ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2020

 v mil. Kč
  1. čtvrtletí 2020 AKTIVA10.01.202020.01.202031.01.202010.02.202020.02.202029.02.202010.03.202020.03.202031.03.2020
  1. Zlato493493493493486482482482482
  2. Pohledávky vůči MMF83 18783 18783 28083 28483 28483 53583 53583 53585 735
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 342 7643 343 2313 345 4283 341 9833 346 4523 360 3623 369 8293 379 1523 589 769
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích922 486884 180840 746839 975837 242816 197824 900881 987984 768
  3.2 Cenné papíry2 056 2962 035 3942 013 1601 995 9182 008 9902 018 2932 039 4722 249 7032 502 115
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí363 982423 657491 522506 090500 220525 872505 457247 462102 886
  4. Pohledávky vůči bankám v tuzemsku00000002020
  5. Pohledávky vůči státu000000000
  6. Hmotný a nehmotný majetek3 1183 1193 0943 0943 0963 0713 0713 0763 051
  7. Ostatní aktiva6 4696 8966 1316 3076 5006 3756 4896 9706 923
  7.1 Ostatní finanční aktiva4 6334 6334 6474 6734 6734 7164 7164 7165 090
  7.2 Oceňovací rozdíly000000000
  7.3 Ostatní1 8362 2631 4841 6341 8271 6591 7732 2541 833
   AKTIVA CELKEM3 436 0313 436 9263 438 4263 435 1613 439 8183 453 8253 463 4063 473 2353 685 980
 
  1. čtvrtletí 2020 PASIVA10.01.202020.01.202031.01.202010.02.202020.02.202029.02.202010.03.202020.03.202031.03.2020
  1. Bankovky a mince v oběhu638 953638 843633 486633 832638 545636 640637 752660 417660 667
  2. Závazky vůči MMF80 22580 22580 30680 30680 30680 53080 53080 53082 491
  3. Závazky vůči zahraničí9 6409 2659 6859 45812 56911 65311 16123 27823 919
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí8 8078 8288 9578 96010 44410 73610 69422 29023 811
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí8334377284982 125917467988108
  4. Závazky vůči bankám v tuzemsku2 815 7532 816 9342 823 8302 824 2062 822 5412 827 2112 838 2252 813 6292 807 210
  4.1 Přijaté úvěry2 729 5572 708 5422 736 1662 690 1012 744 0862 700 5252 711 3002 704 4242 599 500
  4.2 Povinné minimální rezervy80 291103 52182 507125 68272 766108 096120 97493 35887 376
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám5 9054 8715 1578 4235 68918 5905 95115 847120 334
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 5343 5523 5173 6163 5773 6003 5103 55418 549
  6. Ostatní pasiva12 09613 38814 79411 51311 42814 70512 97213 91616 770
  7. Rezervy000000000
  8. Oceňovací rozdíly4 0294 0294 0424 0424 0424 0854 0854 0854 458
  9. Základní kapitál a rezervní fondy1 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 400
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období-129 217-129 217-129 217-129 217-129 217-129 217-129 217-129 217-129 217
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období-382-1 493-3 417-3 995-5 3733 2182 9881 643199 733
   PASIVA CELKEM3 436 0313 436 9263 438 4263 435 1613 439 8183 453 8253 463 4063 473 2353 685 980
 
  Komentáře10.01.202020.01.202031.01.202010.02.202020.02.202029.02.202010.03.2020