Web Service: AbokWSService

Target Namespace:
http://cnb.cz/abokws
Description:
Webová služba aplikace ABO-K. Webová služba poskytuje základní operace pro předávání dávek platebních příkazů, stahování protokolů a výpisů klienta. Jako transportní protokol slouží protokol https s povinnou klientskou autentizací s použitím certifikátů registrovaných v aplikaci ABO-K pro přístup. Pro uživatele je rovněž přístupná testovací verze.

Port AbokWSPort Port typeSource code

Location(TEST):
do 30.11.2017 https://aboktest.cnb.cz/abokws1.0/abokws1.0Port
od 30.9.2017 https://aboktest.cnb.cz:4001/abokws1.0/abokws1.0Port
Location(PROVOZ):
do 30.11.2017 https://abok.cnb.cz/abokws1.0/abokws1.0Port
od 2.10.2017 https://abok.cnb.cz:4001/abokws1.0/abokws1.0Port
Protocol:
SOAP
Default style:
document
Transport protocol:
SOAP over HTTP
Operations:

Operations

  Port type AbokWSSource code

  1. getProtokol
   Description:
   Slouží pro stažení protokolu v textovém a csv formátu (tj. FP5) k zadané dávce. Vlastní protokol je předáván buď přímo v elementu typu "base64Binary" a nebo jako příloha (MTOM attachment).
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   getProtokol
   Input:
   getProtokol (soap:body, use = literal)Source code
   parameters type getProtokol
   Output:
   getProtokolResponse (soap:body, use = literal)Source code
   parameters type getProtokolResponse
   Fault:
   AbokWSDavkaNeexException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSDavkaNeexException
   Fault:
   AbokWSDavkaNotYetException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSDavkaNotYetException
   Fault:
   AbokWSPrihlaseniException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSPrihlaseniException
   Fault:
   AbokWSException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSException
  2. getVypis
   Description:
   Slouží pro stažení dávky výpisů pro požadovaný účetní den v textovém formátu FVx. Vlastní výpis je předáván buď přímo v elementu typu "base64Binary" a nebo jako příloha (MTOM attachment).
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   getVypis
   Input:
   getVypis (soap:body, use = literal)Source code
   parameters type getVypis
   Output:
   getVypisResponse (soap:body, use = literal)Source code
   parameters type getVypisResponse
   Fault:
   AbokWSVypisNotYetException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSVypisNotYetException
   Fault:
   AbokWSVypisNeexException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSVypisNeexException
   Fault:
   AbokWSPrihlaseniException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSPrihlaseniException
   Fault:
   AbokWSException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSException
  3. loadDavka
   Description:
   Slouží pro registraci a předání dávky platebních příkazů ve formátech FS5, FS4, FS2, FXM do ABOK. V případě úspěchu vrací hodnotu "OK", jinak vrací chybu ve formě elementu Fault.
   Operation type:
   Request-response. The endpoint receives a message, and sends a correlated message.
   SOAP action:
   loadDavka
   Input:
   loadDavka (soap:body, use = literal)Source code
   parameters type loadDavka
   Output:
   loadDavkaResponse (soap:body, use = literal)Source code
   parameters type loadDavkaResponse
   Fault:
   AbokWSDavkaExistException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSDavkaExistException
   Fault:
   AbokWSPrihlaseniException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSPrihlaseniException
   Fault:
   AbokWSException (soap:fault, use = literal)Source code
   fault type AbokWSException

WSDL source code

<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="wsdl-viewer.xsl" ?>
<definitions targetNamespace="http://cnb.cz/abokws" name="AbokWSService" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<message name="AbokWSVypisNotYetException">
<documentation>Zpráva pokud výpisy ještě nejsou vytvořeny/přítomny v ABO-K.</documentation>
</message>
<message name="AbokWSVypisNeexException">
<documentation>Zpráva pokud klient nemá pro požadovaný den žádné výpisy.</documentation>
</message>
<message name="AbokWSDavkaNotYetException">
<documentation>Zpráva pokud k požadované dávce není ještě protokol.</documentation>
</message>
<message name="AbokWSDavkaExistException">
<documentation>Zpráva pokud registrovaná dávka v ABOK již existuje.</documentation>
</message>
<portType name="AbokWS"></portType>
<binding name="AbokWSPortBinding" type="tns:AbokWS"></binding>
<service name="AbokWSService">
<documentation> Webová služba aplikace ABO-K. Webová služba poskytuje základní operace pro předávání dávek platebních příkazů, stahování protokolů a výpisů klienta. Jako transportní protokol slouží protokol https s povinnou klientskou autentizací s použitím certifikátů registrovaných v aplikaci ABO-K pro přístup. Testovací verze je přístupná na URL https://abok.cnb.cz/abokws1.0_test/abokws1.0Port</documentation>
</service>
</definitions>

Imported Schema abokws1.0.xsd

<xs:schema version="1.0" targetNamespace="http://cnb.cz/abokws" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"></xs:schema>

About wsdl-viewer.xsl

This document was generated by Transformiix XSLT engine. The engine processed the WSDL in XSLT 1.0 compliant mode.
This page has been generated by wsdl-viewer.xsl, version 3.1.01
Author: tomi vanek
Download at http://tomi.vanek.sk/xml/wsdl-viewer.xsl.

The transformation was inspired by the article
Uche Ogbuji: WSDL processing with XSLT