ČNB - dekádní bilance 4. čtvrtletí 2020

 v mil. Kč
  4. čtvrtletí 2020 AKTIVA10.10.2020
  1. Zlato1 991
  2. Pohledávky vůči MMF88 736
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 629 924
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích880 861
  3.2 Cenné papíry2 419 621
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí329 442
  4. Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0
  5. Pohledávky vůči státu0
  6. Hmotný a nehmotný majetek2 988
  7. Ostatní aktiva8 340
  7.1 Ostatní finanční aktiva5 219
  7.2 Oceňovací rozdíly0
  7.3 Ostatní3 121
   AKTIVA CELKEM3 731 979
 
  4. čtvrtletí 2020 PASIVA10.10.2020
  1. Bankovky a mince v oběhu690 003
  2. Závazky vůči MMF83 669
  3. Závazky vůči zahraničí48 054
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí23 520
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí24 534
  4. Závazky vůči bankám v tuzemsku2 814 260
  4.1 Přijaté úvěry2 702 162
  4.2 Povinné minimální rezervy103 580
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám8 518
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 064
  6. Ostatní pasiva16 976
  7. Rezervy0
  8. Oceňovací rozdíly4 588
  9. Základní kapitál a rezervní fondy1 400
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období-129 217
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období199 182
   PASIVA CELKEM3 731 979