Expozice České národní banky "Lidé a peníze" v Praze

Expozice "Lidé a peníze" v Praze se nalézá v prostorách bývalého trezoru nejprve Živnostenské banky, později Státní banky československé a dnes České národní banky. Nabízí unikátní pohled na historii peněz od pazourků k elektronickým penězům. Zároveň předkládá ucelený vývoj měny a financí, včetně vývoje České národní banky od jejího založení. Návštěvníci mohou spatřit unikátní exponáty dokládající dějiny měny a peněžnictví na našem území a seznámit se navíc s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz. Návštěvníci si také mohou ověřit ochranné prvky bankovek a vyzkoušet si roli expertů na odhalování padělaných bankovek s pomocí pravého testovacího vybavení. Prohlídky jsou komentované.

Fotogalerie