ČNB > Bankovky a mince > Ochranné prvky > Ochranné prvky 100 Kč

Ochranné prvky 100 Kč

 

Ochranné prvky

Vodoznak Vodoznak Okénkový proužek s mikrotextem Barevná vlákna Barevná vlákna Soutisková značka Soutisková značka Skrytý obrazec Mikrotext Mikrotext

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 100 Kč vzor 2018.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva – bankovka tento ochranný prvek neobsahuje
  7. Iridiscentní pruh – bankovka tento ochranný prvek neobsahuje
  8. Mikrotext

Na začátek

1. Vodoznak

Vodoznak

     průhled z líce               průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního – tmavého a negativního – světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí), vodoznak je umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét Karla IV., vyobrazeného na bankovce. U vzoru 2018 je navíc negativní (běločaré) číslo 100 se stylizovaným královským jablkem. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti vytištěnému portrétu.


 

Na začátek

2. Okénkový proužek s mikrotextem

Okénkový proužek s mikrotextem

     pohled z líce    průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, široký 3 mm s opakujícím se šrafovaným negativním mikrotextem ČNB 100 Kč, který na lícní straně vystupuje vždy na čtyřech místech na povrch papíru. Při pohledu na bankovku jsou vidět pouze vystupující části proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem ČNB 100 Kč. V závislosti na úhlu dopadu světla se barva vystupujících částí proužku mění z hnědofialové na zelenou.


 

Na začátek

3. Barevná vlákna

Barevná vlákna

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


 

Na začátek

4. Soutisková značka

Soutisková značka CR

            líc                          rub                       průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová, tvoří ji písmeno "C", ve kterém je vloženo písmeno "S" u vzoru 1995 nebo obdobně koncipovaná dvojice písmen „ČR“ u vzoru 1997 a 2018.


 

Na začátek

5. Skrytý obrazec

Skrytý obrazec

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho číslo označující nominální hodnotu bankovky. Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu na rameni portrétu.


 

Na začátek

6. Proměnlivá barva

Bankovka tento ochranný prvek neobsahuje.


 

Na začátek

7. Iridiscentní pruh

Bankovka tento ochranný prvek neobsahuje.


 

Na začátek

8. Mikrotext

Mikrotext - líc Mikrotext - rub 

                       líc                                                     rub

Je vytištěn tiskem z plochy. Základní mikrotext na lícní straně je skryt vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje a číselně označuje hodnotu bankovky, na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky.

Na začátek