ČNB - dekádní bilance 2. čtvrtletí 2019

 v mil. Kč
  2. čtvrtletí 2019 AKTIVA10.04.201920.04.201930.04.201910.05.201920.05.201931.05.201910.06.201920.06.201930.06.2019
  1. Zlato506506506506506506506506506
  2. Pohledávky vůči MMF83 83683 83683 71283 66883 66883 91083 91083 91083 211
  3. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 254 5033 256 7993 246 1493 248 9833 248 5633 292 4793 277 9413 289 0143 253 954
  3.1 Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích876 643883 290867 719857 890866 277872 746870 056827 3931 133 235
  3.2 Cenné papíry1 871 5581 874 2361 873 7041 860 5741 866 0921 905 0551 866 1491 871 4341 863 934
  3.3 Ostatní pohledávky vůči zahraničí506 302499 273504 726530 519516 194514 678541 736590 187256 785
  4. Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0000001000
  5. Pohledávky vůči státu000000000
  6. Hmotný a nehmotný majetek3 1923 1923 1703 1713 1723 1493 1493 1513 128
  7. Ostatní aktiva7 6737 0579 4499 4569 3958 7906 4427 6136 013
  7.1 Ostatní finanční aktiva4 5864 5864 5474 5474 5474 5864 5864 5864 474
  7.2 Oceňovací rozdíly000000000
  7.3 Ostatní3 0872 4714 9024 9094 8484 2041 8563 0271 539
   AKTIVA CELKEM3 349 7103 351 3903 342 9863 345 7843 345 3043 388 8343 371 9583 384 1943 346 812
 
  2. čtvrtletí 2019 PASIVA10.04.201920.04.201930.04.201910.05.201920.05.201931.05.201910.06.201920.06.201930.06.2019
  1. Bankovky a mince v oběhu615 199626 363623 507625 790627 610621 891624 647629 766625 932
  2. Závazky vůči MMF80 58780 58780 58680 54080 54080 75680 75680 75680 136
  3. Závazky vůči zahraničí6 0883 0503 8812 5331 6653 5177394 171564
  3.1 Přijaté úvěry ze zahraničí4 3321 0981 108-1-10000
  3.2 Ostatní závazky vůči zahraničí1 7561 9522 7732 5341 6663 5177394 171564
  4. Závazky vůči bankám v tuzemsku2 739 1312 733 2172 736 5532 737 0362 739 0182 746 6782 746 7612 749 2312 684 108
  4.1 Přijaté úvěry2 596 4202 656 5602 548 4272 600 8822 675 7742 622 2712 661 1852 656 4152 532 800
  4.2 Povinné minimální rezervy125 80668 30292 19096 96958 63985 05179 99983 60397 890
  4.3 Ostatní závazky vůči bankám16 9058 35595 93639 1854 60539 3565 5779 21353 418
  5. Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím3 1023 6853 0586 0362 9963 0283 1283 09080 716
  6. Ostatní pasiva9 3529 45510 0679 44310 14512 10511 70713 58515 435
  7. Rezervy264264263263263266266266257
  8. Oceňovací rozdíly3 9823 9823 9433 9433 9433 9823 9823 9823 869
  9. Základní kapitál a rezervní fondy1 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 4001 400
  10. Zisk nebo ztráta z předchozích období-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115-187 115
  11. Zisk nebo ztráta za účetní období77 72076 50266 84365 91564 839102 32685 68785 06241 510
   PASIVA CELKEM3 349 7103 351 3903 342 9863 345 7843 345 3043 388 8343 371 9583 384 1943 346 812