Územní pracoviště ústředí v Hradci Králové

Pobočka Hradec KrálovéNa územním pracovišti ústředí v Hradci Králové jsou dislokovány referáty kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů a referát kontroly Hradec Králové odboru dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, které zajišťují vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II ústředí zpravidla s místní příslušností na území Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje.

Oba referáty sídlí v prostorách budovy pobočky Hradec Králové na adrese:

Hořická 1652
502 00 Hradec Králové

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel.: 224 411 111
Fax.: 224 412 404

Dohledové činnosti referátu kontroly distribuce Hradec Králové odboru kontroly distribuce finančních produktů:

 • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, samostatnými likvidátory pojistných událostí, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru ve vymezené působnosti
 • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky

Dohledové činnosti referátu kontroly Hradec Králové odboru dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů:

v oblasti plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o ochraně spotřebitele:

 • kontroly na místě ve vymezené působnosti odboru
 • spolupráce na přípravě kontrolního protokolu a rozhodnutí o námitkách
 • vypracování návrhů na zahájení správního řízení na sekci licenčních a sankčních řízení na základě výsledků kontroly
 • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě
 • konzultace a právní posouzení zjištění a textací v kontrolních protokolech a spolupráci při tvorbě rozhodnutí o námitkách
 • informování ostatních odborů sekce a příslušných organizačních útvarů ČNB provádějících dohled v daném sektoru finančního trhu o závěrech vyplývajících z výkonu kontrol na místě, které mohou být využity v činnosti těchto úvarů
 • provádění tematických dohledových šetření formou monitoringu dohlížených subjektů ve vymezené působnosti
 • vypracování písemných metodických postupů k výkonu dohledu na místě ve vymezené působnosti, vydávaných odborem dohledu a kontroly poskytovatelů spotřebitelských úvěrů.