Pobočka Praha

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel.: 224 411 111
Fax: 224 413 166

pokladní hodiny pro veřejnost
pondělí-pátek: 7.30 hod. - 14.00 hod.

pokladní hodiny pro klienty ČNB
pondělí-pátek: 7.30 hod. - 11.30 hod.; 12.30 hod. - 14.00 hod.

provozní hodiny pro klienty ČNB - likvidatura
pondělí-pátek: 7.30 hod. - 14.00 hod.

zajišťuje v rámci své vymezené působnosti

  • přejímání a zpracování bankovek a mincí z výroby
  • správu zásob peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv, účtů pro prostředky Národního fondu EU a účtů pro finanční prostředky EK
  • přijímání podání od fyzických osob
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz

Dále je společně s organizačními útvary ústředí kontaktním místem pro orgány státní správy a samosprávy a pro fyzické a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje, jestliže jednají s ČNB v rozsahu působnosti vymezené ČNB podle příslušných právních předpisů.