Územní pracoviště ústředí v Českých Budějovicích

Územní pracoviště ústředí v Českých BudějovicíchNa územním pracovišti ČNB v Českých Budějovicích jsou dislokovány specializované útvary organizačních útvarů ústředí ČNB zajišťující vybrané provozní činnosti sekce peněžní a platebního styku a vybrané dohledové činnosti sekce dohledu nad finančním trhem II zpravidla s místní příslušností na území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

Česká národní banka
Územní pracoviště ústředí v Českých Budějovicích
Lannova třída 1
371 35 České Budějovice

Doručovací adresa
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel.: 224 411 111
Fax.: 224 412 404

Provozní činnosti

  • omezená správa zásob peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměna neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
  • koordinace pořádání odborných kurzů v ČNB o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování

 

provozní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 14.00 hod.

pokladní hodiny
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 11.30 hod., 12.30 hod. – 14.00 hod.

Tyto činnosti zajišťuje odbor provozní České Budějovice sekce peněžní a platebního styku ústředí ČNB.
Tel.: 387 744 100

Dohledové činnosti referátu kontroly distribuce finančních produktů České Budějovice odboru kontroly distribuce finančních produktů:

  • výkon dohledu na místě nad investičními zprostředkovateli a jejich vázanými zástupci, pojišťovacími zprostředkovateli, samostatnými likvidátory pojistných událostí, samostatnými zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a jejich vázanými zástupci a zahraničními zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů na bydlení
  • ukládání povinností v řízení z moci úřední formou tzv. příkazu na místě při výkonu kontroly v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a v oblasti kontroly plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru ve vymezené působnosti
  • statistická šetření v nefinančním sektoru ekonomiky