Dekádní bilance ČNB - 1993 - konce měsíců

 v mil. Kč

  AKTIVA 1.1.1993 31.1.1993 28.2.1993 31.3.1993 30.4.1993 31.5.1993 30.6.1993 31.7.1993 31.8.1993 30.9.1993 31.10.1993 30.11.1993 31.12.1993
1. Zlato 3 958,3   3 551,5 3 710,1 3 851,0 3 851,0 3 961,2 3 961,2 3 961,2 3 888,9 3 860,2 3 860,0 3 860,0
2.1. Pohledávky vůči MMF v CM 5 571,8   5 539,5 5 551,6 5 531,6 5 647,6 5 810,8 5 819,5 5 754,7 5 656,7 5 711,2 5 745,6 0,0
2.2. Pohledávky vůči MMF v Kč 55 163,3   55 163,3 57 969,3 57 969,3 57 969,3 58 097,0 58 097,0 58 097,0 55 273,4 55 273,4 55 273,4 55 273,4
3.1. Pohledávky vůči zahraničí v CM 25 446,7   18 839,9 35 967,7 47 303,9 62 227,5 65 541,2 73 285,3 87 681,3 91 898,5 100 193,7 108 458,3 119 702,4
3.2. Pohledávky vůči zahraničí v Kč 26 541,0   26 096,9 25 472,5 25 414,6 24 572,4 24 572,4 24 572,4 24 572,5 24 572,5 24 572,5 24 572,5 24 572,5
4. Pohledávky vůči tuzemským bankám 83 094,9   78 498,0 77 572,9 87 887,3 77 209,8 80 844,9 78 173,7 76 323,2 76 220,0 74 735,4 75 692,3 77 052,6
5. Pohledávky vůči klientům 3 304,3   3 252,2 2 919,6 3 596,5 3 665,3 3 849,4 3 652,8 3 397,3 3 317,6 2 758,8 2 331,4 2 013,2
6. Tuzemské cenné papíry a účasti 353,4   3 353,4 2 343,5 11 956,2 1 063,4 10 639,4 5 865,4 2 486,4 1 203,4 606,4 5 353,4 1 993,2
7. Běžné  hospodaření státní pokladny 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Ostatní pohledávky vůči státu 62 427,8   59 677,8 54 652,9 53 192,8 51 573,4 53 041,2 55 374,0 48 504,0 48 203,0 45 038,5 45 838,5 44 335,1
9. Hmotný a nehmotný majetek   1 253,8   1 364,2 1 416,3 1 468,4 1 519,5 1 572,6 1 624,7 1 677,8 1 677,8 1 730,9 1 783,0 1 886,8
10. Ostatni aktiva 1 103,2   1 497,3 1 143,1 2 265,4 8 869,8 4 619,7 2 411,0 10 641,8 3 377,8 2 718,4 3 969,2 3 445,2
  AKTIVA CELKEM    268 218,5   256 834,0 268 719,5 300 437,0 298 169,0 312 549,8 312 837,0 323 097,2 315 289,6 317 199,4 332 877,6 334 134,4  PASIVA 1.1.1993 31.1.1993 28.2.1993 31.3.1993 30.4.1993 31.5.1993 30.6.1993 31.7.1993 31.8.1993 30.9.1993 31.10.1993 30.11.1993 31.12.1993
1. Peníze v oběhu 66 132,8   38 250,0 42 827,6 47 968,2 51 267,2 54 850,9 57 291,7 60 587,2 62 180,7 64 751,7 66 852,9 68 482,9
2.1. Závazky vůči MMF v CM 36 607,4   36 392,5 39 252,6 39 109,2 40 517,9 41 409,7 41 172,5 41 497,3 38 229,8 40 186,8 38 948,5 35 174,5
2.2. Závazky vůči MMF v Kč 55 749,1   55 749,1 58 554,6 58 554,6 58 554,6 58 681,4 58 681,4 58 681,3 55 857,6 55 858,9 55 858,8 55 858,1
3.1. Závazky vůči zahraničí v CM 4 289,9   7 376,8 8 909,9 20 508,0 20 978,2 19 834,7 20 848,6 29 207,8 29 045,9 28 434,0 29 297,1 28 273,8
3.2. Závazky vůči zahraničí v Kč 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Závazky vůči tuzemským bankám 54 927,7   49 868,1 49 315,8 60 266,7 49 306,0 57 800,7 44 890,4 44 065,8 43 029,5 37 860,9 49 704,2 65 789,0
5. Vklady klientů 5 556,4   4 273,4 3 381,1 3 701,0 4 285,5 3 362,1 4 096,6 4 764,0 4 395,2 5 384,6 5 801,9 8 147,6
  Emitované tuzemské cenné papíry 0,0   11 070,1 5 973,8 16 159,3 15 098,9 15 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 30 000,0 35 000,0 23 910,0
6. Běžné hospodaření státní pokladny 0,0   5 031,2 10 415,0 4 958,7 4 766,0 10 729,3 5 589,5 3 047,1 4 342,2 6 439,0 2 744,5 0,0
7. Ostatní závazky vůči státu 30 785,8   26 436,9 27 763,2 29 930,8 32 848,5 34 135,9 36 870,3 37 140,3 34 080,7 29 790,7 29 576,4 29 767,2
8. Rezervy 2 027,7   2 336,9 4 438,0 4 887,4 4 351,7 4 624,1 3 642,5 6 022,2 5 987,0 3 821,1 4 470,9 4 242,0
9. Základní kapitál 1 400,0   1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0
10. Fondy 2 242,9   2 242,9 2 635,4 2 635,4 3 034,1 3 034,1 3 426,6 3 426,6 3 426,5 3 426,5 3 426,5 1 937,8
11. Zisk nebo ztráta z  předchozích období                          
12. Zisk nebo ztráta za účetní období                         1 774,7
13. Ostatni pasiva 8 498,8   16 406,1 13 852,5 10 357,7 11 760,4 7 686,9 9 926,9 8 257,6 8 314,5 9 845,2 9 795,9 9 376,8
  PASIVA  CELKEM    268 218,5   256 834,0 268 719,5 300 437,0 298 169,0 312 549,8 312 837,0 323 097,2 315 289,6 317 199,4 332 877,6 334 134,4


Poznámka uveřejněná dne 22.3.93:
ČNB nezveřejnila od počátku roku 1993 svou bilanční pozici.
Bylo nutno provést roční účetní uzavěrku bývalé SBČS a rozdělit její konečná aktiva a pasiva mezi ČNB a NBS.
ČNB předkládá tedy veřejnosti svou výchozí bilanci k 28.2.1993.