Kongresové centrum České národní banky

Senovážné náměstí 30, Praha 1

kc_01_budova

Plodinová burza

Kongresové centrum České národní banky je situováno do objektu bývalé Plodinové burzy nacházející se na Senovážném náměstí v Praze 1. V kongresové centru je zájemcům k dispozici velký a malý sál se společným foyerem a potřebným zázemím. Velký sál má plochu 440 m2, kde lze v případě divadelního uspořádání uvítat až 360 návštěvníků, v případě školního uspořádání až 200 návštěvníků. Maximální kapacita velkého sálu pro banketní uspořádání je 300 návštěvníků. Malý sál má plochu 120 m2, kde lze v případě divadelního uspořádání uvítat až 100 návštěvníků, v případě školního uspořádání až 50 návštěvníků. Prostory jsou vybaveny mobiliářem a základní konferenční technikou. Mimo jiné jsou ozvučeny, k dispozici je datová projekce a tlumočnické kabiny.

Akce pořádané v Kongresovém centru ČNB

Kongresové centrum České národní banky je přednostně využíváno pro pořádání vlastních akcí České národní banky jako jsou:

  • kongresy, sympozia a odborné semináře,
  • odborná školení,
  • tiskové konference,
  • společenská setkání, gala večery,
  • kulturně společenské akce.

Za předem definovaných podmínek mohou prostory Kongresového centra ČNB využívat i externí subjekty. Česká národní banka však velmi pečlivě posuzuje typ akce i charakter potenciálního zájemce a v případě, že by typ akce či jméno potenciálního zájemce ve spojení s Českou národní bankou mohlo poškodit její dobré jméno, vyhrazuje si právo prostory Kongresového centra ČNB zájemci nepronajmout.

Kontakt

Kontaktní adresa:
Česká národní banka
Sekce správní
odbor společenské centrum
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Telefon: +420 224 414 367

Email: kc@cnb.cz