Územní pracoviště ústředí v Plzni

Územní pracoviště ústředí v PlzniNa územním pracovišti ČNB v Plzni jsou dislokovány specializované útvary organizačních útvarů ústředí ČNB zajišťující vybrané provozní činnosti sekce peněžní a platebního styku, vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II a vybrané registrační činnosti sekce licenčních a sankčních řízení zpravidla s místní příslušností na území Plzeňského a Karlovarského kraje.

Česká národní banka
Územní pracoviště ústředí v Plzni
Husova 10
305 67 Plzeň

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel.: 224 411 111
Fax.: 224 412 404

Provozní činnosti

 • omezená správa zásob peněz
 • provádění platebního styku
 • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů
 • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
 • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměna neplatných a oběhem opotřebovaných peněz

provozní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 14.00 hod.

pokladní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 11.30 hod.  a  12.30 hod. – 14.00 hod.

Tyto činnosti zajišťuje odbor provozní Plzeň sekce peněžní a platebního styku ústředí ČNB.
Tel.: 377 174 202

Dohledové činnosti referátu kontroly platebních služeb a směnárníků Plzeň odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků:

 • výkon dohledu na místě nad institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, a poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, nejsou-li tyto subjekty zároveň obchodníkem s cennými papíry, a směnárníky
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky

Licenční (registrační) činnosti

 • zajišťování registrační činnosti podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
 • zabezpečování úplnosti, věcné a obsahové správnosti subjektů zapsaných do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí
 • provádění notifikací pojišťovacích zprostředkovatelů na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/92/ES o zprostředkování pojištění

Tyto činnosti zajišťuje referát registrací pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí sekce licenčních a sankčních řízení ústředí ČNB.
Tel.: 377 174 204

zajišťuje

 • povolovací činnosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
 • zabezpečování úplnosti, věcné a obsahové správnosti subjektů zapsaných do registru pojišťovacích zprostředkovatelů
 • provádění notifikací pojišťovacích zprostředkovatelů na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97 o distribuci pojištění