ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2007

v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2007 AKTIVA 31.01.2007 10.02.2007 20.02.2007 28.02.2007 10.03.2007 20.03.2007 31.03.2007
  1. Zlato 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 816,0 815,1
  2.1 Pohledávky vůči MMF v CM 2 861,9 2 861,9 2 879,3 2 864,0 2 864,0 2 864,0 2 535,0
  2.2 Pohledávky vůči MMF v Kč 23 983,0 23 983,0 23 983,0 23 983,0 23 983,0 23 983,0 24 022,1
  3.1 Pohledávky vůči zahraničí v CM 726 430,6 741 121,7 740 364,1 733 376,5 741 988,3 748 791,4 745 703,5
  3.2 Pohledávky vůči zahraničí v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 296,1 28,1 18,1 718,9 18,2 18,2 18,1
  5. Pohledávky vůči klientům 94,4 93,4 96,9 98,0 95,8 97,0 96,2
  6. Tuzemské cenné papíry a účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  7. Běžné hospodaření státní pokladny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8. Ostatní pohledávky vůči státu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  9. Hmotný a nehmotný majetek 5 829,7 5 829,8 5 829,9 5 790,1 5 790,9 5 807,4 5 767,0
  10. Ostatní aktiva 6 358,2 6 247,0 6 105,6 6 320,0 6 325,7 6 340,0 6 279,1
   AKTIVA CELKEM 766 669,9 780 980,9 780 092,9 773 966,5 781 881,9 788 717,0 785 236,1
 
  1. čtvrtletí 2007 PASIVA 31.01.2007 10.02.2007 20.02.2007 28.02.2007 10.03.2007 20.03.2007 31.03.2007
  1. Peníze v oběhu 313 558,1 317 714,7 321 018,9 317 561,9 322 791,5 326 309,3 321 571,6
  2.1 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2.2 Závazky vůči MMF v Kč 23 983,0 23 983,0 23 983,0 23 983,0 23 983,0 23 983,0 24 022,1
  3.1 Závazky vůči zahraničí v CM 53 093,1 67 749,1 68 252,7 64 991,8 72 072,1 78 840,1 86 959,2
  3.2 Závazky vůči zahraničí v Kč 409,2 408,3 408,3 408,1 408,1 407,9 407,8
  4. Závazky vůči tuz. bankám 461 187,9 456 156,1 457 409,0 462 076,7 458 269,7 459 614,4 463 855,6
  5. Vklady klientů 24 769,1 24 996,7 20 159,9 18 998,0 19 267,4 13 575,8 13 562,7
  6. Běžné hospodaření státní pokladny 10,7 15,1 10,5 13,0 9,7 14,1 16,1
  7. Ostatní závazky vůči státu 13 884,3 15 395,3 14 329,8 13 644,7 13 604,8 13 804,8 12 765,9
  8. Rezervy 239,8 239,8 239,8 239,8 239,8 239,7 239,7
  9. Základní kapitál 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
  10. Fondy 8 121,0 8 120,3 8 119,9 8 117,8 8 117,5 8 117,0 8 114,5
  11. Oceňovací rozdíly 2 574,2 2 574,2 2 574,2 1 018,6 1 018,6 1 018,6 -739,4
  12. Zisk nebo ztráta z předch. období -162 133,1 -162 133,1 -162 133,1 -162 133,1 -162 133,1 -162 133,1 -162 133,1
  13. Zisk nebo ztráta za účetní období 20 475,2 20 235,3 20 021,7 19 588,6 19 362,0 19 198,9 11 384,3
  14. Ostatní pasiva 5 097,4 4 126,1 4 298,3 4 057,6 3 470,8 4 326,5 3 809,1
   PASIVA CELKEM 766 669,9 780 980,9 780 092,9 773 966,5 781 881,9 788 717,0 785 236,1