ČNB > Bankovky a mince > Ochranné prvky > Ochranné prvky 1000 Kč

Ochranné prvky 1000 Kč

 

Ochranné prvky

Vodoznak Vodoznak Okénkový proužek s mikrotextem Barevná vlákna Barevná vlákna Soutisková značka Soutisková značka Skrytý obrazec Proměnlivá barva Iridiscentní pruh Mikrotext Mikrotext

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 1000 Kč vzor 2008. Bankovky 1000 Kč vzoru 1996 se odlišují provedením vodoznaku, okénkového proužku s mikrotextem a iridiscentního pruhu.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva
  7. Iridiscentní pruh
  8. Mikrotext

Na začátek

1. Vodoznak

Vodoznak

          průhled z líce                   průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét Františka Palackého, vyobrazeného na bankovce a negativní (běločaré) hodnotové číslo 1000 s lipovým listem. Při pohledu z lícní strany je portrét stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.


 

Na začátek

2. Okénkový proužek s mikrotextem

Okénkový proužek s mikrotextem

             pohled z líce          průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, široký 3 mm, který na lícní straně vystupuje vždy ve čtyřech intervalech na povrch papíru. Při pohledu na bankovku jsou vidět pouze vystupující části proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím opakujícím se šrafovaným negativním mikrotextem ČNB 1000 Kč. Vystupující části mění svoji kovově lesklou barvu v závislosti na úhlu dopadu světla z hnědofialové na zelenou.


 

Na začátek

3. Barevná vlákna

Barevná vlákna

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


 

Na začátek

4. Soutisková značka

 

Soutisková značka CR
            líc                       rub                   průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová a tvoří ji písmena "ČR".


 

Na začátek

5. Skrytý obrazec

Skrytý obrazec

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu na rameni portrétu.


 

Na začátek

6. Proměnlivá barva

Proměnlivá barva

Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Lipový list vytištěný speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Zlatá barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zelenou.


 

Na začátek

7. Iridiscentní pruh

Iridiscentní pruh

       přímý pohled       při sklopení

Duhově lesklý, tzv. ochranný iridiscentní pruh o šířce cca 20 mm je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Je dvoubarevný, zprava vzorovaný. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný, slabě okrově zbarvený, při sklopení bankovky proti světlu získává slabý zlatý a fialový nádech s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu jsou vpravo negativně (tj. jako světlé) vyznačeny číslice 1000. Při sklopení bankovky se tyto číslice jeví proti lesklému pruhu jako tmavé.


 

Na začátek

8. Mikrotext

Mikrotext - líc Mikrotext - rub

                         líc                                                             rub

Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Mikrotext číselně označující hodnotu bankovky tvoří konturu velkého hodnotového čísla na lícní straně a je i vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje. Na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky. Na líci uprostřed u velkého slovního označení hodnoty a na rubu v ornamentu pod státním znakem jsou mikrotextové iniciály Františka Palackého.

Na začátek