ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2006

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2006 AKTIVA 31.01.2006 10.02.2006 20.02.2006 28.02.2006 10.03.2006 20.03.2006 31.03.2006
  1. Zlato 821,0 821,0 821,0 821,0 821,0 821,0 819,8
  2.1 Pohledávky vůči MMF v CM 4 760,2 3 690,1 3 690,1 3 729,4 3 763,7 3 763,7 3 606,3
  2.2 Pohledávky vůči MMF v Kč 24 209,5 24 680,7 24 680,7 24 680,7 24 680,7 24 680,7 25 032,5
  3.1 Pohledávky vůči zahraničí v CM 770 962,5 773 206,0 769 931,9 762 125,5 777 145,8 784 779,4 771 488,4
  3.2 Pohledávky vůči zahraničí v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 47,2 247,2 36,5 36,5 36,5 36,5 37,0
  5. Pohledávky vůči klientům 12 473,7 12 472,0 12 472,6 12 478,3 12 457,1 12 479,3 12 304,6
  6. Tuzemské cenné papíry a účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  7. Běžné hospodaření státní pokladny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8. Ostatní pohledávky vůči státu 8 682,7 8 682,7 8 682,7 8 682,7 8 682,7 8 682,7 8 682,7
  9. Hmotný a nehmotný majetek 6 107,6 6 108,1 6 108,3 6 087,5 6 087,7 6 106,2 6 070,9
  10. Ostatní aktiva 6 675,9 6 593,3 6 469,4 5 862,6 6 360,2 6 350,6 6 365,0
   AKTIVA CELKEM 834 740,3 836 501,1 832 893,2 824 504,2 840 035,4 847 700,1 834 407,2
 
  1. čtvrtletí 2006 PASIVA 31.01.2006 10.02.2006 20.02.2006 28.02.2006 10.03.2006 20.03.2006 31.03.2006
  1. Peníze v oběhu 283 467,8 287 324,1 290 123,8 285 803,8 290 439,0 293 103,9 287 614,8
  2.1 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2.2 Závazky vůči MMF v Kč 24 209,5 24 680,7 24 680,7 24 680,7 24 680,7 24 680,7 25 032,5
  3.1 Závazky vůči zahraničí v CM 82 962,3 81 165,0 77 910,9 65 185,3 83 510,3 89 162,1 78 274,2
  3.2 Závazky vůči zahraničí v Kč 408,6 491,3 491,1 491,1 489,2 489,1 489,6
  4. Závazky vůči tuz. bankám 472 103,5 469 211,4 467 483,4 471 454,9 465 591,7 501 040,8 501 743,4
  5. Vklady klientů 66 836,3 67 073,5 66 641,7 66 286,7 66 540,1 29 445,8 29 524,7
  6. Běžné hospodaření státní pokladny 14,6 14,2 13,9 12,7 12,9 12,2 20,3
  7. Ostatní závazky vůči státu 15 708,3 15 457,5 14 193,3 14 870,9 14 923,2 15 610,6 20 445,8
  8. Rezervy 4 097,3 4 097,3 4 097,3 4 097,3 4 097,3 4 097,3 4 097,3
  9. Základní kapitál 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
  10. Fondy 8 043,9 8 040,8 8 040,7 8 038,6 8 038,1 8 038,0 8 070,8
  11. Oceňovací rozdíly 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -5 016,9
  12. Zisk nebo ztráta z předch. období -105 046,1 -105 046,1 -105 046,1 -105 046,1 -105 046,1 -105 046,1 -105 747,7
  13. Zisk nebo ztráta za účetní období -20 004,1 -20 943,8 -21 082,1 -15 622,5 -15 432,9 -15 768,5 -14 803,9
  14. Ostatní pasiva 538,4 3 535,2 3 944,6 2 850,8 791,9 1 434,2 3 262,3
   PASIVA CELKEM 834 740,3 836 501,1 832 893,2 824 504,2 840 035,4 847 700,1 834 407,2
 
  Komentáře 31.01.2006 10.02.2006 20.02.2006 28.02.2006 10.03.2006 20.03.2006 31.03.2006