ČNB - dekádní bilance 3. čtvrtletí 2019

 v mil. Kč
  3. čtvrtletí 2019 AKTIVA10.07.201920.07.201931.07.201910.08.201920.08.201931.08.201910.09.201920.09.201930.09.2019
  1. Zlato504504504504496493493493493
  2. Pohledávky vůči MMF83 21182 87283 37483 37983 37983 84083 84083 84083 996
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 253 3923 248 7793 301 1043 301 3873 300 9223 369 5483 366 8453 369 9943 375 426
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích816 886809 646814 533832 330832 040847 089798 866768 163866 801
  3.2 Cenné papíry1 853 5121 861 0451 892 3961 887 5671 909 1921 956 6191 944 9661 955 9641 950 727
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí582 994578 088594 175581 490559 690565 840623 013645 867557 898
  4. Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0000001000
  5. Pohledávky vůči státu000000000
  6. Hmotný a nehmotný majetek3 1333 1343 1123 1123 1113 0883 0913 1023 079
  7. Ostatní aktiva6 0365 9916 3506 2246 1256 2048 0368 1385 862
  7.1 Ostatní finanční aktiva4 4744 4744 6894 6894 6894 7634 7634 7634 787
  7.2 Oceňovací rozdíly000000000
  7.3 Ostatní1 5621 5171 6611 5351 4361 4413 2733 3751 075
   AKTIVA CELKEM3 346 2763 341 2803 394 4443 394 6063 394 0333 463 1733 462 3153 465 5673 468 856
 
  3. čtvrtletí 2019 PASIVA10.07.201920.07.201931.07.201910.08.201920.08.201931.08.201910.09.201920.09.201930.09.2019
  1. Bankovky a mince v oběhu625 726630 620623 815627 348628 891627 621629 169634 717630 252
  2. Závazky vůči MMF80 13679 16579 60979 60979 60980 00880 00880 00880 144
  3. Závazky vůči zahraničí5045411 1012933721 3972 7003 1892 502
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí000006631 9961 9921 984
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí5045411 1012933727347041 197518
  4. Závazky vůči bankám v tuzemsku2 760 0842 757 0942 769 5552 763 1982 762 8472 768 8852 767 9512 765 9912 765 747
  4.1 Přijaté úvěry2 672 0322 662 7322 623 6292 668 0002 660 7222 629 3482 673 6002 679 5002 589 600
  4.2 Povinné minimální rezervy81 67882 729104 37684 35794 135110 25988 61180 14389 829
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám6 37411 63341 55010 8417 99029 2785 7406 34886 318
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím2 8882 8842 8643 0712 9222 9452 8252 8289 100
  6. Ostatní pasiva16 15212 86013 77716 73516 40717 99118 96819 28218 217
  7. Rezervy2572570000000
  8. Oceňovací rozdíly3 8693 8694 0854 0854 0854 1594 1594 1594 183
  9. Základní kapitál a rezervní fondy1 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 400
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období42 37539 70585 35385 98284 615145 882142 250141 108144 426
   PASIVA CELKEM3 346 2763 341 2803 394 4443 394 6063 394 0333 463 1733 462 3153 465 5673 468 856