Výkladová stanoviska k vybraným ustanovením zákona o platebním styku

ČNB uveřejňuje "Výkladová stanoviska k vybraným ustanovením zákona o platebním styku" jako reakci na nejčastěji kladené dotazy, stížnosti či podněty laické i odborné veřejnosti a na nejednotnou či nežádoucí aplikační praxi subjektů dohlížených Českou národní bankou.

Aktuální znění výkladových stanovisek

Předchozí verze výkladových stanovisek