ČNB - dekádní bilance 1. čtvrtletí 2000

 v mil. Kč

  1. čtvrtletí 2000 AKTIVA 31.01.2000 10.02.2000 20.02.2000 29.02.2000 10.03.2000 20.03.2000 31.03.2000
1 Zlato 840,2 840,2 840,2 840,2 840,2 840,2 840,2
2 Pohledávky vůči MMF v CM 0,0 0,0 4,9 5,0 275,3 275,3 275,3
3 Dtto v Kč 39 404,6 39 404,6 39 404,6 39 404,6 39 404,6 39 404,6 39 404,6
4 Pohledávky vůči zahraničí včetně CP v CM 464 508,7 469 962,4 462 721,6 471 790,9 471 271,9 463 236,8 466 925,0
5 Dtto v Kč 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Pohledávky vůči tuzemským bankám 30 131,1 29 760,7 25 743,8 25 749,9 18 391,4 15 346,0 16 505,6
7 Pohledávky vůči klientům 39 929,6 39 933,6 39 921,3 39 928,5 39 939,8 39 940,7 39 862,9
8 Tuzemské cenné papíry a účasti 15 824,7 15 824,7 15 824,7 15 824,7 15 824,7 15 824,7 15 824,7
9 Běžné hospodaření státního rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Ostatní pohledávky vůči stát. rozpočtu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Pokladna 809,9 273,5 915,9 844,2 684,1 1 146,2 1 121,3
12 Investiční majetek 8 610,0 8 567,1 8 568,5 8 709,7 8 706,5 8 745,5 8 748,1
13 Ostatní aktiva 6 867,2 6 456,9 6 346,2 6 645,5 6 700,5 6 634,7 7 276,8
  AKTIVA CELKEM 606 926,0 611 023,7 600 291,7 609 743,2 602 039,0 591 394,7 596 784,5
 
  1. čtvrtletí 2000 PASIVA 31.01.2000 10.02.2000 20.02.2000 29.02.2000 10.03.2000 20.03.2000 31.03.2000
1 Emise oběživa 172 565,6 173 894,2 177 572,8 174 402,3 179 975,1 182 077,5 175 592,1
2 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Dtto v Kč 39 404,5 39 404,5 39 404,5 39 404,5 39 404,5 39 404,5 39 404,5
4 Závazky vůči zahraničí včetně CP v CM 13 488,5 22 129,7 14 937,2 22 150,2 22 816,0 15 112,0 16 965,5
5 Dtto v Kč 415,1 414,9 436,8 432,7 430,6 432,9 419,6
6 Závazky vůči tuzemským bankám 300 684,1 296 380,9 289 425,8 298 183,9 285 540,1 280 731,1 292 211,5
7 Vklady klientů 22 920,2 25 163,9 25 004,1 25 526,5 21 642,7 21 455,1 21 235,9
8 Emitované tuzemské cenné papíry 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Běžné hospodaření státního rozpočtu 1 402,2 780,3 589,6 1 111,7 683,0 494,2 1 774,2
10 Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu 24 682,0 24 622,7 24 805,9 20 529,8 23 372,3 22 873,6 16 681,8
11 Rezervy 33 602,3 33 602,3 33 602,3 33 602,3 33 602,3 33 602,3 33 602,3
12 Základní jmění 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
13 Fondy 8 203,4 8 201,5 8 200,9 8 200,7 8 198,1 8 197,5 8 228,4
14 Zisk nebo ztráta z předchozích období -18 361,7 -18 361,7 -18 361,7 -18 361,7 -18 361,7 -18 361,7 -18 392,7
15 Zisk nebo ztráta za účetní období 1 084,6 -2 037,1 -2 387,4 -1 450,3 -2 580,5 -2 774,3 -2 173,8
16 Ostatní pasiva 5 435,2 5 427,6 5 660,9 4 610,6 5 916,5 6 750,0 9 835,2
  PASIVA CELKEM 606 926,0 611 023,7 600 291,7 609 743,2 602 039,0 591 394,7 596 784,5