Samostatný odbor lidských zdrojů

Helena Dybová

PhDr. Helena Dybová, Ph.D., ředitelka

zajišťuje

  • metodiku pro stanovení jednotných postupů pro výkon pracovněprávní agendy a hodnocení zaměstnanců
  • uzavírání smluv a další právní jednání v pracovněprávní oblasti vůči zaměstnancům
  • systematické vyhledávání, výběr a přijímání zaměstnanců pro ČNB
  • komplexní zpracování podkladů pro zaúčtování mezd a souvisejících plateb a odvodů do účetnictví ČNB
  • výkon mzdové agendy a agendy nemocenského pojištění pro zaměstnance ČNB
  • plnění zákonem stanovených povinností zaměstnavatele vůči České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, místně příslušnému úřadu práce, inspektorátům práce a orgánům finanční správy České republiky týkajících se daně z příjmu ze závislé činnosti, včetně zastupování ČNB v řízeních před nimi,
  • stanovení zásad profesionálního rozvoje, forem a programů vzdělávání zaměstnanců ČNB
  • organizaci systematického vzdělávání zaměstnanců ČNB
  • stanovení zásad a výkon zaměstnanecké politiky
  • návrh mezí pro kolektivní vyjednávání a organizační zajištění kolektivního vyjednávání

Zpět na hlavní schéma