Bilance ČNB
v mil. Kč
  AKTIVA 20.05.2017 Rozdíl ve srovnání
s minulou dekádou
  1.Zlato617 0
  2.Pohledávky vůči MMF89 208 0
  3.Pohledávky vůči zahraničí včetně CP3 343 676 13 446
  3.1Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích507 876 10 979
  3.2Cenné papíry2 275 202 4 525
  3.3Ostatní pohledávky vůči zahraničí560 598 -2 058
  4.Pohledávky vůči bankám v tuzemsku0 0
  5.Pohledávky vůči státu0 0
  6.Hmotný a nehmotný majetek3 386 1
  7.Ostatní aktiva15 336 -1 140
  7.1Ostatní finanční aktiva4 612 0
  7.2Oceňovací rozdíly3 902 0
  7.3Ostatní6 822 -1 140
   AKTIVA CELKEM 3 452 223 12 307
       
  PASIVA    
  1.Bankovky a mince v oběhu574 250 3 310
  2.Závazky vůči MMF88 382 0
  3.Závazky vůči zahraničí95 505 6 291
  3.1Přijaté úvěry ze zahraničí37 124 9 542
  3.2Ostatní závazky vůči zahraničí58 381 -3 251
  4.Závazky vůči bankám v tuzemsku2 629 131 536
  4.1Přijaté úvěry1 340 500 8 600
  4.2Povinné minimální rezervy141 110 -7 118
  4.3Ostatní závazky vůči bankám1 147 521 -946
  5.Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím4 858 1 789
  z toho Garanční systém finančního trhu2 859 1 853
  6.Ostatní pasiva9 671 468
  7.Rezervy283 0
  8.Základní kapitál a rezervní fondy61 480 0
  9.Oceňovací rozdíly10 240 0
  10.Zisk nebo ztráta z předchozích období0 0
  11.Zisk nebo ztráta za účetní období-21 577 -87
   PASIVA CELKEM 3 452 223 12 307
V Praze dne 24.05.2017