ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2002

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2002 AKTIVA 31.1.2002 10.2.2002 20.2.2002 28.2.2002 10.3.2002 20.3.2002 31.3.2002
  1 Zlato 837,2 835,2 835,2 835,2 835,2 835,2 835,2
  2.1. Pohledávky vůči MMF v CM 5 831,2 5 831,2 5 848,3 5 763,6 5 763,6 5 763,6 5 605,5
  2.2. Pohledávky vůči MMF v Kč 34 033,4 34 033,4 34 033,4 34 033,4 34 033,4 34 033,4 34 033,4
  3.1. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP v CM 532 288,1 538 431,0 539 698,4 528 766,7 534 364,5 534 339,6 527 398,5
  3.2. Pohledávky vůči zahraničí včetně CP v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  4 Pohledávky vůči tuzemským bankám 137,8 137,8 123,0 122,0 149,0 122,0 119,9
  5 Pohledávky vůči klientům 48 137,4 48 135,9 48 131,5 48 230,8 48 229,2 48 028,8 47 919,7
  6 Tuzemské cenné papíry a účasti 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  7 Běžné hospodaření státní pokladny 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  8 Ostatní pohledávky vůči státu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  9 Hmotný a nehmotný majetek 7 712,2 7 708,3 7 709,9 7 646,9 7 646,7 7 647,5 7 589,2
10 Ostatni aktiva 1 029,2 1 033,1 834,2 1 089,2 1 093,3 1 135,7 1 308,2
  AKTIVA CELKEM 630 006,5 636 145,9 637 213,9 626 487,8 632 114,9 631 905,8 624 809,6
 
  1. čtvrtletí 2002 PASIVA 31.1.2002 10.2.2002 20.2.2002 28.2.2002 10.3.2002 20.3.2002 31.3.2002
  1 Emise oběživa 198 581,4 199 389,6 202 776,8 201 140,2 202 004,1 205 298,0 201 961,1
  2.1. Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2.2. Závazky vůči MMF v Kč 34 033,4 34 033,4 34 033,4 34 033,4 34 033,4 34 033,4 34 033,4
  3.1. Závazky vůči zahraničí včetně CP v CM 1 935,0 9 030,3 10 395,5 4 061,1 9 655,8 7 334,1 15 765,6
  3.2. Závazky vůči zahraničí včetně CP v Kč 466,0 467,3 465,8 466,0 1 265,7 537,9 536,3
  4 Závazky vůči tuzemským bankám 361 580,7 361 802,3 359 333,0 360 027,9 359 149,8 360 313,5 363 471,4
  5 Vklady klientů 19 501,8 19 243,2 18 914,8 19 101,0 19 183,2 17 656,2 17 090,9
  6 Běžné hospodaření státní pokladny 371,2 195,4 336,0 351,5 364,9 262,9 391,6
  7 Ostatní závazky vůči státu 31 542,9 31 236,8 30 573,5 31 182,9 30 431,9 30 841,8 31 161,8
  8 Rezervy 11 934,5 11 934,5 11 934,5 11 934,5 11 934,5 11 934,5 11 934,5
  9 Základní jmění 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
10 Fondy 8 196,0 8 194,2 8 194,0 8 191,9 8 190,2 8 189,9 8 189,9
11 Zisk nebo ztráta z předchozích období -44 531,1 -44 531,1 -44 531,1 -44 531,1 -44 531,1 -44 531,1 -44 531,1
12 Zisk nebo ztráta za účetní období 1 683,4 3 238,0 3 072,4 -1 198,2 -1 397,5 -1 690,1 -16 865,9
13 Ostatni pasiva 3 311,3 512,0 315,3 326,7 430,0 324,8 270,1
  PASIVA CELKEM 630 006,5 636 145,9 637 213,9 626 487,8 632 114,9 631 905,8 624 809,6