Pobočka Praha sekce peněžní

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Tel.: 224 411 111
Fax: 224 413 166

pokladní hodiny pro veřejnost
pondělí a středa: 8.00–13.00

pokladní hodiny pro klienty ČNB
pondělí a středa: 8.00–13.00

provozní doba
pondělí a středa: 8.00–13.00

zajišťuje

  • přejímání a zpracování bankovek a mincí z výroby
  • správu zásob peněz
  • pokladní operace
  • prodej pamětních mincí a sběratelského materiálu smluvním partnerům ČNB
  • poskytování náhrad za poškozené peníze, výměnu neplatných a oběhem opotřebovaných peněz
  • provádění platebního styku
  • vedení účtů podle zákona o rozpočtových pravidlech, popř. dalších zákonů, včetně účtů státních finančních aktiv a pasiv; účtů pro prostředky Národního fondu EU a účtů pro finanční prostředky Evropské komise