Dekádní bilance ČNB - archiv - 1. čtvrtletí 1998

v mil. Kč

  1. čtvrtletí 1998      AKTIVA 31.1.1998 10.2.1998 20.2.1998 28.2.1998 10.3.1998 20.3.1998 31.3.1998
1 Zlato 3 921,8 3 921,6 3 921,6 3 921,6 2 413,4 2 413,4 2 413,4
2 Pohledávky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Dtto v Kč 24 962,5 24 962,5 24 962,5 24 962,5 24 962,5 24 962,5 24 962,5
4 Pohledávky vůči zahraničí včetně CP v CM 378 782,2 379 003,7 387 139,9 395 067,4 384 817,5 382 518,3 392 076,1
5 Dtto v Kč              
6 Pohledávky vůči tuzemským bankám 75 239,2 70 781,5 66 973,4 66 673,1 67 150,2 60 029,0 63 564,9
7 Pohledávky vůči klientům 18 822,7 18 824,1 18 933,9 18 933,0 18 935,5 18 936,9 18 939,8
8 Tuzemské cenné papíry a účasti 135 859,2 148 710,5 148 710,5 148 710,5 197 097,7 147 427,4 148 864,3
9 Běžné hospodaření státního rozpočtu              
10 Ostatní pohledávky vůči stát. rozpočtu 801,8            
11 Pokladna 1 427,6 457,2 623,5 1 076,9 414,9 657,6 1 176,2
12 Ostatní aktiva 14 236,5 13 841,8 13 824,8 13 348,9 15 518,1 17 271,6 13 810,7
  AKTIVA CELKEM 654 053,5 660 502,9 665 090,1 672 693,9 711 309,8 654 216,7 665 807,9

 

  1. čtvrtletí 1998      PASIVA 31.1.1998 10.2.1998 20.2.1998 28.2.1998 10.3.1998 20.3.1998 31.3.1998
1 Emise oběživa 136 591,6 136 539,8 138 863,7 134 790,2 135 107,3 138 145,8 132 572,7
2 Závazky vůči MMF v CM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Dtto v Kč 24 962,5 24 962,5 24 962,5 24 962,5 24 962,5 24 962,5 24 962,5
4 Závazky vůči zahraničí včetně CP v CM 38 937,1 30 895,6 29 863,4 32 201,9 20 106,4 19 661,1 19 560,8
5 Dtto v Kč 413,1 413,1 413,6 413,2 413,2 413,2 413,3
6 Závazky vůči tuzemským bankám 197 534,7 213 878,6 217 757,3 229 969,4 229 938,1 217 573,4 233 190,4
7 Vklady klientů 36 130,5 36 462,7 35 881,1 35 267,3 35 574,2 35 307,3 35 322,6
8 Emitované tuzemské cenné papíry 150 000,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 200 000,0 150 000,0 150 000,0
9 Běžné hospodaření státního rozpočtu 0,2 635,0 974,2 662,4 196,1 816,3 2 929,1
10 Ostatní závazky vůči státnímu rozpočtu 26 236,8 19 595,4 19 445,1 20 104,9 20 242,2 22 266,1 20 223,2
11 Rezervy 27 501,4 27 501,4 27 501,4 27 501,4 27 501,4 27 501,4 27 501,4
12 Základní jmění 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
13 Fondy 6 182,6 6 181,4 6 180,9 6 180,5 6 179,8 6 179,1 6 178,5
14 Zisk nebo ztráta z předchozích období 2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7 2 090,7
15 Zisk nebo ztráta za účetní období -143,9 2 862,8 2 578,2 2 407,7 -97,3 -298,9 7,8
16 Ostatní pasiva 6 216,2 7 083,9 7 178,0 4 741,8 7 695,2 8 198,7 9 454,9
  PASIVA CELKEM 654 053,5 660 502,9 665 090,1 672 693,9 711 309,8 654 216,7 665 807,9