ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2008

v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2008 AKTIVA 31.01.2008 10.02.2008 20.02.2008 29.02.2008 10.03.2008 20.03.2008 31.03.2008
  1. Zlato 808,7 808,7 805,4 805,4 805,4 802,2 802,2
  2.1 Pohledávky vůči MMF v CM 2 005,9 2 009,0 2 009,0 1 914,1 1 918,4 1 918,4 1 897,1
  2.2 Pohledávky vůči MMF v Kč 22 162,4 22 162,4 22 162,4 22 162,4 22 162,4 22 162,4 22 162,4
  3.1 Pohledávky vůči zahraničí v CM 720 163,1 727 552,4 723 536,1 696 099,3 707 667,6 697 016,5 684 319,6
  3.2 Pohledávky vůči zahraničí v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 8,6 1 195,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
  5. Pohledávky vůči klientům 98,1 95,9 96,5 97,2 95,2 95,8 96,4
  6. Tuzemské cenné papíry a účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  7. Běžné hospodaření státní pokladny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8. Ostatní pohledávky vůči státu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  9. Hmotný a nehmotný majetek 5 481,1 5 482,3 5 483,6 5 446,8 5 447,3 5 447,6 5 416,3
  10. Ostatní aktiva 6 669,9 6 575,3 6 644,1 6 886,4 6 759,1 6 604,6 7 230,1
   AKTIVA CELKEM 757 397,8 765 881,3 760 737,4 733 411,6 744 855,4 734 047,5 721 924,1
 
  1. čtvrtletí 2008 PASIVA 31.01.2008 10.02.2008 20.02.2008 29.02.2008 10.03.2008 20.03.2008 31.03.2008
  1. Peníze v oběhu 345 552,7 346 899,8 349 934,0 347 112,0 347 885,0 353 622,9 345 980,8
  2.1 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2.2 Závazky vůči MMF v Kč 22 162,4 22 162,4 22 162,4 22 162,4 22 162,4 22 162,4 22 162,4
  3.1 Závazky vůči zahraničí v CM 95 660,0 96 072,3 92 477,7 89 081,3 99 277,2 87 958,9 83 948,4
  3.2 Závazky vůči zahraničí v Kč 403,8 403,4 403,0 403,0 403,4 403,8 404,2
  4. Závazky vůči tuz. bankám 429 084,2 431 422,5 425 745,4 429 778,7 432 182,4 416 064,8 440 939,0
  5. Vklady klientů 19 106,5 19 366,2 19 439,4 19 857,0 18 677,0 13 203,3 12 982,8
  6. Běžné hospodaření státní pokladny 9,0 8,5 9,0 10,0 8,3 8,4 19,4
  7. Ostatní závazky vůči státu 27 985,9 28 000,7 30 460,8 29 255,5 28 158,6 44 711,7 27 720,2
  8. Rezervy 201,4 201,4 201,4 191,0 191,0 191,0 184,0
  9. Základní kapitál 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
  10. Fondy 8 084,5 8 083,9 8 080,0 8 080,0 8 076,7 8 076,6 8 076,0
  11. Oceňovací rozdíly 13 933,8 13 933,8 13 933,8 14 122,8 14 122,7 14 122,8 10 978,8
  12. Zisk nebo ztráta z předch. období -199 640,4 -199 640,4 -199 640,4 -199 640,4 -199 640,4 -199 640,4 -199 640,4
  13. Zisk nebo ztráta za účetní období -11 884,5 -11 604,8 -11 444,3 -33 508,5 -33 535,6 -32 997,3 -37 006,4
  14. Ostatní pasiva 5 338,5 9 171,6 7 575,2 5 106,8 5 486,7 4 758,6 3 774,9
   PASIVA CELKEM 757 397,8 765 881,3 760 737,4 733 411,6 744 855,4 734 047,5 721 924,1