Samostatný odbor restrukturalizace

Radek Urban

Ing. Radek Urban, ředitel

zajišťuje

  • přípravu a pravidelnou aktualizaci plánů řešení krize na individuální nebo skupinové úrovni,
  • vyžadování nezbytných informací za účelem přípravy plánů řešení krize,
  • účast v restrukturalizačních kolegiích,
  • předpis ukazatele způsobilých závazků („MREL“),
  • předpis a výběr příspěvků do Fondu pro řešení krize,
  • výkon činností souvisejících s řešením krize v příslušných subjektech finančního trhu, a to odděleně od výkonu dohledu,
  • spolupráci s evropskými orgány řešení krize, případně dalšími relevantními subjekty při řešení krize,
  • spolupráci ČNB s MF při řešení krize příslušných subjektů finančního trhu,
  • rozhodování o použití vhodných nástrojů a postupů řešení krize,
  • rozhodování ve správních řízeních vedených se subjekty finančního trhu v souvislosti s řešením krize a vydávání opatření obecné povahy.

Zpět na hlavní schéma