Územní pracoviště ústředí v Ostravě

Pobočka OstravaNa územním pracovišti ústředí v Ostravě je dislokován referát kontroly distribuce Ostrava odboru kontroly distribuce finančních produktů a referát kontroly platebních služeb a směnárníků Ostrava odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků, které zajišťují vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II ústředí zpravidla s místní příslušností na území Moravskoslezského kraje a Olomouckého kraje.

Oba referáty sídlí v prostorách budovy pobočky Ostrava na adrese:

Nádražní 4
702 00 Ostrava

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel.: 224 411 111
Fax.: 224 412 404

Dohledové činnosti referátu kontroly distribuce Ostrava odboru kontroly distribuce finančních produktů:

  • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, samostatnými likvidátory pojistných událostí, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
  • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru ve vymezené působnosti
  • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky

Dohledové činnosti referátu kontroly platebních služeb a směnárníků Ostrava odboru dohledu a kontroly poskytovatelů platebních služeb a směnárníků:

  • výkon dohledu na místě nad institucemi elektronických peněz, zahraničními institucemi elektronických peněz, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, zahraničními platebními institucemi, které vykonávají činnost na území České republiky prostřednictvím své pobočky, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu, nejsou-li tyto subjekty zároveň obchodníkem s cennými papíry, a směnárníky
  • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly směnárníků