ČNB - dekádní bilance 3. čtvrtletí 2020

 v mil. Kč
  3. čtvrtletí 2020 AKTIVA10.07.202020.07.202031.07.2020
  1. Zlato1 9921 9921 992
  2. Pohledávky vůči MMF88 96588 96587 222
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 582 1973 589 8043 455 527
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích821 335812 135807 282
  3.2 Cenné papíry2 420 4722 416 6432 281 234
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí340 390361 026367 011
  4. Pohledávky vůči bankám v tuzemsku000
  5. Pohledávky vůči státu000
  6. Hmotný a nehmotný majetek3 0033 0072 984
  7. Ostatní aktiva7 7617 8268 483
  7.1 Ostatní finanční aktiva4 9084 9084 995
  7.2 Oceňovací rozdíly000
  7.3 Ostatní2 8532 9183 488
   AKTIVA CELKEM3 683 9183 691 5943 556 208
 
  3. čtvrtletí 2020 PASIVA10.07.202020.07.202031.07.2020
  1. Bankovky a mince v oběhu686 219686 735681 107
  2. Závazky vůči MMF83 86083 86082 406
  3. Závazky vůči zahraničí37 27642 83836 673
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí13 27918 69511 652
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí23 99724 14325 021
  4. Závazky vůči bankám v tuzemsku2 804 4242 804 8892 812 470
  4.1 Přijaté úvěry2 709 6362 701 7302 691 802
  4.2 Povinné minimální rezervy88 61795 15090 604
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám6 1718 00930 064
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 2863 2093 035
  6. Ostatní pasiva15 82117 02716 522
  7. Rezervy000
  8. Oceňovací rozdíly4 2774 2774 364
  9. Základní kapitál a rezervní fondy1 4001 4001 400
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období-129 217-129 217-129 217
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období176 572176 57647 448
   PASIVA CELKEM3 683 9183 691 5943 556 208