Sekce peněžní

JUDr. Jan Mayer, ředitel odboru pověřený řízením sekce

Ing. Jan Liška, LL.M., náměstek ředitele sekce

odbory

 • odbor peněžního oběhu a ochrany platidel
  JUDr. Jan Mayer, ředitel odboru
 • odbor metodiky platebního styku
  Ing. Martin Hanzal, ředitel odboru
 • pobočka Praha
  Ing. Tomáš Milich, ředitel pobočky
 • pobočka Brno
  Ing. Lubomír Gerák, MBA, ředitel pobočky
 • pobočka Ostrava
  Ing. Martina Koudelová, MBA, ředitelka pobočky
 • pobočka Hradec Králové
  Ing. Jiří Vik, ředitel pobočky
 • odbor provozní Ústí nad Labem
  Ing. Alena Jestříbková, ředitelka odboru
 • odbor provozní Plzeň
  Ing. Jarmila Sedláčková, ředitelka odboru
 • odbor provozní České Budějovice
  Ing. Karol Szitás, ředitel odboru

zajišťuje

 • návrhy prováděcích právních předpisů v oblasti peněžního oběhu
 • v součinnosti se sekcí kancelář návrh zákonných úprav peněžního oběhu
 • zpracování výkladových stanovisek k právním předpisům týkajícím se peněžního oběhu, včetně odpovědí na dotazy veřejnosti
 • správu zásob českých peněz, správu zlata a dalších drahých kovů včetně pamětních stříbrných a zlatých mincí
 • dohled nad peněžním oběhem
 • ochranu české měny před paděláním a funkce národních středisek pro analýzu padělků eurobankovek a euromincí
 • vzhled a parametry nových českých bankovek a mincí
 • koordinaci pořádání odborných kurzů o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých
 • z padělání nebo pozměňování včetně školení nových účastníků a vydávání osvědčení o absolvování odborného kurzu
 • koordinaci testování zařízení pro zpracování tuzemských bankovek a mincí včetně zajištění výstupů pro zveřejnění povinných údajů
 • metodiku vedení účtů a poskytování platebních služeb klientům ČNB

 • správu a rozvoj systému ABO – systému účetnictví a platebního styku
 • Ceník obchodních a peněžních služeb ČNB
 • koordinaci agendy státní pokladny v oblasti poskytování platebních služeb
 • provozní činnosti v útvarech dislokovaných v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Plzni a v Českých Budějovicích především v oblastech:
  • správa zásob peněz
  • pokladní operace
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv včetně pokladních operací na vedených účtech
  • přijímání podání od fyzických osob.

Zpět na hlavní schéma