ČNB > Platební styk > CERTIS – Systém mezibankovního platebního styku > Průběh mezibankovního převodu peněžních prostředků (úhrady) v českých korunách (CZK)

Průběh mezibankovního převodu peněžních prostředků (úhrady) v českých korunách (CZK)

Úhrada je platební transakce, kterou provádí banka plátce z podnětu plátce na základě jeho příkazu. Schéma znázorňuje postup zpracování mezibankovní úhrady směrované přes systém CERTIS, včetně časových informací.

Průběh mezibankovního převodu peněžních prostředků (úhrady) v českých korunách (CZK)