ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2003

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2003 AKTIVA 31.01.2003 10.02.2003 20.02.2003 28.02.2003 10.03.2003 20.03.2003 31.03.2003
  1. Zlato 833,3 833,3 833,3 833,3 831,4 831,4 831,4
  2.1 Pohledávky vůči MMF v CM 7 299,9 7 299,9 7 299,9 7 389,4 7 389,4 8 468,1 8 352,8
  2.2 Pohledávky vůči MMF v Kč 27 869,4 27 869,4 27 869,4 27 869,4 27 869,4 26 827,8 26 827,8
  3.1 Pohledávky vůči zahraničí v CM 704 672,7 723 430,6 717 125,7 720 187,9 735 183,6 730 174,8 714 956,7
  3.2 Pohledávky vůči zahraničí v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 115,2 115,2 101,2 102,3 102,3 102,3 103,5
  5. Pohledávky vůči klientům 39 415,6 39 412,6 39 326,1 39 357,9 39 356,1 39 138,2 39 114,9
  6. Tuzemské cenné papíry a účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  7. Běžné hospodaření státní pokladny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8. Ostatní pohledávky vůči státu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  9. Hmotný a nehmotný majetek 7 141,8 7 141,4 7 142,0 7 094,0 7 093,9 7 094,4 7 044,8
  10. Ostatní aktiva 5 979,9 5 987,6 5 962,7 4 997,1 4 709,7 3 571,7 2 718,2
   AKTIVA CELKEM 793 327,8 812 090,0 805 660,3 807 831,3 822 535,8 816 208,7 799 950,1
 
  1. čtvrtletí 2003 PASIVA 31.01.2003 10.02.2003 20.02.2003 28.02.2003 10.03.2003 20.03.2003 31.03.2003
  1. Peníze v oběhu 218 700,8 220 038,5 225 035,9 222 833,3 224 936,1 233 684,7 227 360,6
  2.1 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2.2 Závazky vůči MMF v Kč 27 869,3 27 869,3 27 869,3 27 869,3 27 869,3 26 827,7 26 827,7
  3.1 Závazky vůči zahraničí v CM 114,9 21 115,6 12 530,7 6 646,4 21 246,6 17 522,0 1 686,2
  3.2 Závazky vůči zahraničí v Kč 425,7 426,3 425,3 428,8 439,5 491,8 447,3
  4. Závazky vůči tuz. bankám 538 867,8 539 158,4 534 728,9 537 271,2 541 238,7 532 177,2 537 895,5
  5. Vklady klientů 28 916,8 27 780,7 27 083,6 27 527,5 28 327,6 27 251,4 26 904,7
  6. Běžné hospodaření státní pokladny 120,1 23,1 283,2 1 335,2 126,0 383,5 221,1
  7. Ostatní závazky vůči státu 17 487,4 17 245,0 17 045,2 15 873,5 10 714,8 10 377,9 10 803,2
  8. Rezervy 6 210,3 6 210,3 6 210,3 6 210,3 6 210,3 6 210,3 6 210,3
  9. Základní kapitál 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
  10. Fondy 8 154,0 8 152,5 8 151,5 8 149,6 8 148,4 8 147,5 8 147,4
  11. Zisk nebo ztráta z předch. období -53 998,7 -53 998,7 -53 998,7 -53 998,7 -53 998,7 -53 998,7 -53 998,7
  12. Zisk nebo ztráta za účetní období -4 792,1 -5 013,6 -5 013,3 5 236,7 5 152,3 5 230,7 5 410,8
  13. Ostatní pasiva 3 851,5 1 682,6 3 908,4 1 048,2 724,9 502,7 634,0
   PASIVA CELKEM 793 327,8 812 090,0 805 660,3 807 831,3 822 535,8 816 208,7 799 950,1