ČNB - dekádní bilance 2. čtvrtletí 2020

 v mil. Kč
  2. čtvrtletí 2020 AKTIVA10.04.202020.04.202030.04.202010.05.202020.05.2020
  1. Zlato482482482482482
  2. Pohledávky vůči MMF85 73590 59989 93089 93289 932
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 609 1643 600 8893 626 9923 626 7223 646 636
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích883 779862 500862 932847 264846 489
  3.2 Cenné papíry2 566 1662 492 9902 559 0072 553 5652 519 252
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí159 219245 399205 053225 893280 895
  4. Pohledávky vůči bankám v tuzemsku1020003800
  5. Pohledávky vůči státu00000
  6. Hmotný a nehmotný majetek3 0553 0583 0443 0453 045
  7. Ostatní aktiva7 5477 4527 7597 9809 031
  7.1 Ostatní finanční aktiva5 0905 0905 0595 0595 059
  7.2 Oceňovací rozdíly00000
  7.3 Ostatní2 4572 3622 7002 9213 972
   AKTIVA CELKEM3 705 9933 702 6803 728 2073 728 5413 749 126
 
  2. čtvrtletí 2020 PASIVA10.04.202020.04.202030.04.202010.05.202020.05.2020
  1. Bankovky a mince v oběhu670 290672 869675 358676 920681 080
  2. Závazky vůči MMF82 49187 35584 66784 66784 667
  3. Závazky vůči zahraničí26 29518 91518 92519 31024 223
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí26 18017 91218 58218 87719 938
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí1151 0033434334 285
  4. Závazky vůči bankám v tuzemsku2 828 4832 825 5472 818 2422 816 7892 828 448
  4.1 Přijaté úvěry2 742 8002 738 6102 714 2682 721 7842 713 276
  4.2 Povinné minimální rezervy79 88382 89294 02384 489103 199
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám5 8004 0459 95110 51611 973
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 4473 6359 2076 4623 556
  6. Ostatní pasiva18 62518 57115 19618 09213 609
  7. Rezervy00000
  8. Oceňovací rozdíly4 4584 4584 4284 4284 428
  9. Základní kapitál a rezervní fondy1 4001 4001 4001 4001 400
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období-129 217-129 217-129 217-129 217-129 217
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období199 721199 147230 001229 690236 932
   PASIVA CELKEM3 705 9933 702 6803 728 2073 728 5413 749 126