přijímání objednávek a jejich potvrzení či odmítnutí a k dodání požadovaného zboží za vámi uvedenou cenu (v návaznosti na různé cenové akce můžete účtovat i cenu nižší). V případě, že byste nemohli objednávku ČNB akceptovat, můžete ji odmítnout, nejpozději však do doby uvedené v obchodních podmínkách uvedených ve formuláři průzkumu trhu. Podpisem formuláře průzkumu trhu osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele se jako dodavatel zavazujete dodržovat ve formuláři uvedené obchodní podmínky, a to při každé realizované dodávce.