Pobočka Hradec Králové

Hořická ulice 1652
502 00 Hradec Králové

Tel.: 495 711 111

pokladní hodiny (pro klientelu a veřejnost)
pondělí-pátek: 7.30 hod. - 11.30 hod.  a  12.30 hod. - 14.00 hod.

provozní a úřední hodiny (pro klientelu a veřejnost)
pondělí-pátek: 7.30 hod. - 14.00 hod.

zajišťuje v rámci své vymezené působnosti

  • správu zásob peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů
  • přijímání podání od fyzických osob
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz

Dále je společně s organizačními útvary ústředí kontaktním místem pro orgány státní správy a samosprávy a pro fyzické a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem na území Královéhradeckého a Pardubického kraje, jestliže jednají s ČNB v rozsahu působnosti vymezené ČNB podle příslušných právních předpisů.