Setkání ČNB s učiteli

Pozvaným pedagogům představíme dva vyučovací bloky zvolené dle výukových materiálů ČNB na téma Osobní finance a Proč vznikají krize?. Současně vytvoříme prostor o diskusi o výuce finanční gramotnosti v České republice a sdílení zkušenosti z této oblasti.

Termín a místo konání

Kdy: 10. listopadu 2022
V kolik: od 9.30 do cca 14.00
Kde: malá aula Pedagogické fakulty Univerzity Palackého, Žižkovo nám. 5, Olomouc

Vstup je zdarma.

Akce je určena pro pedagogy na druhém stupni základních škol a pro pedagogy nižších ročníků středních škol.

Program

09.30–09.45

Zahájení

Představení aktivit ČNB na poli finanční a ekonomické gramotnosti

Úvodní slovo zástupce PdF UP

09.45–11.00 Vyučovací blok na téma: Osobní finance
Zlatuše Komárková, Luboš Komárek
11.00–11.30 Občerstvení
11.30–12.45 Vyučovací blok na téma: Proč vznikají krize?
Zlatuše Komárková, Luboš Komárek
12.55–13.15 Představení Návštěvnického centra ČNB
Dita Vejnárková
13.15–14.00        Závěrečná diskuse

ČNB je nestranným strážcem férové soutěže a stability finančního trhu. Svými aktivitami na podporu finanční a ekonomické gramotnosti se zaměřuje především na žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a širokou veřejnost.

ČNB vychází z toho, že:

  • na finančním zdraví obyvatel závisí i zdraví ekonomiky
  • má potřebné informace i know–how, aby přispěla k posilování finanční a ekonomické gramotnosti
  • je pro ni důležité mít na své straně informovaného občana › usnadňuje to provádění jejího mandátu a předchází to případným nekalým praktikám na finančním trhu

Všechny materiály najdete na www.cnb.cz/feg