Pobočka Brno

Rooseveltova 18
Brno
601 10 Brno

Tel.: 542 137 111
Fax: 542 137 114

pokladní hodiny (pro klientelu a veřejnost)
pondělí - pátek: 7.30 hod. - 11.30 hod.  a  12.30 hod. - 14.00 hod.

provozní hodiny pro klienty ČNB

pondělí - čtvrtek: 7.30 hod. - 15.30 hod.
pátek: 7.30 hod. - 14.00 hod.

 

zajišťuje v rámci své vymezené působnosti

  • správu zásob peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů státního rozpočtu a ostatních klientů
  • přijímání podání od fyzických osob
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz

Dále je společně s organizačními útvary ústředí kontaktním místem pro orgány státní správy a samosprávy a pro fyzické a právnické osoby s bydlištěm nebo sídlem na území Jihomoravského a Zlínského kraje, jestliže jednají s ČNB v rozsahu působnosti vymezené ČNB podle příslušných právních předpisů.