ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2005

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2005 AKTIVA 31.01.2005 10.02.2005 20.02.2005 28.02.2005 10.03.2005 20.03.2005 31.03.2005
  1. Zlato 824,8 824,8 822,9 822,9 822,9 822,9 822,9
  2.1 Pohledávky vůči MMF v CM 9 599,5 9 599,5 9 599,5 9 389,8 8 854,2 8 898,3 9 007,7
  2.2 Pohledávky vůči MMF v Kč 22 159,2 22 159,2 22 159,2 22 159,2 22 704,0 22 704,0 22 704,0
  3.1 Pohledávky vůči zahraničí v CM 652 401,6 675 231,4 671 268,2 640 698,8 645 211,7 667 028,2 651 135,5
  3.2 Pohledávky vůči zahraničí v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 70,1 70,1 58,1 57,5 57,5 57,5 58,2
  5. Pohledávky vůči klientům 12 864,8 12 862,0 12 862,1 12 888,0 12 886,1 12 838,2 12 877,0
  6. Tuzemské cenné papíry a účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  7. Běžné hospodaření státní pokladny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8. Ostatní pohledávky vůči státu 22 241,9 22 241,9 22 241,9 22 241,9 22 241,9 22 241,9 22 241,9
  9. Hmotný a nehmotný majetek 6 294,5 6 296,1 6 296,1 6 255,7 6 255,8 6 255,0 6 216,0
  10. Ostatní aktiva 3 603,4 3 607,2 3 585,5 6 151,2 6 420,3 5 942,2 7 238,6
   AKTIVA CELKEM 730 059,8 752 892,2 748 893,5 720 665,0 725 454,4 746 788,2 732 301,8
 
  1. čtvrtletí 2005 PASIVA 31.01.2005 10.02.2005 20.02.2005 28.02.2005 10.03.2005 20.03.2005 31.03.2005
  1. Peníze v oběhu 260 423,4 264 105,9 266 534,4 262 919,7 266 028,6 268 637,6 264 602,9
  2.1 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2.2 Závazky vůči MMF v Kč 22 159,1 22 159,1 22 159,1 22 159,1 22 703,8 22 703,8 22 703,8
  3.1 Závazky vůči zahraničí v CM 23 713,4 46 782,9 42 870,5 28 625,8 32 064,6 53 227,0 23 004,7
  3.2 Závazky vůči zahraničí v Kč 406,0 404,9 405,2 404,8 404,1 405,7 404,6
  4. Závazky vůči tuz. bankám 464 531,8 462 617,3 462 644,1 466 572,9 467 995,8 466 682,6 470 081,2
  5. Vklady klientů 43 374,3 42 553,8 41 128,4 40 664,7 37 711,8 36 446,2 35 124,0
  6. Běžné hospodaření státní pokladny 19,8 27,9 23,5 20,2 30,9 23,0 57,4
  7. Ostatní závazky vůči státu 11 665,9 12 297,4 11 655,2 12 015,8 11 746,5 13 332,8 15 478,6
  8. Rezervy 4 781,0 4 781,0 4 781,0 4 781,0 4 781,0 4 781,0 4 781,0
  9. Základní kapitál 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
  10. Fondy 8 074,6 8 071,8 8 071,7 8 071,5 8 068,6 8 068,5 8 066,9
  11. Zisk nebo ztráta z předch. období -125 670,0 -125 670,0 -125 670,0 -125 670,0 -125 670,0 -125 670,0 -125 670,0
  12. Zisk nebo ztráta za účetní období 5 282,2 5 075,0 4 856,5 -6 473,6 -6 636,0 -6 733,1 3 893,2
  13. Ostatní pasiva 9 898,3 8 285,2 8 033,9 5 173,1 4 824,7 3 483,1 8 373,5
   PASIVA CELKEM 730 059,8 752 892,2 748 893,5 720 665,0 725 454,4 746 788,2 732 301,8