Řešení pro starší děti

1. Denár, Pražský groš, Tolar
2. 12,6 kg
3. b, a, c, d
4. Jiří Harcuba
5. 100 Kč, Alois Rašín
6. T. G. Masaryk, Jan Žižka, J. A. Komenský
7. Vltava (byla na 1 000 Kčs)
8. Beneš, Štefánik, Masaryk, Pospíšil, Rašín, Engliš
9. Oldřich Kulhánek