ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2004

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2004 AKTIVA 31.01.2004 10.02.2004 20.02.2004 29.02.2004 10.03.2004 20.03.2004 31.03.2004
  1. Zlato 832,9 832,9 831,0 831,0 831,0 831,0 826,7
  2.1 Pohledávky vůči MMF v CM 13 030,8 12 901,4 12 901,4 12 800,2 12 549,9 12 549,9 12 601,5
  2.2 Pohledávky vůči MMF v Kč 19 818,4 19 948,2 19 948,2 19 620,7 19 620,7 19 620,7 19 884,9
  3.1 Pohledávky vůči zahraničí v CM 698 911,0 718 384,1 721 231,5 685 328,6 704 783,9 705 035,0 707 573,6
  3.2 Pohledávky vůči zahraničí v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 99,5 99,5 85,8 83,5 83,5 83,5 765,1
  5. Pohledávky vůči klientům 37 262,8 37 260,6 37 265,7 37 290,3 37 288,1 37 058,8 37 149,7
  6. Tuzemské cenné papíry a účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  7. Běžné hospodaření státní pokladny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8. Ostatní pohledávky vůči státu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  9. Hmotný a nehmotný majetek 6 695,8 6 696,3 6 700,9 6 649,4 6 683,1 6 683,8 6 630,5
  10. Ostatní aktiva 4 576,6 4 309,4 3 674,2 6 024,7 5 395,3 5 355,4 3 252,7
   AKTIVA CELKEM 781 227,8 800 432,4 802 638,7 768 628,4 787 235,5 787 218,1 788 684,7
 
  1. čtvrtletí 2004 PASIVA 31.01.2004 10.02.2004 20.02.2004 29.02.2004 10.03.2004 20.03.2004 31.03.2004
  1. Peníze v oběhu 243 488,0 244 332,7 248 673,3 244 818,2 246 455,5 251 128,8 244 386,5
  2.1 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2.2 Závazky vůči MMF v Kč 19 818,3 19 948,1 19 948,1 19 620,6 19 620,6 19 620,6 19 884,8
  3.1 Závazky vůči zahraničí v CM 99,3 19 207,8 21 427,1 1 332,6 19 979,7 19 912,1 85,0
  3.2 Závazky vůči zahraničí v Kč 467,5 467,1 465,4 445,9 446,2 413,9 414,9
  4. Závazky vůči tuz. bankám 517 370,9 517 046,9 512 593,8 516 647,7 515 853,0 511 428,5 516 581,8
  5. Vklady klientů 22 297,0 21 987,7 21 658,7 21 491,5 21 540,8 21 020,1 20 779,2
  6. Běžné hospodaření státní pokladny 111,3 112,1 113,3 109,8 105,5 108,8 125,3
  7. Ostatní závazky vůči státu 9 340,2 9 516,6 9 906,1 9 748,8 9 227,3 9 502,3 11 496,3
  8. Rezervy 5 881,4 5 881,4 5 881,4 5 881,5 5 881,4 5 881,4 5 881,4
  9. Základní kapitál 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
  10. Fondy 8 107,7 8 106,4 8 106,2 8 104,0 8 102,8 8 102,5 8 100,5
  11. Zisk nebo ztráta z předch. období -71 952,9 -71 952,9 -71 952,9 -71 952,9 -71 952,9 -71 952,9 -71 952,9
  12. Zisk nebo ztráta za účetní období 21 711,6 21 341,4 21 123,6 8 765,9 8 309,2 8 154,3 22 954,3
  13. Ostatní pasiva 3 087,5 3 037,1 3 294,6 2 214,8 2 266,4 2 497,7 8 547,6
   PASIVA CELKEM 781 227,8 800 432,4 802 638,7 768 628,4 787 235,5 787 218,1 788 684,7